1. oktober 2015

Fikk ikke godkjent thaiførerkort

Skrevet av 

Vegvesenets korrespondanse viser at en norsk sjøkaptein har fått avslag på søknaden om å få utstedt et norsk førerkort på basis av at han har førerkort i Thailand. Bare unntaksvis blir slike søknader innvilget.

 

Statens vegvesen mottar mange søknader om utstedelse av norsk førerkort på basis av thailandsk førerkort. De fleste søknadene kommer fra thaier i Norge, men også norske borgere som har oppholdt seg i Thailand søker.

En sjøkaptein søkte nylig Vegvesenet om førerkort for motorsykkel. Han skriver i søknaden: «Jeg håper på et positivt svar på denne søknaden da jeg føler meg berettiget til å inneha kl. A førerkort i Norge på dette grunnlag. Jeg innehar sjøkaptein førerkort som gjelder i hele verden, hvorfor skulle ikke det være det samme for motorsykkel når man har bilførerkort?»

 

Thailand ikke på listen

I avslaget fra Statens vegvesen heter det at han må anses som førstegangssøker og må derfor gjennomføre full obligatorisk opplæring for å få norsk førerkort. Dette begrunnes med at innbytte av utenlandsk førerkort i Norge reguleres av førerkortforskriften av 19. januar 2004, hvor det står at førerkort utsted i Australia, Canada, Hongkong, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino og USA kan byttes til norsk førerkort i tilsvarende klasse, dersom alle vilkår for innbytte er oppfylt. Denne listen med land kommer i tillegg til land i EU og EFTA.

 

[ annonse ]

Kan gjøres unntak

Vegvesenet opplyser videre: «Det kan gjøres unntak fra førerkortforskriften, men bare når det foreligger særlig tungtveiende grunner. At du har førerrett i Norge på klasse B og sjøkaptein førerkort for hele verden anses ikke som særlig tungtveiende grunner, og vi ser derfor ikke at det er grunnlagt for å gjøre unntak.»

Sjøkapteinen anket avgjørelsen. I anken står det blant annet: «Mitt thailandske førerkort er fra 2009. I 2010 endret dere førerkortreglene for utenlandske førerkort fra Thailand. Så når denne forskriftsendringen kom hadde jeg allerede dette førerkortet fra Thailand.»

Klagen ble i august oversendt Vegdirektoratet for behandling. Thailands Tidende har gått gjennom en rekke tilsvarende saker de siste tre år men ikke funnet et eneste tilfelle hvor thailandsk førerkort har blitt byttet til norsk, så sannsynligheten for at vedtaket omgjøres er nok ikke så stor.

En viktig årsak til endringene av forskriften i 2010 var samordning med EUs regler, og at både Norge og EU anser thailandsk kjøreopplæring som mangelfull.

(© Thailands Tidende. Utgave 10/2015 – 1. oktober 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge