1. mai 2016

Sterk økning i våpenimporten

Skrevet av 

Thailands våpenimport fra Norge var i fjor godt over tre ganger  så høy som den har pleid å være de siste årene.

 

Thailand kjøpte i fjor norsk ammunisjon for 180 millioner baht, som er en sterk økning fra en gjennomsnittsverdi på rundt 50 millioner baht de siste årene. Det aller meste er i kategorien «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter, prosjektiler og annen ammunisjon».

Det fremgår ikke eksplisitt av importstatistikken hvem som har bestilt ammunisjonen, men det er lite sannsynlig at det med gjeldende thailandske våpenlover dreier seg om import for sivil bruk til jakt. Det dreier seg nok om politi og militære, gitt at den ledende norske ammunisjonsprodusenten Nammo produserer  ammunisjon for militær bruk.

 

Avslag kan gis

I det norske regelverket for eksport av våpen og ammunisjon oppgis følgende årsaker til at avslag på eksporttillatelse kan gis: «Eksport som vil kunne fremprovosere eller forlenge væpnede konflikter eller forverre eksisterende motsetninger eller konflikter i den endelige bestemmelsesstaten.»

På bakgrunn av dette er det to potensielle grunner norske myndigheter kunne brukt for å nekte å selge ammunisjon til Thailand – den femten år lange separatistterroren i de fire sydlige provinsene samt det faktum at landet nå er styrt av et militærdiktatur og at norske myndigheter er bekymret for menneskerettighetene til de som motsetter seg juntaen. Men myndighetene har altså valgt å stole på de thailandske myndigheter og tillate salg av ammunisjon.

[ annonse ]

 

Norske myndigheter restriktive

Eksport av ammunisjon er i Norge underlagt regler for eksport av våpen. Stortinget har tre ganger gjort vedtak vedrørende eksport av våpen og ammunisjon. I tillegg er norsk våpeneksport underlagt de begrensninger som EU har på slik eksport.  De tre vedtakene – som dreier seg om en erklæring, et vedtak og en presisering – har følgende ordlyd:

1. «Hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.» (Regjeringens erklæring av 1959)

2. «Stortinget vil sterkt understreke at eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en omhyggelig vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område.» (Stortingets vedtak av 1959)

3. «Utenriksdepartementets vurdering av disse forholdene omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.» (Stortingets presisering av 1997)

(© Thailands Tidende. Utgave 5/2016 – 1. mai 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge