FRISTELSER: Mange lar seg friste til mer enn å se på jentene i Thailand. FRISTELSER: Mange lar seg friste til mer enn å se på jentene i Thailand. Foto: Terje Engø
2. august 2017

Risiko for HIV-smitte er liten

Skrevet av 

28 heteroseksuelle nordmenn ble smittet av HIV på utenlandsferie i fjor. 17 av disse var i Thailand, noe som har ført til oppslag i media. Vi har sett litt på sannsynligheten for å bli smittet, og den er temmelig lav – spesielt for friske, heteroseksuelle menn. Skal du kjøpe sex er det mye tryggere å gjøre dette på et etablert sted enn på gata.

 

Ifølge Folkehelseinstituttet ble det påvist 220 nye tilfeller av HIV-smitte i Norge i fjor. 50 av disse ble smittet heteroseksuelt mens registrert bosatt i Norge. 37 av disse var menn, og 28 av disse igjen ble smittet under utenlandsreise. 17 av disse ble smittet i Thailand. Året før var tallet 20.

Det er relativt få heteroseksuelle norske menn som smittes mens de er på ferie i utlandet, men Thailand er knyttet til over halvparten av tilfellene, og det blir det nyhetsoppslag av.

Det er flere årsaker til at Thailand topper statistikken: Thailand er et populært ferieland, sex er enkelt å kjøpe i Thailand, og HIV er relativt utbredt i Thailand – sju ganger mer utbredt enn i Norge. En annen årsak er at HIV er mer utbredt blant sexarbeidere enn blant den generelle del av befolkningen.

 

Tall hemmeligholdes

Når man leser statlig informasjon får man inntrykk av at sex uten kondom er forbundet med høy risiko. Men hvor farlig er egentlig ubeskyttet sex? Det er gjort forskning som ganske nøyaktig fastslår smittefaren ved ulike former for sex med en HIV-positiv person. Disse tallene offentliggjør ikke helsemyndighetene. Det er i stedet helsepolitisk fokus på å oppfordre til beskyttet sex. Det motsatte kan føre til økt spredning av smitte.

[ annonse ]

Det må legges til at selv om sannsynligheten er relativt lav for smitte, så er det eneste logiske å beskytte seg med kondom når man har sex med nye partnere.

Smittefaren avgjøres av flere faktorer. Har du andre kjønnssykdommer øker faren både for å bli smittet og for å smitte andre. Har du infiserte sår øker også risikoen.

 

Mikroskopiske rifter

HIV-viruset kan normalt ikke trenge gjennom hel hud. Heteroseksuelle menn smittes normalt ved at HIV-viruset tar seg inn i urinrøret og gjennom den tynne slimhinnen. Er slimhinnen infisert av bakterier eller virus vil dette gjøre det enklere for viruset å trenge gjennom.

HIV-viruset kan også trenge gjennom små rifter i huden. De som har høy seksuell aktivitet – for eksempel assistert av Viagra eller andre potensmidler – har større sannsynlighet for å få mikroskopiske rifter hvor viruset kan trenge inn i blodbanen.

Det vil i praksis si at hvis du er frisk og har få og korte samleier uten stor belastning på huden så reduseres risikoen.

 

Behandling gir lavere fare

Et tiltak som reduserer smittefare er antiretroviral behandling av HIV-smittede. Smittefaren er høyest når den smittede har et stort antall virus i blodbanen. Det er kort tid etter at de blir smittet, og etter at det har gått så lang tid at viruset har svekket immunsystemet. Korrekt behandling kan redusere antall virus så kraftig at smittefaren blir svært lav.

Smittede i Norge i dag kan leve et tilnærmet normalt langt liv. Helsemyndighetene anbefaler likevel at det brukes kondom, da mengden virus kan variere.

 

Små sannsynligheter

Canadiske helsemyndigheter refererer på siden catie.ca risikoen for å bli smittet av HIV hvis en blir eksponert for HIV-viruset. Tallene er oppgitt som antall smittede per 10.000 eksponeringer for smitte. Ifølge deres tall vil blodoverføring resultere i at hele 9250 blir smittet. Kun 63 blir smittet hvis de deler sprøytenåler. Er en uheldig å stikker seg på en sprøyte som har blitt brukt av en HIV-smittet vil en bli smittet i 23 av 10.000 tilfeller. 

Analt samleie er mer risikofylt, spesielt for den mottakende part. Den som er mottakende part i et analt samleie vil bli smittet i 138 tilfeller, mens den som er den aktive part vil bli smittet i kun 11 av 10.000 tilfeller.

En kvinne som har vaginalt samleie med en smittet mann vil bli smittet i åtte av 10.000 tilfeller, mens en mann blir smittet i fire av 10.000 samleier med en HIV-smittet kvinne.

 

Større risiko i utviklingsland

Men disse tallene fra Vesten er ikke hele sannheten. Organisasjonen Aidsmap i London estimerer at det er andre risikoer forbundet med lavinntektsland. For ubeskyttet vaginal sex med en HIV-smittet kvinne i u-land regner de med at man i snitt blir smittet 38 av 10.000 ganger. Det vil si at risikoen i slike land er omtrent ti ganger så stor.

Faren for å bli smittet gjennom oralsex og deling av sexleketøy karakteriseres som så lav at den ikke lar seg kvantifisere. Spytting, biting og en rekke andre antatte måter en teoretisk kan bli smittet på regnes som uvesentlig.

 

Nesten halv million med HIV

I Thailand er det ca. 440.000 mennesker som er smittet av HIV, ifølge Wikipedia og CIA World Factbook. Det betyr at ca. én prosent av den seksuelt aktive del av befolkningen har HIV. Det er sju ganger så høyt som i Norge.

Omtrent halvparten av de smittede i Thailand er menn, men hele sju prosent av menn som har sex med menn er smittet.

 

Prostituerte undersøkt

En internasjonal studie i Thailand i 2007 blant drøyt 700 prostituerte viste at 2 prosent av alle kvinner og 12 prosent av alle menn som selger sex var smittet av HIV. Tallene i Bangkok var en del høyere. På de ti årene siden 2007 har smitteraten i Thailand gått en del nedover, men vi kan likevel lære mye av tallene fra den undersøkelsen, som er en av få tilsvarende som er gjort her.

 

Billig sex er farligst

Kvinnene i undersøkelsen hadde i snitt elleve kunder per måned. Blant de 154 kvinner som var villig til å utføre seksuelle tjenester for en pris under 300 baht testet hele 32,9 prosent positivt for HIV. For 189 kvinner som krevde mellom 300 og 499 baht var 27,1 prosent HIV-positive. Blant 158 kvinner som krevde mellom 500 til 1499 baht var 14 prosent HIV-positive. Lavest var andelen HIV-positive blant de 183 kvinnene som krevde 1500 baht eller mer for seksuelle tjenester. I denne gruppen testet 8,2 prosent positivt. 

Kvinner som arbeidet i organiserte former som bordeller, barer og gogo-barer hadde mye lavere smitterate Blant 163 kvinner i denne kategorien testet 2,5 prosent positivt, mens det blant 515 «frilansere» som arbeidet på gata var hele 22.7 prosent i snitt som testet positivt.

 

Mye smitte på gata

Faren for å bli smittet av HIV er altså mye høyere blant gateprostituerte og frilansere som frekventerer barer og lignende steder uten å ha at fast arbeidsforhold. Dette skyldes nok i stor grad at mange operatører av steder som selger sex forlanger at de ansatte blir testet. Skulle de bli smittet får de sparken.

At det blant de som tar høy pris også er færre som tester positivt, burde også tyde på at det er lavere andel HIV-positive blant de som finner sine kunder blant turister, som nok generelt er mer betalingsvillige enn thailandske kunder.

 

Den gjennomsnittlige risikoen

Så da kan vi kombinere sannsynlighetene for smitte med det vi vet om Thailand, og få svaret på hvor stor smittefaren er ved et tilfeldig vaginalt samleie med en sexarbeider her. 

Thailand er vel et sted imellom et i-land og et u-land, men hvis vi bruker tallene for u-land, snakker vi da om at man i snitt blir smittet 38 av 10.000 ganger. Multipliserer man dette med 2,5 prosent havner man ganske nøyaktig på én av 10.000 ganger. Vel og merke hvis man har sex med en dame som har et etablert arbeidsforhold.

Hvis du plukker opp en frilanser eller en gateprostituert, så multipliseres tallet med 22,7 prosent, og man havner på ca. ni ganger av 10.000 samleier. 

Disse tallene forutsetter at man er frisk og ikke allerede har noen andre kjønnssykdommer eller åpne sår.

 

Risiko ved mange samleier

Når du har mange samleier så multipliseres risikoen med antall samleier. Det er viktig å påpeke at risikoen ikke endres av antall ulike kvinner en har samleie med. Det er antall samleier med kvinner som en ikke kjenner smittestatus til som avgjør risikoen.

Så da kan vi regne litt: For å få én prosents sannsynlighet for smitte ved sex med gateprostituerte må du gjennomføre 11 ubeskyttede samleier. For å få én prosents sannsynlighet for smitte ved sex med en dame fra et etablert arbeidsforhold i barbransjen, må du gjennomføre ca. 100 ubeskyttede samleier.

Husk at dette er gjennomsnittlige tall. Risikoen for å bli smittet av en som nylig har fått HIV og ikke har hatt behandling er mye større. Risikoen er også større hvis du har andre kjønnssykdommer eller åpne sår.

Det er uansett ingen grunn til å ta denne risikoen. Kondom og oral sex er i praksis de beste måtene å redusere risikoen til tilnærmet null.

------------------------------------

 

FAKTA: Regnestykke for HIV-risiko:

BAKGRUNNEN:

Samleie med en HIV-smittet kvinne i høyinntektsland: Antall samleier som fører til HIV er 4 av 10.000

Samleie med en HIV-smittet kvinne i lavinntektsland: Antall samleier som fører til HIV: 38 av 10.000

Prosentandelen av thailandske prostituerte i bar som har HIV: 2,5%

Prosentandelen av thailandske gateprostituerte som har HIV: 22,7%

Hvis man kaller Thailand for et lavinntektsland, og kombinerer disse tallene får man:

 

RISIKOEN:

Antall samleier med en thailandsk bardame som fører til HIV: 1 av 10.000

Antall samleier med en thai gateprostituert som fører til HIV: 9 av 10.000

Fotnote: Tallene gjelder for ubeskyttet sex (uten kondom) for en frisk mann uten kjønnssykdommer eller åpne sår.  Husk at dette er gjennomsnittlige tall med usikkerheter tilknyttet. Det er ingen grunn til å ta den ekstra risikoen det er å la være å bruke kondom.

-------------------------------------

 

FAKTA: HIV i Thailand og Norge

* Antall thaier smittet av HIV har siden 2000 falt fra 684.000 til 440.000. Antall nye smittede var 29.600 i 2000 mot 6.900 i 2015. Antall HIV-relaterte dødsfall per år er redusert fra 55.500 til 6.600.

* Opplysningskampanjer for å øke bruken av kondomer blant sexarbeidere har redusert antallet voksne kvinner som blir smittet årlig fra 15.716 nye smittede i 2000 til 1.944 i 2015.

* 64 prosent av smittede nå får medisinsk behandling, ofte kalt antiretroviral behandling.

* Thailand er i internasjonale fora ofte fremhevet som en suksess med hensyn til å bekjempe HIV. Myndighetene har vedtatt en handlingsplan som skal redusere antall nye infeksjoner til tilnærmet null innen 2030.

* I statistikken fra CIA World Factbook er det med 168 land. Thailand er nummer 129 med ca. én prosent av befolkningen mellom 15 og 49 år smittet. Nesten alle landene som ligger dårligere an enn Thailand befinner seg i Afrika.

* Norge er nummer 50 på listen, med ca. en syvendedel så mange smittede som Thailand prosentvis.

* Norge har nå 6064 HIV-positive, hvorav ca. to tredeler er menn. 

* Tallet på antall nye smittede nordmenn har i det siste ligger på litt over 200 i året. Tallet har holdt seg relativt konstant siden 1985, med litt færre smittet på 90-tallet og en liten topp rundt 2010.

(© Thailands Tidende. Utgave 8/2017 – 1. august 2017)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Bang Sarey Nordic Resort
( / Hus til leie)

Bang Sarey Nordic Resort

2-roms Pratamnak Soi 4
( / Leilighet til leie)

2-roms Pratamnak Soi 4

View Talay 5c
( / Leilighet selges)

View Talay 5c

Thailand i Norge