1. mars 2015

Leserinnlegg: Forslag til forbedringer i NAV Internasjonalt

Skrevet av 

«Jeg ønsker at NAV Internasjonalt hvert år skal sende ut en bekreftelse»

 

Det var ambassademøte med NAV Helfo 5. februar. Der gikk de gjennom gjeldende regelverk som er relevant for turister og de som er bosatt i Thailand. En kunne stille spørsmål. Jeg prøvde å få svar på sentrale spørsmål vedrørende medlemskap, men det var forgjeves. Derfor legger jeg det frem her:

1. Jeg ønsker at NAV Internasjonalt hvert år skal sende ut et skriv på norsk og engelsk som bekrefter frivillig medlemskap for pensjonister og redegjør for rettigheter ved sykdom. Jeg ønsker at man ideelt skal ha bekreftelsen i hende 1. januar. NAV sender ut liknende skriv, men kun dersom en ber om det.

2. Jeg vil at NAV i bekreftelsen skal opplyse om maksimumsbeløp som dekkes pr. dag ved nødvendig behandling og innleggelse på sykehus. Folketrygdkontoret for utenlandssaker opplyste om dette i perioden 2001 til 2005 – sannsynlig fra 1997 og muligens noen år etter 2005. I bekreftelsen fra 2005 sto det: «For treatment in hospital the insurance covers up to NOK 2,500 per day.»

3. Jeg ønsker at det på bekreftelsen også skal opplyses om telefon- og faksnummer til ambassaden i Bangkok. Ambassaden kan garantere for sykehusopphold og informere om maksimumsbeløp og rettigheter. På attesten for 2015 er telefon- og faksnummer til Helfo oppgitt. Helfo har de siste fire årene oppgitt telefonnummer 47 21 06 46 00 hvor man kan få opplysning om hvilke kostnader som refunderes, men på dette nummeret har jeg verken i fjor eller i år fått svar.

4. Jeg ønsker at bekreftelsen skal lages i et mindre format slik at en kan få plass til den i en lommebok. Det beste hadde vært å få den i form av et lite kort slik som forsikringsselskapene bruker.

 

[ annonse ]

For garanti ved behandling eller innleggelse på sykehus må sykehuset ringe eller sende faks til ambassaden i Bangkok. Den har åpent 9–12 og 13–16 mandag til fredag. Ambassaden er stengt 15 helligdager hvert år. Dersom klokken er ti over fire på en fredag må sykehuset vente til mandag formiddag før de får bekreftelse, altså nærmere tre døgn. Ved høytider som Songkran må man vente nesten seks døgn.

 

På ambassadens hjemmeside står det: «Ved innleggelse på sykehus vil sykehuset vanligvis kreve en garanti for betaling av oppholdet. Sykehuset kontakter i de fleste tilfeller ambassaden for garanti. Ambassaden gir imidlertid ikke garanti til sykehus før ambassaden har fått godkjennelse fra Helfo.» Dersom man hadde en bekreftelse med maksimumsbeløp ville sykehuset kunne sette i gang behandling umiddelbart.

 

Det er svært sjelden et medlem sier opp medlemskapet i NAV, men en har muligheten til det. NAV kan lage nye regler for oppsigelse av medlemskap slik at en attest på det er sikker. NAV kan innføre en frist for å si opp medlemskapet – for eksempel 31. oktober for kommende kalenderår. Da ville NAV ha tid til å sende ut bekreftelser slik at man fikk den senest 1. januar. Dette ville være en trygghet for alle parter, ville kostet minimalt og kunne administreres ut fra gjeldende regelverk.

  

Vi må få et system, særlig ved innleggelse på sykehus, som er mer pasientvennlig. Vi betaler 7,4 pro-sent av brutto trygd for medlemskapet. Til sammenligning betaler pensjonister bosatt i Norge 5,1 prosent. Pensjonister i Thailand har atskillig mindre rettigheter enn pensjonister i Norge.

 

Carsten Røisli, alderspensjonist bosatt i Pattaya

(© Thailands Tidende. Utgave 3/2015 – 1. mars 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge