1. september 2015

Vil ikke opplyse hvem som lånte

Skrevet av 

Oljefondet vil ikke si om 3,7 milliarder kroner i nye lån til Thailands regjering i 2014 skjedde før eller etter militærkuppet.

 

2014 var et turbulent år i Thailand. Frem til kuppet 22. mai var landet styrt av en handlingslammet regjering. Statsminister Yingluck hadde liten reell makt og kunne ikke en gang skaffe penger til å betale risgarantien til bøndene. Etter 22. mai var det militærjuntaen som tok over, et styresett som norske myndigheter tok avstand fra og avlyste alle bilaterale besøk på politisk hold.

På denne bakgrunnen er det overraskende at Oljefondet økte sine lån til Thailands regjering med hele 52 prosent fra 2013 til 2014 – fra 7,148 milliarder til 10,861 milliarder kroner – ifølge Oljefondets egen oversikt.

 

Når skjedde lånene?

Yingluck-regjeringen skyldte på manglende fullmakter til å ta opp lån i utlandet når utbetalingen til risbøndene stadig ble utsatt. På den bakgrunn kan det virke lite sannsynlig at  Oljefondets lån skjedde under Yingluck. Men hvis lånene likevel skjedde under Yinglucks styre, er det et spørsmål om dette var innenfor fondets retningslinjer med hensyn til risikoprofil – å låne ut penger til en regjering som klamrer seg til makten mens det hersker politisk kaos i landet.

Hvis derimot pengene ble utlånt etter at kuppet var et faktum, er det et spørsmål om det var i henhold til fondets etiske retningslinjer å gi lån til et militærregime som Norge offisielt tar avstand fra.

[ annonse ]

 

– Kan ikke kommentere

Vi tok vi opp problemstillingen med fondets kommunikasjonssjef, Thomas Sevang, og stilte følgende sett med spørsmål i skriftlig form:

– Hva slags lån er det som er gitt til den thailandske regjering?

– På hvilke tidspunkt i 2014 ble lånene til Thailand økt?

– Ser oljefondet noen etiske eller risikomessige betenkeligheter med å låne ut penger til en regjering i kaos (Yingluck) eller til en regjering oppnevnt av militæret etter maktovertakelse?

– Vurderer Oljefondet investeringer i Thailand som generelt sikre?

Oljefondets kommunikasjonssjef ga oss følgende svar:

– Vi kan ikke gi kommentarer om enkeltmarkeder eller kommentarer enkeltland av utenrikspolitisk karakter. Generelt kan vi si at vi har en risikobasert tilnærming til ansvarlig forvaltning, der vi foretar risikoanalyser på selskaps-, sektor- og landnivå. Når vi analyserer landrisiko vurderer vi blant annet risiko for voldelige konflikter, brudd på menneskerettigheter og politisk terror. Vi vurderer også rettssystem, beskyttelse av eiendomsrett og korrupsjonsrisiko.

(© Thailands Tidende. Utgave 9/2015 – 1. september 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge