Nigeria, Thailand og Norge er de tre store nasjonalitetene når det gjelder brukergrupper hos Pro Senteret. Nigeria, Thailand og Norge er de tre store nasjonalitetene når det gjelder brukergrupper hos Pro Senteret. Kilde: Pro Senteret
1. september 2015

Pro Senteret med fokus på thaier

Skrevet av 

Pro Senteret er Oslo kommunes støttetiltak for prostituerte. Thaiene var i fjor neste største brukergruppe og utgjorde 19 prosent av brukerne. Stor aktivitet fra oslopolitiets side gjorde livet vanskelig for prostituerte i institutter i hovedstaden i fjor.

 

Pro Sentret hadde i 2014 kontakt med 1060 personer fra over 40 land. Nordmenn utgjorde kun ti prosent av brukerne. Nesten halvparten, 485 personer, kom fra Nigeria. Thailand som nummer to hadde 197 brukere, mens de norske brukerne utgjorde 105 personer.

Kvinnene fra Nigeria er gjerne å finne på gata i sene nattetimer mens thaiene jobber fra leiligheter og institutter. Pro Senteret har opplevd en sterk nedgang i norske brukere de siste årene, men tror det er en underregistrering. De skylder på endringene i rusmiljøet i Oslo sentrum, som har bidratt til at de i betraktelig mindre grad enn før treffer norske rusavhengige kvinner med tilknytning til prostitusjonsmiljøet i det oppsøkende arbeidet.

 

Spesiell fokus på thaiene

Pro Sentret har i flere år hatt et særlig fokus på det thailandske prostitusjonsmiljøet, og de har oppnådd god kontakt i miljøet. I årsrapporten for 2014 skriver senteret: «Kvinnene vi påtreffer i dette miljøet har ofte store økonomiske forpliktelser både i Norge og Thailand. I tillegg opplever vi at svært mange har mangelfulle lese- og skriveferdigheter, både på sitt eget morsmål og på norsk.»

Pro Senteret opplyser at thailandske kvinner ofte er aktive og flinke entreprenører, men ikke alle har klart seg i det norske systemet og har dermed kommet i økonomisk uføre. Senteret har hjulpet flere som har vært gjennom konkurser i næringsvirksomhet. De mener at de fleste thaiene er motivert til å få ordinært arbeid, dersom de samtidig kan betjene sine økonomiske forpliktelser.

[ annonse ]

Pro Sentret ligger under Velferdsetaten i Oslo kommune. Vi spurte leder Bjørg Norli:

– Hva er grunnen til den spesielle fokusen på thaier?

– Årsaken er å finne i at de utgjør en del av innendørsprostitusjonen i Norge som vi kun når med særskilt oppsøkende virksomhet.

I årsrapporten heter det at det i 2014 var stor uro i miljøene. Mange ble kastet ut fra instituttene på kort varsel, samtidig ble mange nye institutter etablert. Pro Senteret utførte oppsøkende arbeid på 50 forskjellige institutter i Oslo i fjor. Instituttene er å finne både på øst- og vestkant, i sentrum og også nå i drabantbyer.

 

Høy aktivitet i oslopolitiet

Pro Senteret skriver i sin årsrapport: «Politiet i Oslo har vært aktive med aksjoner rettet mot innemarkedet. Forholdene har dermed ført til at fortsatt stadig flere kvinner vi har møtt har gått helt over til å jobbe mobilt, eller har fått omreisende virksomhet som et tillegg til sin opprinnelige arena.» Vi spurte:

– Er dette en direkte følge av sexkjøploven?

– Nei, det er en følge av at politiet blant annet benytter både prostitusjonslovgivningen og utlendingslovgivningen for å kontrollere miljøet og personene i det.

Norli presiserer at prostitusjonslovgivningen inkluderer sexkjøploven, hallikbestemmelsene og forbudet mot menneskehandel.

 

Mer stress i hverdagen

– Betyr dette i praksis at de prostituerte nå opplever både mer stress og en farligere hverdag grunnet aksjonene mot de ulike institutter og leiligheter?

– Det foreligger ikke empiri som bekrefter at personer som selger sex på innemarkedet i dag opplever mer stress og farlige situasjoner enn tidligere. Vår erfaring er imidlertid at personer i prostitusjon forteller at de i større grad enn tidligere opplever utrygghet, usikkerhet og uro.

Når prostituerte annonserer sine tjenester i tillegg til å ha sin faste kundekrets der de jobber risikerer de å bli utsatt for en politiaksjon – politiet ringer og utgir seg for å være en kunde. «Konsekvensene har ofte blitt utkastelse fra leiligheter og stengte institutter, og dermed hyppige flyttinger» skriver Pro Senteret, som legger til at dette gjør at mange utenlandske kvinner har vanskelig for å få leid seg husvære, da utleier risikerer halliktiltale fra politiet hvis det viser seg at det foregår prostitusjon i hans leilighet.

 

Få helsekonsultasjoner

– Vi leser i årsrapporten at thaiene skiller seg markant ut i den forstand at de i gjennomsnitt kun har to konsultasjoner i året på helse. Har dere noen teori om hva dette skyldes?

– Nei.

– Er narkotika lite utbredt blant thaiene?

– Så vidt vi vet, ja.

– Kan det være en av årsakene?

– Nei, det er ingen sammenheng mellom rusbruk og antall helsekonsultasjoner.

Pro Senteret omtaler også thaier som kommer fra andre europeiske land og jobber i Norge. De jobber ofte intenst i den relativt korte perioden de er her. Vi spurte:

– Kan dere anslå ca. hvor stor andel av deres thailandske brukere som er bosatt i Norge?

– Nei, men det er vår erfaring at majoriteten er bosatt i Norge.

 

Ingen filippinere

– Vi finner ingen filippinske brukere hos dere. Betyr dette at det er veldig få filippinske prostituerte i Oslo, eller betyr det at dere ikke har fokusert på dem?

– Det betyr at Pro Sentret ikke har hatt kontakt med noen som oppgir å være fra Filippinene.

– Sjekker dere folks identitet? Hvis ikke kan man jo i teorien tenke seg at filippinere og andre asiateroppgir at de er thaier?

– Vi sjekker ikke folks identitet, alle som benytter seg av våre tjenester kan være anonyme. Det forekommer at enkeltpersoner oppgir annen nasjonalitet enn det som er riktig. Vi har imidlertid ingen erfaring med at dette er utbredt i thaimiljøet. Det er således ingen grunn til å tro at det er mange i det thailandske miljøet som er av annen asiatisk opprinnelse.

(© Thailands Tidende. Utgave 9/2015 – 1. september 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge