Grafen viser siste 30 dager frem til Norges Bank besluttet å ikke endre styringsrenten. Kurs her er det som kalles normal minibankkurs. Grafen viser siste 30 dager frem til Norges Bank besluttet å ikke endre styringsrenten. Kurs her er det som kalles normal minibankkurs. Kilde: Oanda.com
1. april 2015

Kronefall stoppet – yuan er jokeren

Skrevet av 

Kursfallet de siste månedene har vært dyrt for fastboende og ferierende nordmenn i Thailand. Fremover er det den kinesiske valutaen yuan som er jokeren som bestemmer kronekursen – i tillegg til oljeprisen og norske styringsrenter.

 

I løpet av få minutter etter at sentralbanksjef Øystein Olsen 19. mars kunngjorde at Norges Bank ikke ville senke styringsrenten steg baht fra 3.84 til 3,98 (Normal ATM-kurs).

Dette skjedde dagen etter at den amerikanske sentralbanken signaliserte at en renteøkning ikke ville komme før sommeren, noe som svekket dollaren mot en rekke andre valutaer. Dette var nok også medvirkende til at Norges Bank utsatte å senke norsk styringsrente fra 1,25 prosent til 1,0 prosent. 

 

Dramatisk effekt i Thailand

Foreløpig er kronefallet stoppet. Det hjelper litt, men kronefallet har allerede økt kostnaden ved å bo eller feriere i Thailand dramatisk. En minstepensjonist har nå under 60.000 baht utbetalt per måned. Trekkes han for kildeskatt har han bare rundt 50.000 baht å rutte med. Det er ca. 12.000 baht mindre enn for kun få måneder tilbake.

Ferie i Thailand har også nødvendigvis blitt dyrere. En treukes tur med et daglig forbruk på 6000 baht kostet for noen få måneder siden (med en kurs på 5,5) ca. 23.000 kroner. Med dagens kurs koster det ca. 31.500 – altså er ferien blitt 8500 kroner dyrere.

[ annonse ]

 

Baht under press

Forholdet mellom kroner og baht er ikke bare påvirket av oljepris og norsk rentenivå. Like viktig er thailandsk rentenivå, handelsbalanse og råvarepriser. Nå svekkes inntektene fra turismen. Det skyldes blant annet et kraftig fall i antall kinesiske og russiske turister. Antallet kinesere øker nå igjen, mens antallet russiske turister sannsynligvis vil fortsette å falle på grunn av en svært svekket rubel.

Den thailandske sentralbanken overrasket markedene da den i begynnelsen av mars satte ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det er et signal om at thailandske myndigheter ikke ønsker fortsatt styrking av baht. Valutaen er nå under press.

 

Kinesisk devaluering?

I fjor importerte Thailand varer og tjenester fra Kina til en verdi av 1252 milliarder baht, mens eksporten endte på 806 milliarder. Tilsvarende formidabelt handelsunderskudd er det også i forhold til Japan. Mens importen endte på 1161 milliarder baht, ble det bare eksportert for 701 milliarder.

En nedkjøling av kinesisk industri kan tvinge kinesiske myndigheter til å devaluere yuan. Kina har i senere tid importert og bygget opp store lagerbeholdninger av mange råvarer. En devaluering vil derfor ikke ramme importavhengig industri særlig hardt på kort sikt. Siden landet har en enorm eksportindustri som tilfører råvarene stor merverdi i form av foredling før reeksport, vil økt konkurransekraft fort oppveie de negative sidene ved en devaluering. Kina er nå en joker i det internasjonale valutaspillet.

 

Thailand må følge Kina

En devaluering av yuan vil få en kraftig innvirkning på Thailands situasjon. Import fra Kina vil bli billigere, mens eksporten vil lide. Det er derfor forventet at kursutviklinen for kinesiske yuan vil bestemme hvilken retning thailandske baht tar i løpet av 2015. Gjør ikke kinesiske myndigheter noe for å svekke sin valuta er det grunn til å tro at baht vil holde seg stabilt sterk i år.

Det er med andre ord tre viktige faktorer som avgjør forholdet mellom baht og norske kroner fremover. Det ene er utviklingen for yuan, det andre oljeprisen og det tredje er utviklingen i norske styringsrenter. På kort sikt er det ingen ting som tyder på økning i styringsrentene eller noen kraftig økning i oljeprisene. Da gjenstår en devaluering av kinesiske yuan. Men det er mange analytikere som mener Kina ikke våger å devaluere.

 

Spådde feil

For et års tid siden ville ingen spådd verken det dramatiske fallet i oljeprisen eller kronekursen.

13 av 13 analytikere intervjuet av Dagens Næringsliv forventet at sentralbanksjef Olsen skulle sette ned renten. Ikke bare forventet de det, de var skråsikre i sine uttalelser.

Å spå om renter, olje og valuta er med andre ord ingen eksakt vitenskap.

 

Lav kronekurs bra for Norge

- Lave kronekurs er et gode for Norge i en situasjon hvor det er forventet et alvorlig fall i sysselsettingen i olje- og gassektoren. Alle eksportnæringer med unntak av olje- og gass tjener på en svak krone. Når for eksempel eksporten av laks til USA øker mer enn lakseeksporten til andre land er kombinasjonen av svak krone og sterk dollar en viktig faktor. Norsk laks er blitt billigere i USA.

- Svake kroner mot en sterk dollar er også med på å redusere effekten av fallende inntekter fra olje- og gass. Samtidig betyr det at oljefondets verdi i norske kroner øker. Derved frigis mer kroner som kan brukes til å stimulere norsk økonomi uten at handlingsregelen brytes.

- Norges Bank varslet et rentekutt i april eller mai. Ved å utsette et rentekutt nå kan kronen holdes lav lengre mot en stadig sterkere dollar. USA vil i løpet av noen måneder sette opp styringsrenten. Det vil styrke dollaren ytterligere.

(© Thailands Tidende. Utgave 4/2015 – 1. april 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge