– Hvorfor bruker ikke NAV digipost, spør en frustrert Aage Fossmo i Cha-am. – Hvorfor bruker ikke NAV digipost, spør en frustrert Aage Fossmo i Cha-am. Foto: Privat
1. juli 2015

Ventet to måneder på NAV-bekreftelse

Skrevet av 

Sverige og Danmark aksepterer e-post men NAV insisterer på brev: 

Nordmenn over 55 år som bor i Thailand må sende inn leveattest for at ikke pensjonen skal bli stoppet. Aage Fossmo (67) i Cha-am brukte nesten to måneder på å få bekreftet at hans leveattest var mottatt. Han trodde den var blitt borte i posten og at pensjonen derfor ville bli stoppet.

 

NAVs frist for innsendelse av leveattest var 9. juni. Vi har fått vite fra NAV at pensjonen tidligst stoppes fra og med september, men dette opplyses det ikke om på deres websider.

Aage Fossmo gikk i to måneder og bekymret seg over pensjonen sin da han ikke fikk noen bekreftelse fra NAV. De vil ikke svare pr e-post og oppfordrer folk til ikke å ta kontakt for å få bekreftet mottaket av leveattest.

– Årets leveattest sendte jeg inn i slutten av mars, både som brevpost og som vedlegg til e-post. Jeg hørte ingenting fra NAV før jeg fikk purring i posten i form av en ny leveattest, datert 17. april og mottatt her i Cha-am 9. mai.

Fossmo forteller at han sendte inn ny attest 15. mai. I tillegg til den forskrevne brevposten sendte han den også som faks og som vedlegg til e-post.

 

[ annonse ]

– Vanskelig å kommunisere

– Fra e-postadressen til NAV Internasjonalt får jeg svar at den ikke lenger er i bruk, sier Fossmo. – Hvordan kan jeg få kommunisert med NAV når brevpost tar tre uker og de ikke gir bekreftelse på mottatt leveattest, spør Fossmo, som etterlyser bruken av elektronisk postkasse, såkalt digipost.

– Hadde de brukt digipost hadde de jo fått leveattesten med engang. Det er idiotisk at en skal være nødt til å sende leveattest som vanlig brev. Det tar lang tid fra Thailand, dersom det i det hele tatt kommer frem.

 

Fikk brev i juni

Fossmo fikk til slutt svar på en av flere e-poster han hadde sendt. Svaret kom 22. mai, nesten to måneder etter at den første leveattesten var innsendt. Midt i juni fikk Fossmo den endelige bekreftelsen i postkassa, via et brev som var datert 29. mai.

– Det er vel på tide at NAV stikker fingeren i jorda og ser hvilket år vi er i. De har jo brukt veldig mye penger på IT, uten at det hjelper oss, sier Fossmo.

Aage Fossmo har bodd i Cha-am i sju år. De to første årene pendlet han fra en jobb i Nordsjøen. Fossmo er fra Hammerfest men bodde på Finnsnes i ca. 40 år. Deretter flyttet han til Boxholm i Sverige.

 

– Ikke ta kontakt

På NAVs websider oppfordres brukerne til ikke å henvende seg for å få bekreftet at leveattesten er mottatt. NAV skylder på at det er mange tusen personer som sender inn leveattest, og at brukerne vil høre fra NAV hvis attesten ikke er mottatt.

Vi kontaktet Ludvig Guldal, kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV, og spurte ham:

– Det står at «Frist for innsending av leveattest er 9. juni.» Betyr det poststemplet senest 9. juni eller NAV i hende senest 9. juni?

– Frist for innsending er den dato NAV senest ønsker å motta attesten. Siden postgangen kan være uforutsigbar både for mottaker og NAV, har vi satt av noen dager mellom svarfrist og utsending av påminnelse.

 

Stopp i september

– Det står at de som ikke har levert innen 9. juni vil få en påminnelse og en ny frist. Når er denne nye fristen, og når stoppes pensjonen hvis heller ikke denne fristen overholdes?

– NAV registrerer mottak av leveattester fortløpende også etter svarfristen. Hvis NAV ikke har mottatt svar innen svarfristen, sender vi en påminnelse. Påminnelsen har seks uker svarfrist. Hvis NAV ikke mottar svar på påminnelsen, kan utbetalingen bli stanset. Stans av utbetaling vil tidligst bli gjort i september.

– Hvordan sendes leveattestene fra NAV til Thailand? Er det som standardbrev eller er det rekommandert?

– NAV sender leveattester som ordinær post, dette gjelder for mottakere i alle aktuelle land.

– Det står at det er et alternativ å bruke faks. Det kan imidlertid være vanskelig å oppdrive en faksmaskin for tiden. Kan man isteden skanne inn utfylt leveattest og sende til NAV som vedlegg til en e-post, forutsatt at man ettersender originalen pr brevpost, slik det kreves?

– NAV har ikke tilrettelagt for bruk av e-post.

 

– Du kan ringe

Guldal legger til: – Vi ser at postgangen kan være en utfordring, men vi mener å ha satt rommelige svarfrister, første svarfrist er åtte uker, svarfrist ved påminnelse er seks uker.

– Er det fornuftig å sende rekommandert, evt. bruke private firmaer som DHL? For siden man ikke får bekreftelse på at NAV har mottatt leveattesten må man jo sørge for å være hundre prosent sikker på at den når frem, ikke sant?

– Vi har jo allerede delvis svart på dette. Vi har lange svarfrister. Telefonnummeret er også oppgitt, så man kan altså ringe hvis man lurer på noe.

 

Hvorfor ikke digipost?

Når det gjelder bruken av digipost, svarer NAV følgende i sitt brev til Fossmo: «Når det gjelder digipost tok NAV denne løsningen i bruk fra januar 2015 som en av tre oppstartsvirksomheter. Det ble da kun innført for utbetalingsmeldinger. I løpet av tiden fremover vil løsningen koble på flere type utsendelser, men per i dag er dette ikke klart. På sikt ønsker NAV å kunne sende aIle typer brev over digital post.»

Thailands Tidende spurte kontorsjef Guldal:

– Postgangen i Thailand er notorisk upålitelig. Har NAV noensinne diskutert bruken av elektroniske systemer for leveattest? Har det vært diskutert bruk av digipost eller andre eksisterende løsninger?

– NAV bruker fortsatt papirpost på de fleste utgående brev til brukerne, men etter hvert som nye løsninger utvikles i NAV vil flere ytelses- og tjenesteområder benytte elektronisk kommunikasjon som førstevalg til de brukere som ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon.

 

Signatur og originaldokument

Guldal poengterer: – For NAV er det nødvendig å motta leveattesten som originaldokument på papir, siden attesten skal bekreftes med signatur fra mottaker og vitner. Det er foreløpig ikke vurdert å utvikle elektroniske systemer for leveattest. Leveattesten er også en kontroll av rett bostedsland og adresse for NAV. Det er viktig å få korrigert eventuelle adresseendringer.

------------------------------

 

E-post i Sverige og Danmark

Leveattest på svensk heter «Levnadsintyg». Den sendes ut av Pensionsmyndigheten i august og absolutt siste frist for innlevering er 18. desember. På den datoen tar nemlig myndighetene en avgjørelse om hvem som skal ha fortsatt pensjon. De som ikke har levert attesten da får sin pensjon stoppet fra og med januar.

På pensionsmyndigheten.se står det oppgitt postadresse for innsending av attesten, men det er også mulig å bruke e-post: «Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post till Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. », står det.

Danskenes leveattest kan også innsendes som e-post. «Hvis du scanner dokumenterne ind, kan du sende dem til os per e-mail. Du vil modtage et automatisk svar om, at vi har modtaget din e-mail» står det å lese. 

På borger.dk står det at man må innleverer attesten til Udbetaling Danmark senest 30. april. E-postadressen er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

----------------------

 

Frp: – Tungvint

Aage Fossmo er Frp-velger, og han har tatt kontakt med partiet i denne saken: – Er det ikke på tide at dere strammer opp NAV slik at de begynner å bruke digipost, spurte han.

Fossmo fikk svar fra Thor M. Bostad, som er arbeids- og sosialpolitisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe: – Det er helt riktig at ordningen med å sende leveattest i posten er tungvint. Det er en av mange ordninger vi ønsker mindre byråkratiske løsninger for.  Siden det er NAV som har ansvaret for slike ordninger sender vi forslaget videre til dem.

-------------------------

 

Slik takler du leveattesten:

- Hvis du er over 55 år og ikke har mottatt leveattest fra NAV i posten, så last denne ned fra NAV.no og send den inn. Pensjonen stoppes tidligst i september for de som ikke leverer.

- Hvis du har sendt inn leveattest og ikke mottatt purring fra NAV er sjansene store for at attesten er mottatt. Men hvis du er uheldig kan både leveattesten ha blitt borte på veg til Norge og purringen blitt borte på veg til Thailand (eller NAV kan ha feil adresse på deg).

- Hvis du vil være hundre prosent sikker på at NAV har mottatt leveattesten din bør du ringe og få dette bekreftet fra NAV. Det er sikrere enn å bruke e-post. Kontakt NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon +47 55 55 33 34. Vent gjerne noen uker, siden postgangen er treg.

------------------------

 

NAVs regler:

- Følgende personer skal sende inn leveattest i 2015: Mottakere av pensjon og uføretrygd over 55 år som er registrert bosatt utenfor EØS-området, samt i Spania og Kroatia. 

- Attesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted eller to vitner (myndige personer) bekrefte at mottakeren lever.

- Dersom leveattesten ikke sendes inn, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil utbetalingen etter en påminnelse bli stanset.

(© Thailands Tidende. Utgave 7/2015 – 1. juli 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Thailand i Norge