1. juli 2016

Thai-førerkort gyldig kun 3 mnd

Skrevet av 

Thaier som flytter til Norge har siden 2010 kunnet bruke sitt thailandske førerkort i kun tre måneder. Det finnes mulighet for dispensasjon, men dårlig kollektivtilbud på hjemstedet holder ikke, slik en mann fra Ørje i Østfold fikk erfare.

 

Flere hundre thailandske borgere som hvert år flytter til Norge møter den samme problemstillingen som nordmannen i Østfold. Han skriver i en henvendelse til Statens Vegvesen:

«Er gift med en thailandsk dame (...) og hun har fått opphold i Norge. Hun går nå på språkkurs og kjører egen bil. Førerkort er gyldig i kun tre måneder. Kollektiv transport er ikke mulig mellom Ørje og Askim, kun til Askim men ikke tilbake til Ørje. Er det mulig å få noen form for utvidelse ut over tre måneder? Har snakket med Biltilsynet på Mysen, men ingen mulighet der. Håper på en løsning. Kollektivtransport Ørje–Mysen–Askim er svært elendig.»

 

Myntet på turister

I sitt svar skriver Statens Vegvesen: «For at et utenlandsk førerkort skal gi førerrett til motorvogn i Norge må det anerkjennes etter reglene i førerkortforskriften. Førerkort utstedt utenfor EØS er gyldig for kjøring i Norge i inntil 3 måneder når innehaveren tar fast bopel i Norge. Utover dette må en person som ønsker førerrett i Norge erverve førerrett som ved førstegangsutstedelse i Norge.»

Vegvesenet  begrunner avslaget slik: «Tremånedersregelen er ment for å gi mulighet for først og fremst turister som ønsker å kjøre i landet. Norge er i utgangspunktet ikke statsrettslig forpliktet til å bytte inn førerkort fra andre land utover de forpliktelser som følger av EØS-avtalen.»

[ annonse ]

 

Mulig unntak

Det kan gjøres unntak fra førerkortforskriften dersom det foreligger «særlig tungtveiende grunner». Dette er en dispensasjonsbestemmelse som ifølge Statens Vegvesen skal fungere som en sikkerhetsventil og komme til anvendelse der en regel i førerkortforskriften slår svært urimelig ut. Ørje-paret kvalifiserer imidlertid ikke. Vegvesenet opplyser at begrenset kollektivtilbud ikke er en tungtveiende grunn som kan gi dispensasjon.

 

Start før ankomst til Norge

Det kan være lurt for thaier som skal til Norge å gå gjennom tekstene til trafikalt grunnkurs før ankomst, og sørge for å bli påmeldt kurs som starter ved ankomst. Det finnes  ikke undervisningsmateriale på thai, men materialet finnes på engelsk. Under selve oppkjøringen er det mulig å bruke tolk. Kostnadene til tolk må den enkelte betale selv. Tolk trenger ikke å være fysisk tilstede, men kan være oppkoblet via internett. Tolken skal være autorisert, og det blir tatt opptak av prøven.

Heller ikke førerkort for buss og lastebil vil bli byttet inn til norsk førerkort. Thailandske yrkessjåfører som kommer til Norge må ta alle førerkort på nytt.

--------------------------------

 

Derfor er førerkortet lite verdt

Korrupsjon på thailandske biltilsyn og en av verdens verste dødsstatistikker gjør at thailandske førerkort er lite verdt.

 

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) drepes det 4,3 personer pr 100.000 innbyggere i trafikken i Norge hvert år. Tallet for Thailand er ti ganger høyere: 44. Kun Libya har høyere dødsrisiko, ifølge WHO-tallene for 2015.

WHO opplyser at det i fjor var 24.237 dødsfall i trafikken i Thailand. Thailandske myndigheter opererer ifølge Bangkok Post  med tallet 13.650. En av årsaken til forskjellen er at myndighetene bare teller de som dør på ulykkesstedet, mens WHO teller de som dør innenfor en periode på 30 dager etter ulykken.

Ifølge myndighetene er promillekjøring viktigste årsak til dødsfall i trafikken, etterfulgt av høy hastighet og uvøren kjøring.

 

Norge ombestemte seg i 2010

Når norske myndigheter ikke lenger godkjenner thailandske førerkort, forklares det slik hos vegmyndighetene: «Norge er i utgangspunktet ikke statsrettslig forpliktet til å bytte inn førerkort fra andre land utover de forpliktelser som følger av EØS-avtalen. Vegdirektoratet gjorde en vurdering i 2010 der vi innskrenket antallet land vi bytter inn førerkort fra ut fra vår mulighet til å få kjennskap til føreropplæringen, mulighet for å få kontakt med landenes myndigheter, korrupsjonsstatistikk og ulykkesstatistikker.»

 

Enkel opplæring i Thailand

Thailandsk føreropplæring er ikke sammenlignbar med norsk. Den teoretiske delen er mye kortere og enklere, og en reaksjonstest i en «simulator» er like viktig som selve teorien. Oppkjøring foregår på en liten lukket bane. Hvis man klarer en enkel bakkestart og rygging mellom noen kjegler – samt parkering langs en fortauskant – får man bestått. Lykkes man ikke på første forsøk, får man gjerne prøve flere ganger helt til man består.

Det er ikke ukjent at det ferdes thaier langs landevegen – både med og uten førerkort – som verken kan lese eller skrive.

 

Korrupsjon

Blant thaier, spesielt ute i provinsene, er det kjent hvilke steder det er lettest å få førerkort, og det er neppe tvil om at noen tjener godt på å hjelpe dårlige sjåfører gjennom testene. Militærjuntaen vil korrupsjon til livs, men det er usikkert hva slags innvirkning dette har på lokale biltilsyn.

Når norske myndigheter ikke føler seg sikre på at opplæringen er god nok, eller om førerkortene er utstedt på bakgrunn av kjøreferdigheter eller som et resultat av bestikkelser, vil de ikke bytte thailandsk førerkort til norsk.

Det var frem til 2010 mulig å bytte thailandsk førerkort til norsk. Da ble forskriftene endret og det ble full stopp i innbyttet.

(© Thailands Tidende. Utgave 7/2016 – 1. juli 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge