64-åringen utenfor huset han leier i Pattaya. Han ønsker å være anonym på grunn av familien i Norge. 64-åringen utenfor huset han leier i Pattaya. Han ønsker å være anonym på grunn av familien i Norge. Foto: Dag A. Ekeberg
1. april 2016

Kasteball i NAV i 3,5 år

Skrevet av 

64-åringen satt i Norge i over to år og ventet på at NAV skulle rette opp et feil avslag på uføretrygd. Han ga til slutt opp og reiste tilbake til Thailand. En måned senere fikk han innvilget uføretrygd, men da var det for sent, han var utflyttet. Nå vil NAV ha tilbake over 160.000 kroner fra mannen.

 

Han sitter utenfor det lille huset han og familien leier mellom Pattaya og Jomtien. Han er syltynn og  har helseproblemer han skulle hatt sjekket. Men det er ingen penger og helseforsikringen er utløpt. Han vil ikke stå frem med navn og bilde, vil ikke at slektningene i Norge skal si at «ja, slik gikk det med han som dro til Thailand». Vi kaller ham for «Einar».

Einar er født og oppvokst i Nord-Norge. Han dro som ung mann til Hallberg i Sverige for å jobbe. Der ble han i 1976 utsatt for en industriulykke med flytende zink. Etter det har han levd på en svensk uføretrygd. Trygden er lav. Den justeres oppover sakte men sikkert, men tilsvarer i dag fortsatt kun ca. 8000 norske kroner i måneden. Til sammenligning har en enslig norsk minstepensjonist med 40 års opptjening ca. 14.500 kroner i måneden.

 

Flyttet til Thailand

I 1999 bestemte Einar seg for å flytte til Thailand, blant annet for å se om pengene kunne rekke litt lenger her. Han giftet seg i 2000 og fikk raskt to sønner. Det var ikke noe luksusliv for familien, selv om de var heldig og etterhvert fikk leid det huset til 6200 baht pr måned – en leie som utrolig nok ikke har vært justert på ti år.

Etter hvert ble imidlertid kronekursen dårligere, thailandske levekostnader økte og sønnene vokste til og trengte mer til livets opphold. I 2012 bestemte derfor Einar seg for å reise tilbake til Norge og søke om trygd fra Norge i tillegg til den svenske trygden. En kamerat hadde rådet ham til at dette var en god løsning. Det var starten på et langt kapittel av avslag, anker, venting og usikkerhet – glede men til sist sorg. Saken har pågått i over 3 år og sju måneder og er ennå ikke over.

[ annonse ]

 

Til Norge for å søke

Einar kom til Norge i august 2012 og søkte om uførepensjon. Søknaden ble mottatt av NAV 24. september 2012. Den ble avslått. Det var et hardt slag. Einar visste ikke hva han skulle gjøre, men fikk et tips om å forsøke å anke. Via gratis rettshjelp tok advokat Bjørnar Håland i Sandefjord saken.

To år og to måneder etter at Einar hadde søkt om norsk uførepensjon ga han opp å vente. Han kunne ikke se for seg at han faktisk kunne få medhold i en anke etter over to år, og han savnet familien. 26. november 2014 meldte han flytting tilbake til Thailand. Lite visste han at han skulle få innvilget uførepensjon bare en snau måned senere, 22. desember 2014.

 

Sjokk ni måneder senere

Det ble en gledelig jul i Thailand det året. Brevet fra NAV sa svart på hvitt at han ville få norsk uførepensjon med tilbakevirkende kraft fra september 2012. Einar la ikke merke til et avsnitt nederst i brevet som het «Vurdering av eksport – uførepensjon», hvor det ble opplyst at siden Einar nå var utflyttet ville saken hans sendes videre til NAV Internasjonalt.

Ni måneder senere, 25. september 2015, kom sjokket. Brevet fra NAV Internasjonalt opplyste at Einar ikke hadde krav på uførepensjon siden han var utflyttet. I tillegg sto det at NAV vurderte å kreve tilbake uførepensjon siden flyttemeldingen, altså ti måneder. Regningen fra NAV lød på 167.286 kroner.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg leste at vedtaket var omgjort og at jeg i tillegg skyldte over 160.000 kroner, sier Einar. – Jeg har fått psykiske problemer og gått mye ned i vekt. Pengene var brukt opp, og familien hadde nå budsjettert med den nye trygden og lagt opp livet deretter, blant annet med skolegang for barna.

 

– Ville ikke meldt flytting

– Hvordan ser du på å betale tilbake 167.286 kroner til NAV?

– De pengene gikk til å bygge et ekstra soverom, sende penger for å hjelpe konas foreldre, kjøpe helseforsikring for hele familien og betale skolepenger på en privat skole.

– Ville du meldt flytting hvis du hadde visst at du fikk norsk trygd ved å forbli registrert som boende i Norge?

– Nei, hadde jeg visst det hadde jeg isteden vært seks måneder av året i Norge, og da hadde jeg vært i mål.

Einar har via sin advokat anket avgjørelsen om å betale tilbake skyldig beløp, men når det gjelder avgjørelsen om opphør av uføretrygden etter utflyttingen mener advokat Håland at det ikke er noe å hente.

Begrunnelsen til NAV er da også ganske klar: «...Du fikk innvilget uførepensjon ved sammenlegging av norsk og utenlandsk trygdetid. Dette heter en EØS-inngang. En slik type pensjon kan ikke eksporteres til et ikke-avtale land som Thailand.»

 

Så ikke brev

Fra NAV får vi opplyst at de sendte en henvendelse til Einar den 14. oktober 2014 hvor de ba om tilleggsopplysninger til anken. Da hadde det nemlig skjedd en såkalt «omgjøring» i ankesaken, ved at det var bestemt at han likevel oppfylte de medisinske vilkårene for uføretrygd. Uheldigvis har ikke Einar fått eller sett dette brevet, ei heller brev av 10. oktober 2014 om den såkalte omgjøringen. Hadde han visst at det nå lå an til å få uføretrygd, ville han ikke meldt utflytting en måned senere.

Vi spurte seniorrådgiver Marianne Pedersen i kommunikasjonsavdelingen i NAV:

– Ble disse skrivene også sendt til mannens advokat?

– Klageinstansens vedtak av 10.10.14 ble sendt til brukers advokat. Brev datert 14.10.14 ble ikke sendt til brukerens advokat.

Pedersen opplyser at et vedtak om at en bruker fyller de medisinske kravene til uføretrygd ikke er noe endelig vedtak. NAV Forvaltning må etter det ta stilling til om de øvrige vilkår for uførepensjon er oppfylt og gjøre beregninger for å fastsette ytelsens størrelse. Da vurderes ting som inntektsnivå før uførhet, uføretidspunkt og trygdetid.

 

Ikke råd til sykehus

– Hvordan klarer du deg nå?

– Vi har ingen helseforsikring lenger. Jeg har problemer som skulle vært behandlet, men det er ingen penger til det. Jeg har problemer etter et fall utenfor huset her. 

64-åringen kommer med litt selvinnsikt: – Jeg er en «snill idiot». Jeg liker å hjelpe folk. Det gjør at det blir lite igjen på meg selv.

Han legger til at den eldste sønnen jobber etter skolen fra kl. 16 til 01 på natta for å hjelpe til med økonomien.

Advokat Håland jobber med ankesaken fra avgjørelsen 25. september 2015. Det er nå over et halvt år siden avgjørelsen, men det er i skrivende stund ikke noen svar å finne. 

Einar sier: – Jeg logger meg inn på min side på NAV neste hver dag. Det er en psykisk belastning at det aldri kommer noe svar.

--------------------------------

 

– Sjekk nøye før du flytter

– NAV slurver med informasjonen og er veldig trege når de vurderer endringer, sier Bjørnar Håland i firmaet Håland Advokater. Han håper å kunne få gjennomslag for at Einar slipper å betale tilbake utestående beløp. Samtidig har han noen råd til andre i samme situasjon.

 

– Einar mistet uføretrygden ved at han flyttet ut av Norge, ettersom han da ikke lenger fylte vilkårene for medlemskap i trygden, forklarer Håland, som holder til i Sandefjord og har denne saken via gratis rettshjelp. – Ettersom hans trygderettigheter i Norge er basert på EØS-eksport fra Sverige, kan ikke den norske delen av trygden hans eksporteres ut.

– Hva gjør du videre i denne saken?

– Jeg har påklaget vedtaket om tilbakebetaling, og da er det bare å avvente klagebehandlingen her. Ut over dette er det dessverre ikke noe å gjøre, ettersom han ikke har rett på trygd fra Norge etter flyttingen.

– Hvordan ser du på sannsynligheten for å få gjennomslag for anken om fritak fra å tilbakebetale det utestående beløpet?

– Det er vanskelig å forskuttere resultatet i slike saker, det blir i første omgang opp til NAVs klageinstans. Erfaringsmessig er det ofte nødvendig å ta saken videre til Trygderetten, for å få en overprøving fra noen utenforstående. Det nytter å klage, og mange saker blir helt eller delvis omgjort etter klage.

 

– NAV veldig trege

– Det som har skjedd i denne saken er helt tragisk, sier Håland, som vil advare andre som kan havne i samme situasjon: – NAV slurver veldig med informasjonen og er veldig trege når de vurderer endringer. Konsekvensen blir fort at mange ikke er klar over at de får ytelser som de tror de har krav på, men i realiteten ikke har. Dermed kommer vedtak om opphør fort som et sjokk, og sjokket blir ikke mindre når NAV i tillegg krever pengene tilbake.

Her er Hålands råd: – Det kan være veldig greit å være føre var når man flytter, og få konkrete uttalelser fra NAV om hva man har krav på å få med seg. En ting er uføretrygd, en annen ting er grunn- og hjelpestønad, som ikke kan eksporteres. 

– Så Einar vil kunne få tilbake den norske del av trygden hvis han flytter tilbake til Norge?

– Det vil jeg tro, men han må søke på nytt.

– Men NAV har uansett ikke myndighet til å trekke pengene fra hans svenske pensjon, stemmer det?

– Jeg er enig i at de ikke har mulighet til å trekke i hans svenske trygd, men det kommer til syvende og sist an på hvordan svenske myndigheter håndterer dette.

(© Thailands Tidende. Utgave 4/2016 – 1. april 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge