Mange har allerede begge disse passene, stikk i strid med loven. Mange har allerede begge disse passene, stikk i strid med loven.
1. september 2016

Mange har allerede to pass

Skrevet av 

Norge er det eneste nordiske landet som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Men likevel får thaier i Norge ha to pass. Og nordmenn som søker statsborgerskap i Thailand taper ikke nødvendigvis sitt norske pass.

 

I 2014 formaliserte UDI sin politikk overfor thaier som søkte norsk statsborgerskap. Basert på en uttalelse fra den thailandsk ambassaden i Oslo ble det bestemt at thaier i Norge får lov å ha to statsborgerskap. 

Årsaken er ifølge Thaiguiden.no at den thailandske ambassaden har opplyst UDI om at selv om det er mulig å søke om å bli løst fra thailandsk statsborgerskap, så er dette en prosess som er svært tidkrevende og krever en eller flere rettssaker. I slike tilfeller kan det ifølge norsk lov gis unntak.

Men praksisen fra UDI har tydeligvis pågått lenge. På Hua Hin Forum ser vi en nordmann som skriver følgende: «Jeg kjenner flere thailandske kvinner som kom til Norge i siste halvdel av 1980-årene og de har hatt dobbelt statsborgerskap i hele denne perioden. Det samme gjelder forøvrig også barna deres.»

 

Stortinget sa «tja»

Det norske stortinget sa nei til dobbelt statsborgerskap i mars, men vedtok isteden med tre firedels flertall at emnet skulle utredes. Utredningen skal være ferdig i løpet av høsten. Vi stilte spørsmål til kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet:

[ annonse ]

– Utredningen av dobbelt statsborgerskap skulle være ferdig i løpet av høsten. Er dette fortsatt tidsrammen, og når kan man forvente en avstemning i Stortinget?

– Statsråd Sylvi Listhaug varslet i brev av 23. mai 2016 at hun vil svare på Stortingets anmodningsvedtak om å utrede prinsippet om ett statsborgerskap på egnet måte i løpet av høsten 2016. Vi kan foreløpig ikke si noe mer nøyaktig om når utredning av prinsippet om dobbelt statsborgerskap legges frem for Stortinget.

 

Statsborgerskap i Thailand?

Når det gjelder thailandsk lov, så gir den rom for dobbelt statsborgerskap. Loven er imidlertid ikke entydig, og den har en tendens til å bli mistolket på ulike offentlige kontorer her, skal man tro beretninger fra utlendinger på ulike webfora. Det skal være folk som har fått opplyst at deres barn som har dobbelt statsborgerskap må fraskrive seg det thailandske statsborgerskapet før de fyller 21 år hvis de tenker å bo i utlandet. Dette stemmer imidlertid ikke med lovens bokstav. Vi har ikke hørt om tilfeller hvor et barn med en thailandsk forelder mot sin vilje blir fratatt det thailandske statsborgerskapet, selv om barnet har bodd i utlandet.

 

Ambassaden: – Varsles ikke

Thailandske myndigheter skal varsle angjeldende ambassade hvis en utlending søker og får innvilget thailandsk statsborgerskap, men så er ikke tilfelle, ifølge den norske ambassaden her. Vi stilte spørsmål til ambassaderåd Merete Alvestad Henriksen

– Hvordan får dere rede på at en norsk statsborger er i ferd med å bli thailandsk statsborger?

– Fra thailandske myndigheter har vi fått opplyst at den enkelte ambassade vil bli informert så snart den utenlandske statsborgeren har fått innvilget thailandske statsborgerskap. Til nå har vi imidlertid ikke mottatt denne type informasjon.

– Har det skjedd at dere har oppdaget personer som har hatt norsk statsborgerskap og dernest også har fått thailandsk statsborgerskap, og hva gjøres i så fall fra norsk side?

– Dersom ambassaden får bekreftet fra thailandske myndigheter at en norsk statsborger har fått innvilget thailandsk statsborgerskap, plikter vi å informere Utlendingsdirektoratet som ansvarlig norsk instans når det gjelder statsborgerskap.

 

Husk verneplikten

Svensker fikk muligheten til dobbelt statsborgerskap allerede i 2001, Finland og Island endret lovene i 2003, mens Danmark fulgte etter i fjor.

Hvis Norge bestemmer seg for å tillate dobbelt statsborgerskap, så vil man kunne oppleve mange thai-norske barn med to pass. Det man da må huske på er at barnet kan risikere å måtte avtjene verneplikt i Thailand. Hvem som avtjener verneplikt avgjøres her ved loddtrekning. Verneplikten er i utgangspunktet på to år, men de som melder seg frivillig slipper med ett år – og kun et halvt år for de med universitetsutdannelse.

Forøvrig blir alle som er født i Norge med minst én norsk forelder automatisk norsk statsborger (det er noen unntak fra denne regelen for barn født før 1.9.2006).

Verken i Thailand eller Norge er det slik som for eksempel i USA, hvor alle som fødes på amerikansk jord automatisk blir amerikanske statsborgere.

(© Thailands Tidende. Utgave 9/2016 – 1. september 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge