1. juli 2015

Sjømannskirken får mer penger til sosialsaker

Skrevet av 

Etter en sterk økning siden 2010 opplever Sjømannskirken nå flere sosialsaker i Spania enn i Thailand, hvor tallet har vært ganske stabilt. Ekstrabevilgningene skal også gi fast tilstedeværelse på Filippinene.

 

Sjømannskirken får en ekstrabevilgning på 2,5 millioner kroner på det reviderte nasjonalbudsjettet for i år. Pengene skal i første omgang gå til en fast tilstedeværelse på Filippinene. Dernest vil Spania og Thailand stå på programmet.

Generalsekretær Ørnulf Steen ved Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen sier til Thailands Tidende:

– Ekstrabevilgningen i forbindelse med revidert budsjett er en utvidelse av det generelle rammetilskuddet til Sjømannskirken og er ikke øremerket. Vi må hele tiden vurdere hvor det er mest behov, og nå er det fast virksomhet på Filippinene som er øverst på vår prioriteringsliste. I tillegg ser vi at vi har flere krevende saker i Spania og Thailand. 

Steen uttalte til avisa Vårt Land at de største utfordringene er i «norske› turistland som Spania, Tyrkia og Thailand, og at mange av utfordringene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold. Han opplyste at det siden 2010 hadde vært en dobling av slike saker i Spania.

 

Stabilt i Pattaya

[ annonse ]

– Hvordan har utviklingen vært i Thailand siden 2010?

– Vi har over tid hatt mange såkalte sosialsaker også i Thailand, men ikke en dobling slik som i Spania.

Faktisk har det vært en liten nedgang i antall saker i Thailand, slik statistikken viser. I vår graf har vi ikke tatt med tallet for Pattaya i 2014, da de endret måten å føre statistikk på. Tallet var 440.

Uansett så er tallene for Spania og Thailand relativt like, noe som betyr at nordmenn i Thailand i snitt har større sannsynlighet for å ende opp som en «sosialsak», tatt i betraktning at det er færre nordmenn i Thailand enn i Spania.

Sjømannsprest i Pattaya Ragnvald Seierstad bekrefter at nedgangen i 2014 har med måten de fører statistikk på:

– Angående sosialsaker er ganske stabile hos oss, sier han. – Vi fører de nå på en litt annen måte enn tidligere slik at statistikken lett blir misvisende. Derfor nøyer jeg meg med å svare at det vi nå kaller sosialsaker er forholdsvis stabilt hos oss i Pattaya.

 

Hva er en sosialsak?

Generalsekretær Steen forklarer Sjømannskirkens definisjoner:

– Sjømannskirken definerer en sosialsak som en akutt eller aktuell nødsituasjon med behov for kontakt med andre aktører og hvor det ofte er behov for oppfølging. «Andre aktører» kan være for eksempel familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør eller bank.

– Har du noe mer informasjon om satsingen på Filippinene?

– Vi skal i gang med planleggingen av dette rett over sommeren.

Det er ambulerende sjømannsprest Stein Vangen som har hatt Filippinene som ansvarsområde til nå, men han har i tillegg et titalls andre land han besøker, både i regionen her, i Midtøsten og i Nord-Afrika.

(Se papirutgave/e-avis for tallmateriale)

(© Thailands Tidende. Utgave 7/2015 – 1. juli 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge