Marius Reikerås siterer tidligere regjeringsadvokat Bjørn Haug. Marius Reikerås siterer tidligere regjeringsadvokat Bjørn Haug. (Foto: Privat)
1. februar 2015

Jurist ut mot kontroversiell skatt

Skrevet av 

Jurist Marius Reikerås i Bergen er en omstridt og uredd forkjemper for menneskerettigheter. Han er sikker på at kildeskatten vil forsvinne.

 

Reikerås jobber for at nordmenn skal bli kvitt kildeskatten. Han synes ikke det er greit at tidligere toppolitikere slipper unna skatt mens andre nordmenn i utlandet må betale. Han har i flere år engasjert seg i kampen mot kildeskatten.

– Hvorfor engasjerer du deg i dette, du er jo ikke selv rammet?

– Denne skatten er så urimelig at jeg måtte engasjere meg. Det er i dag rene tilfeldigheter som avgjør hvorvidt man må betale kildeskatten eller ikke. Alt avhenger av hvilket land du flytter til. De som på sine eldre dager flytter tilbake til Pakistan slipper for eksempel unna kildeskatten. For å si det enkelt, sjelden har så mange blitt krenket av en så tilfeldig og urimelig skattegjennomføring.

 

Ut mot Ap-topper

Reikerås er irritert på at tidligere norske toppolitikere i utlandet slipper skatt mens norske minstepensjonister i Thailand må betale:

[ annonse ]

– Thorbjørn Jagland er Europarådets generalsekretær. Han betaler null i skatt av sin millioninntekt og har blant annet fri bolig. Samme er tilfelle med Jens Stoltenberg, som er generalsekretær i NATO. Gro Harlem Brundtland betaler også null i skatt fra sitt opphold i Frankrike.

Reikerås sammenligner dette med forholdene til en minstepensjonist:

– En minstepensjonist jeg kjenner er bosatt i Thailand. Han betaler kildeskatt av sin pensjon. Etter at skatten er trukket fra har han under 6000 kroner pr måned å leve for, et beløp som blant annet skal forsørge to barn på skole. Mitt spørsmål er, synes vi denne forskjellsbehandlingen er akseptabel?

 

Halvorsens uttalelser

– Daværende finansminister Kristin Halvorsen, kildeskattens mor, uttalte i Odelstinget 26. februar 2009 at norske pensjonister i land som Spania, Pakistan og Thailand ikke ville bli berørt av den nye loven om kildeskatt. Det er mange med meg som mener at måten Kristin Halvorsen førte pensjonistene bak lyset på er i strid med menneskerettene.

Norske skattemyndigheter krever nå som kjent konkrete beviser for at skatt er betalt i Thailand før de gir fritak for kildeskatten. Dette mener Reikerås de ikke har rett til, og han er ikke alene. Reikerås viser til Bjørn Haug, som var regjeringsadvokat i perioden 1972-1995 og leder av ESA/EFTA-domstolen i 1995-2000. Han har uttalt: «Norske myndigheter har i noen sammenhenger krevd dokumentasjon for at man faktisk blir beskattet i utlandet, ikke bare at man skattemessig klassifiseres som bosatt i utlandet. Her går norske myndigheter etter mitt skjønn lenger enn de har lovmessig grunnlag for. I det øyeblikk det er akseptert at man etter norsk lov eller gjeldene skatteavtale ikke skal skattes i Norge er det uvedkommende hvorvidt eller hvordan det nye bostedslandet gjennomfører sin beskatning. Det er etter min mening ikke lovlig hjemmel for å sette beskatning i det nye bostedslandet som vilkår for å unnlate norsk beskatning.»

 

Skattebetalere uten ytelser

Reikerås mener at mange tidligere avgjørelser i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tilsier at kildeskatten er lovstridig.

– EMD har flere ganger uttalt at det må sterke grunner til for å akseptere forskjellsbehandlende konvensjonspraksis. Norske pensjonister med lave pensjoner bosatt i Norge slipper å betale skatt. En norsk pensjonist i Spania med samme pensjonsstørrelser tvinges til enten å betale kildeskatt til Norge uten å få noe tilbake for denne skatten, eller skatte til Spania. Heller ikke Spania yter noen ting tilbake til vedkommende for skatten som de mottar.

Reikerås er sikker i sin sak når det gjelder kildeskattens skjebne: – Kildeskatten er urimelig og menneskerettskrenkende. Før eller siden vil den derfor måtte forsvinne.

 

Omstridt jurist

- Marius Reikerås har ikke advokatlisens pr i dag. Han mener seg utsatt for justismord da han ble dømt for underslag i 2010 men senere frifunnet på de alvorligste punktene.

- Reikerås har lenge kjempet for menneskerettigheter i Norge, og er opptatt av å hjelpe folk som blir utsatt for justismord.

- Han mener at menneskerettighetsforkjempere i det juridiske systemet blir mobbet ut av sine stillinger.

(© Thailands Tidende. Utgave 2/2015 – 1. februar 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge