1. april 2015

UDI beklager og omorganiserer

Skrevet av 

Utlendingsdirektoratet (UDI) innrømmer at thai-norske familiegjenforeningssaker er enkle å behandle. Likevel blir utvisningssaker prioritert og behandlingstiden øker dramatisk. Mange par tyr nå til såkalt D-visum for å tilbringe ventetiden i Norge.

 

Mange nordmenn søker nå om D-visum («7-dagers visum», som forlenges når man har kommet til Norge) for sine ektefeller, slik at de kan vente sammen i Norge på godkjenning av familiegjenforening. Men det har sine ulemper. Myndighetene beholder passet til den thailandske parten i ekteskapet, slik at en tur hjem til Thailand er utelukket. Vi har hørt om folk som har ventet inntil 14 måneder på godkjenning. Det er lenge å være uten pass.

UDI opplyser at gjennomsnittlig behandlingstid i 2014 var 5,3 måneder. Det tyder på at utvisningssaker er med på å dra ned gjennomsnittet, for UDI oppgir for tiden ni måneders behandlingstid for familiegjenforening.

 

UDI omorganiserer

Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI, sier at det er to årsaker til den økte behandlingstiden. Den ene er det kjente forholdet at regjeringen har ønsket å prioritere utvisningssaker. Den andre årsaken er at UDI høsten 2014 omorganiserte sitt arbeid slik at også saksbehandlere skulle være med å svare på kundehenvendelser. Dette tar mye tid. Sju av ti henvendelser til UDI kommer fra folk som spør om når søknaden deres skal være ferdigbehandlet. 

Det viktigste grepet som nå gjøres, er ifølge Sjøholt at det blir slutt på at saker med uklar eller manglende dokumentasjon havner i samme «bunke» som saker der all dokumentasjon er på plass og det ikke hersker tvil om søkerens identitet eller hensikter. Denne endringen kom på plass 23. februar, får vi opplyst.

[ annonse ]

 

Økning i politisaker

Aftenposten har skrevet om UDIs problemer flere ganger. Straffedømte utlendinger og folk som har ulovlig opphold eller har jukset med identitet, skal i utgangspunktet utvises fra landet. Ved inngangen til 2014 hadde UDI 2120 slike politisaker til behandling. Det antallet ble nesten doblet i løpet av året. Ved siste årsskifte dreide det seg om 3914 saker. Totalt sendte politiet over 9332 utvisningssaker i 2014. Det var en økning på nesten 3000 saker fra året før. UDIs budsjett ble kuttet i fjor, hvilket etaten selv mener er årsaken til at flere saker blir liggende.

(© Thailands Tidende. Utgave 4/2015 – 1. april 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge