2. januar 2016

Yara klager på Thailand

Skrevet av 

Yara eksporterer gjødsel til 150 land. Av disse er det kun ett land – Thailand – som ikke mestrer det å ta kvalitetsprøver av varene. Det skaper hodebry for bedriften, som har klagd sin nød via UD.

 

Ifølge kommunikasjonssjef Esben Tuman i Yara innførte Thailand kvalitetsprøver av importert gjødsel etter prisøkningen i 2007–2008. Det dreier seg om et stort antall prøver. Han opplyser nå til Thailands Tidende:

– Dessverre er ikke analysemetodene av tilfredsstillende kvalitet, noe som fører til at gjødselprøver fra de fleste gjødselleverandørene kan bli kategorisert som at de ikke møter kvalitetskravene. Yara møter ikke tilsvarende utfordringer i noen andre land vi eksporterer til.

– Er det prøveutstyret og systemene det er noe feil med, eller er det menneskene som står bak som er problemet? Bruker Thailand andre målemetoder enn de andre 149 landene?

– Angående målingene, så skal ikke jeg spekulere i årsaker, men vi bare konstaterer at det er slik det er. Siden vi leverer såkalt «premium» gjødsel, så er vi ekstra nøye med spesifikasjonene. Det er vi ikke bare nødt til å være, men det er noe av det som definerer våre konkurransefortrinn. Bøndene vet at de får det vi lover skal være i sekkene.

 

Klagde via UD

[ annonse ]

Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organization) hadde i slutten av november en gjennomgang av Thailands handelspraksis under militærjuntaen. Yara var sammen med Telenor invitert av det norske utenriksdepartementet til å komme med innspill. Der ble det påpekt at kunstgjødsel utgjør nærmere halvparten av norsk eksport til Thailand, og tre områder ble omtalt som problematiske: Tollvesenets analyse av produktene, Landbruksdepartementets analyse hos forbrukerne, samt Handelsdepartementet (Department of Internal Trade) sin fastsettelse av maksimal salgspris.

– Hva gjør prispolitikken for markedet og for de thailandske kundene på sikt? Hva slags effekt har det for Yara?

– Maksimumsprising er noe Thailand praktiserer innenfor en rekke områder, deriblant gjødsel. Gjødselmarkedet er derimot en funksjon av global tilbud og etterspørsel, og dette styrer også lokale priser. Priskontrollen i Thailand fører derfor til at vi i perioder har kostnadsnivåer som ligger over maksimumsprisene. Dette skaper potensielle utfordringer på inntektssiden, i tillegg til at konkurransen ikke blir fullt ut rettferdig på grunn av varierende grad av etterlevelse av regelverket. 

 

Ønsker å hjelpe bøndene

Tuman sier at Yara opptrer annerledes enn sine konkurrenter: – Vi deler ønsket om å hjelpe bøndene, men vår tilnærming – som skiller Yara fra de fleste konkurrenter – er at vi jobber med å øke kunnskapen til bøndene, fordi vi ser på dette som nøkkelen til å øke produktiviteten og lønnsomheten i det thailandske landbruket. Av den grunn har vi også styrket teamet vårt i Thailand med ytterligere agronomisk ekspertise, slik at vi kan jobbe enda tettere med bøndene.

Norsk gjødseleksport til Thailand startet i 1907 da kong Chulalongkorn besøkte Norge. Tuman sier at de gradvis har økt salget i Thailand de siste årene, selv om tørken og lavere matpriser har hatt en begrensende effekt på markedet.

(© Thailands Tidende. Utgave 1/2016 – 1. januar 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge