1. februar 2016

Velg riktig reiseforsikring

Skrevet av 

Å sammenligne reiseforsikringer er ingen enkel jobb for den jevne turist. Måten forsikringene er komponert på gjør at man får mistanke om at selskapene ikke ønsker sammenligninger. Prisene varierer også sterkt. En helårs reiseforsikring koster 838 kroner hos Tryg mens Codan skal ha hele 1587 kroner.

 

Vi har sammenlignet billigste og dyreste forsikring, samt reiseforsikringen til Europeiske, som er Norges mest solgte. Våre kriterier var: Enslig mann på 55 år, bosatt i Oslo. Pristilbud ble hentet ned ved hjelp av nettstedet Finansportalen.no som drives av Forbrukerombudet. 

Trygs forsikring koster 838 kroner, Codan skal ha 1587 kroner, mens Europeiskes koster 1411 kroner. Hovedårsaken til prisforskjellen er mest sannsynlig at både Europeiske og Codan også gjelder på yrkesreiser, samt at på en del områder har de noe høyere ytelser enn Tryg. Om du har behov for disse ekstra ytelsene er en annen sak.

 

Reiseforsikring i kredittkort

Mange kredittkort inneholder en reiseforsikring som gir dekning hvis det kan dokumenteres at minst halvparten av reisens utgifter er betalt med kortet. Du skal imidlertid vite at disse forsikringene normalt har flere begrensninger og lavere dekningsgrad enn ordinære reiseforsikringer. Ifølge Forbrukerombudet gir en del av disse forsikringene falsk trygghet. Det kan også være et problem å bevise at minst halvparten av utgiftene er betalt via kortet.

 

[ annonse ]

Tryg best ved forsinkelser

Det er viktig å ha god nok tid mellom flybytte. Har du en gjennomgående billett er det flyselskapene som må ordne opp, men med selvstendige billetter er ansvaret er ditt – eller forsikringsselskapets, om du tilfredsstiller forsikringsvilkårene. Sjekk nøye hva din forsikring krever med hensyn til tid ved flybytte.

Codans forsikring gjelder først åtte timer etter at du forlater din bopel. Tryg og Europeiske har ingen slik minstetid, gjerne kalt karenstid, der gjelder forsikringen når du går ut døra. Hvis årsaken til forsinkelse er vær eller bilhavari på vei til flyplasser er du dekket. Tryg har heller ikke krav til at transittid mellom to flyvninger skal være på minst 1,5 time.

 

Reisegods

Det er små forskjeller på hva selskapene dekker med hensyn til reisegods. Tryg er alene om å dekke sykkel, hangglider eller fallskjerm som standard. Men dette er neppe utstyr de fleste har med på reiser til Thailand. Codan, som tydeligvis har spesialisert seg å bedriftsmarkedet, dekker gjenstander som tilhører arbeidsgiver med inntil 10.000 kroner ved tap eller tyveri.

Hva slags forsikring du velger avhenger også av hva du bringer med deg. Hvor mye taper du om bagasjen forsvinner?

 

Sykdom og avbrutt reise

Ved sykdom under reise er det små forskjeller på hva som dekkes. Behandling på og utenfor sykehus dekkes stort sett ubegrenset. Dette er kanskje den viktigste delen av en reiseforsikring. Et sykehusopphold kan bli dyrt.

Det kan være mange årsaker til at du må avbryte en reise. Tryg og Europeiske har en interessant detalj, kanskje spesielt myntet på de eldre: Skulle du få fremskyndet innkalling til en operasjon dekker de avbestilling av reisen eller hjemreise. Codan gjør ikke det.

 

Ansvar 

En ansvarsforsikring kan være god å ha. I Thailand fremmes et erstatningskrav ofte gjennom politiet. Det finnes eksempler på at utlendinger har blitt holdt tilbake i Thailand i påvente av at de skal betale erstatning eller få avgjort et krav i retten.

Tryg fremhever at de dekker erstatning i forbindelse med skade på leid bolig, mens Europeiske reklamerer med at de ikke krever egenandel ved benyttelse av ansvarsforsikringen.

Hvis du havner i en erstatningssak kan det være greit å kontakte forsikringsselskapet. De har samarbeidende advokater i mange land.

 

Egenandeler

Tryg har 1000 kroner i egenandel på de fleste utbetalinger, med unntak av rettshjelp. Dette er ikke noe stort beløp, men det betyr nok at Tryg har atskillig færre små krav enn andre selskaper, som ikke har egenandel.

 

Dyrt å bli gammel

Europeiske har satt en grense på 75 år for reiseforsikring for nye kunder. Tryg øker premien med 30 prosent for de over 70 år, mens kunder over 80 år må betale 90 prosent mer enn normal pris.

Gouda forlanger helseerklæringer og legeattester av eldre kunder, og foretar så en individuell vurdering.

Har du begynt å nærme deg 70 kan det være lurt å opprettholde forsikringen du har. Det kan by på problemer å skifte selskap eller tegne ny forsikring. Men er du en kunde som trenger flere forsikringer – som bolig- og bilforsikring – i tillegg til reiseforsikring får du gjerne bedre behandling.

Årsaken er statistikk. Det er rett og slett større tapsrisiko ved eldre kunder. Det er økt risiko for at reiser må avbestilles grunnet sykdom eller dødsfall – for kunden selv eller i hans familie – eller at kunden havner på sykehus.

Får en eldre person først tegnet en reiseforsikring til en akseptabel pris, er det ofte begrensninger i utbetalinger. Det kuttes blant annet i erstatning til etterlatte ved død eller invaliditet.

 

Problemer ved lange reiser

En helårs reiseforsikring betyr ikke at du er dekket på en reise som varer ett år. Alle reiseforsikringer har begrensninger tidsmessig. LO Favør gjelder eksempelvis for inntil 70 dager per reise, men med mulighet til å utvide til 180 dager mot ekstra betaling. Andre selskaper er strengere.

Husk også at du må være registrert i det norske folkeregisteret, og at reisen ifølge kontrakten ikke starter på flyplassen, men i det øyeblikket du forlater din registrerte bostedsadresse.

Skulle utenlandsturen bli lengre enn planlagt så kontakt forsikringsselskapet i god tid og be om å få utvide forsikringsperioden. Prisen er normalt 400–600 kroner per uke. Noen selskaper beregner isteden døgnpris.

Skal du tegne ny forsikring mens du er på reise, så kan du ikke gå til de norske byråene. De tillater ikke det. Et firma kalt WorldNomads tillater at man tegner forsikring mens man er på reise, men sjekk vilkårene nøye før du handler. Fire uker i Thailand koster fra 860 euro.

(Se papirutgave/e-avis for tabeller. Red)

(© Thailands Tidende. Utgave 2/2016 – 1. februar 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge