Leder i foreningen Khon Norway, Steinar Nodland. Leder i foreningen Khon Norway, Steinar Nodland. Foto: Dag A. Ekeberg
1. april 2016

Starter alternativ til helseforsikring

Skrevet av 

Fra og med denne måneden kan medlemmer i Khon Norway bli med i foreningens helseordning. De betaler 6000 baht pr måned og kan få støtte på inntil en halv million baht ved innleggelse på sykehus.

 

Khon Norway ble etablert i september 2008, med kildeskatten som en  hovedsak i starten. Steinar Nodland har vært ledert i 3,5 år nå. Han forteller at foreningen sto i fare for å bli oppløst på den tiden han tok over ledervervet. For tiden er det 50 medlemmer i foreningen. Antallet har vært oppe i 110, men en god del meldte seg ut da forsøkene på å få til avtaler med ulike forsikringsselskaper ikke lyktes.

– Jeg regner med at flere melder seg inn igjen nå når vi satser på en egen avtale om dekning av helseutgifter, sier Nodland. Han påpeker at dette er non-profit og kun i foreningens egen regi. Det er ikke noe samarbeid med kommersielle selskaper.

 

Karantenetid på 12 måneder

– Vi kaller den nye ordningen en medlemsfordel, ikke en forsikring, sier Nodland. – Dette for å ikke få problemer med noen lover. Vi har da også latt vår samarbeidspartner advokat Patcha sjekke at det ikke er noe i veien med en slik avtale i henhold til thailandsk lov.

Mens forsikringsselskaper ofte har 3–6 måneders karantene fra man melder seg inn til man har rett på å få utbetalt penger for sykdom, har Khon Norway valgt 12 måneder.

[ annonse ]

– Dette kan endres etter hvert, men uansett er vår førsteprioritet å øke maksimumsbeløpet for utbetalinger før vi eventuelt reduserer karantenetiden. Maksbeløpet er 500.000 baht i starten, men vi ønsker å øke dette når medlemsmassen øker, forhåpentligvis etter et år eller to.

 

– Ikke sitt på gjerdet!

Nodland sier at det viktigste er at folk ikke blir sittende på gjerdet og vente. – Det er typisk norsk å vente og se, men det kan vi ikke ha noe av. Folk må bli med og melde seg inn fra starten!

Khon Norway lokker med kun ti måneder karantenetid for de som melder seg inn nå i april. 

 

Folketrygd eller ei?

– Hvem er målgruppen for dette, er det folk som ikke er frivillige medlemmer i folketrygden?

– Målgruppen er alle medlemmene. Dekningen via folketrygden er uansett kun 3610 kroner pr døgn, og det holder ofte ikke.

Nodland påpeker at han ikke vil gi råd angående hvorvidt folk bør være frivillige medlemmer i folketrygden eller ei. Det får hver enkelt vurdere. Nodland selv er ikke medlem.

– Frivillige medlemmer betaler 40 prosent mer til folketrygden enn folk som bor i Norge. For det får man kun døgnraten. Personlig sparer jeg nesten 50.000 kroner pr år på å ikke være medlem.

– Men det er vel en trygghet å være medlem, siden man da kan få behandling i Norge ved sykdom?

– Hvem som helst kan flytte tilbake til Norge og få behandling, uansett om de tidligere var medlem i folketrygden eller ei, sier Nodland. – Medlemskap er et krav når man bor i Norge, man blir automatisk medlem når man flytter tilbake og kan da få sykehusbehandling. Vi har hatt flere folk som ikke var medlemmer i folketrygden som har reist hjem til Norge og fått behandling, blant annet for hjerteproblemer.

 

Forsikringsselskaper brøt avtaler

– Vi gjorde forsøk med tre ulike forsikringsselskaper, hvorav et amerikansk og et norsk. Det var veldig skuffende at alle selskapene gikk tilbake på de avtalene vi hadde forhandlet frem, sier Nodland.

– Det var viktig for oss å ha samme premie uansett alder, så premien skulle da beregnes ut fra gjennomsnittlig alder. Det amerikanske selskapet hadde en expat som kom til Pattaya for å lage avtale. Da medlemmene våre begynte å kontakte dem, viste det seg at selskapet ikke i det hele tatt holdt seg til avtalen.

Om det norske selskapet sier han: – Premien var dyr men til nød akseptabel. Men de ønsket å øke premien med 13 prosent pr år. Det var helt uaktuelt, sier Khon Norway-lederen, som mener det er best å ikke nevne navn på de tre selskapene foreningen forsøkte å samarbeide med.

 

Bakgrunn innen forhandlinger

Steinar Nodland har lang erfaring fra forhandlingslivet i Norge, noe som også kommer godt med i en forening som Khon Norway. Etter å ha jobbet som lærer Nord-Norge i 15 år, hvorav to år som rektor, tok han jobb i Norsk Lærerlag. Her var han på forhandlingssiden og jobben hadde han i åtte år før han gikk over til den andre siden, som han sier. Han jobbet åtte år i finansavdelingen i Oslo Rådhus. Deretter bar det tilbake til arbeidstakersiden og sju år i Fagforbundet.

– Jeg hadde også et lite mellomspill innen forsikring i Vesta Hygea, avslører Nodland.

Khon Norway-lederen er opprinnelig fra Risør. Han har feriert i Thailand i 25 år. Han har vært gift i 12 år med sin thailandske kone og holder til i provinsen Uttaradit. Nodland kaller seg hobbybonde og har investert i 1200 mangotrær og 10 fiskedammer.

 

Årsmøte stilte seg bak

22. mars hadde Khon Norway årsmøte i Pattaya med 28 deltakere. Helseordningen ble diskutert og fikk stor støtte i forsamlingen.

----------------------------------

 

Hovedpunkter i helseordningen

- Ordningen dekker alvorlige skader og sykdommer ved behandling på sykehus i Thailand.

- Man må ha vært medlem i 12 måneder for å kunne få dekket helseutgifter.

- Nordmenn og deres ektefeller kan være medlem i ordningen. Det vurderes også å ta med svensker og dansker.

- Alle betaler samme premie uansett alder. Det kreves ingen helseundersøkelse for å bli medlem.

- Ordningen dekker ikke ulykker oppstått når medlemmet selv er fører av motorkjøretøy og under påvirkning av rusmidler.

- Ordningen dekker reise til Norge for pasient og ledsager med inntil 40.000 baht pr person.

- Premien er 6000 baht pr måned. Den betales innen den 25. Det utgår en purring etter en måned, og har man ikke betalt 14 dager etter dette, blir man fjernet fra ordningen uten mulighet til refusjon av innbetalt beløp.

- Egenandel er 50.000 baht pr år. Maks utbetaling er 500.000 baht pr år.

- Dersom størrelsen på fondet kommer ned i 500.000 baht vil styret vurdere å avvikle ordningen og refundere gjenværende midler til medlem-mene i forhold til innbetalte beløp.

- Dersom for få personer blir med i ordningen, slik at den ikke kan realiseres, vil medlemmene få innbetalte beløp refundert, dog uten renter.

(© Thailands Tidende. Utgave 4/2016 – 1. april 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge