1. juni 2015

NOK på vei tilbake til 5-tallet

Skrevet av 

Norges Bank er jokeren som avgjør hvor mye nordmenn i Thailand får å rutte med fremover. Med en stigende rente vil kronekursen krype opp mot 5-tallet. Det eneste som kan stoppe dette er en enda sterkere baht, men thailandske myndigheter ønsker ikke en styrket baht nå.

 

Norske kroner har siden midten av mars blitt styrket mot de fleste valutaer. Baht har i samme tidsrom blitt svekket mot de fleste valutaer. Fra midten av mars til midten av mai ble norske kroner styrket med  hele 15 prosent mot baht. Det betyr en like kraftig styrking av kjøpekraften for de som er i Thailand og lever på norske inntekter.

En årsak til at norske kroner er blitt kraftig styrket er at Norges Bank på rentemøtet 7. mai valgte å la renten forbli uendret. Det var forventet fra en del analytikere at den skulle senkes med 0,25 prosentpoeng. Men i dagene før var det økende usikkerhet om banken ville senke renten, og norske kroner styrket seg kraftig. Da rentebeslutningen ble offentliggjort styrket kronen seg litt, men ikke mye da markedet allerede hadde bakt inn beslutningen i kursen.

 

Oljeprisen går opp

Samtidig har råoljeoljeprisene beveget seg sakte oppover. Det virker som om kronen styrkes med rundt en prosent mot andre valutaer for hver 4–5 dollar oljeprisen øker, men dette vil nok ikke gjelde om oljeprisen igjen skulle passere hundre dollar fatet. Men den kraftige innvirkning oljeprisen nå har på kronen viser at markedet i stor grad er preget av usikkerhet og skepsis. Oljeprisen har styrket seg mer enn de fleste markedsanalytikere forventet for kort tid siden. Dette har medført at kronen har styrket seg på tross av forventningene som var i markedet tidligere i år. 

Styrkes oljeprisen videre vil det gi ytterligere styrke til norske kroner. Effekten kan i en periode være selvforsterkende, slik som kronefallet nok har vært selvforsterkende på grunn av nervøsitet i markedet.

[ annonse ]

 

Kina påvirker baht

Men dette forklarer ikke alene hvordan norske kroner har blitt styrket hele 15 prosent mot baht på under to måneder. Da må en se på utviklingen for baht mot andre valutaer.

Baht er ikke bundet mot noen annen valuta. men den påvirkes mye av utviklingen til amerikanske dollar og kinesiske yuan. Fra 19. mars til 15. mai har baht svekket seg 2 prosent mot dollar, 9 prosent mot euro og 4,5 prosent mot yuan. Det siste er det mest urovekkende for Thailand. Det betyr at kinesisk produserte varer har blitt rimeligere sammenlignet med thailandsk produserte varer.

På mange områder konkurrerer Thailand og Kina i de samme markedene. Thailand er ingen trussel for Kina, men Kina kan raskt ta markedsandeler fra Thailand på en rekke matvareprodukter. Det er lite Kina trenger som produseres i Thailand, men desto mer Thailand trenger fra Kina.

 

Redusert vekst bekymrer

Thailand har kuttet sin statsrente sju ganger siden januar 2012. To kutt bare i februar og mars har klart demonstrert at redusert vekst i økonomien og svekkede eksporttall, kombinert med svakere yuan, bekymrer. 

Thailand har få andre virkemidler enn å kutte i renten skal de få svekket verdien på baht. En svekket baht gir økt konkurranseevne for eksportbedrifter og gjør landet mer attraktivt for turister. Men det betyr også at import av råvarer blir dyrere.

 

Slaveriavsløringene

Etter avsløringene om slaveri i fiskerisektoren står nå en av Thailands viktigste eksportnæringer i fare for å bli blokkert av EU og kanskje også USA. Det vil være en katastrofe for Thailand og vil svekke baht mot de fleste valutaer. Det skjer ved at landet får mindre valutainntekter fra eksport. Disse valutainntektene er normalt i dollar og må for å kunne anvendes innenlands brukes til å kjøpe baht.

I Norge har vi en tilsvarende situasjon ved at Norges Bank i perioder kjøper norske kroner for dollarinntekter fra oljeinntekter. Dette styrker kronen. Når i andre halvdel av 2014 oljeprisen sank som en stein, var det plutselig færre dollar som skulle selges på sikt, og kronen ble kraftig svekket. Nå øker oljeprisen og mer dollar vil på sikt bli solgt. For Thailand får bortfall av sjømatinntekter samme effekt som bortfall av oljeinntekter i Norge, om enn ikke i samme skala.

 

Fra 3.75 til 4.40 i kurs

Mye tyder derfor på at bunnen i kronekursen mot baht er passert. I en periode var effektiv ATM-kurs rundt 3,75. Nå er den i overkant av 4,40.

Det neste rentemøtet i Norges Bank er 19. juni. Det er en forventning om at renten settes ned 0.25 prosentpoeng. Men det er også litt usikkerhet blant analytikerne. Norges Bank er redd for å øke presset på boligprisene. Samtidig er inflasjonen lavere enn «ønsket», og lavere rente kan være med på å skubbe fart i inflasjon.

Samtidig må bakgrunnstallene for inflasjonen studeres nøye da de kan bli påvirket av enkle ting. Lav inflasjon nå skyldes delvis fallet i oljeprisene, noe som har gitt lavere priser på bensin og diesel. Dette er positivt for norsk landbasert industri som får lavere produksjonskostnader. Legger Norges Bank stor vekt på dette, kan det hende vi ser nok et rentemøte uten renteøkning.

Det neste rentemøtet etter dette igjen er ikke før 24. september. En rentenedsettelse i juni kan også komme sammen med en endring i prognosene for fremtidig renteutvikling, som hvis den sier dette er siste kutt, så styrkes kronen.

Mye tyder på at norske renter er på eller nært bunn. Da er spørsmålet alle vil ha svar på: Når øker rentene? Straks Norges Bank varsler en stigende rentebane vil norske kroner krype opp mot fem baht til en krone. Det eneste som kan stoppe dette er en enda sterkere baht. Men thailandske myndigheter ønsker ikke en styrket baht nå.

(se papirutgave eller e-avis for grafer)

(© Thailands Tidende. Utgave 6/2015 – 1. juni 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge