1. juni 2016

Lisens for sikkerhetsvakter

Skrevet av 

Det er stor bekymring blant sikkerhetsvakter for tiden, etter at militærjuntaen har innført krav til lisens for denne type jobber. Dette er krav som flertallet av landets anslagsvis 400.000 vakter ikke oppfyller, ifølge Bangkok Post.

Et av kravene er fullført niårig skolegang. Dette er i dag obligatorisk, men mange av den eldre garde av vakter oppfyller på langt nær dette kravet.

Et annet krav er at folk som har vært fengslet må ha vært løslatt i minst tre år før de kan få lisens. Det er også krav om et kurs samt registrering ved nærmeste politikammer.

Ifølge Tanapol Polyiam, som leder en interesseforening for firmaer i sikkerhetsbransjen – Security Business Federation – kan det være så mange som 280.000 av landets 400.000 vakter som ikke har niårig skolegang. Han sier at en lavt utdannet vakt i 40-årene kan være vel så trygg å ansette som en nyutdannet ungdom med de forskrevne 9 årene med utdanning. Han sier også at å gjennomgå et kurs et dyrt og tidkrevende og vil gjøre det vanskelig å rekruttere folk til disse jobbene.

Et kurs kan koste 2–6.000 baht og selve lisensen koster 1000 baht.

Interesseforeningen henvendte seg til juntaleder Prayut Chan o-cha med en bønn om at håndhevelsen av de nye reguleringene måtte utsettes, men det kunne de ikke, da de allerede var trådd i kraft, ifølge Bangkok Post. Det kom imidlertid en lovnad om å se på mulige overgangsordninger, men det ble fastslått at det var viktig for Thailand å ha vel utdannede og oppdaterte sikkerhetsvakter. (dae)

(© Thailands Tidende. Utgave 6/2016 – 1. juni 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge