Lyså kjemper videre mot NAV
2. mars 2012

Lyså kjemper videre mot NAV

Skrevet av 

Norsk Revmatikerforbund forstår ikke hvordan NAV kunne stoppe trygden til Stig Lyså. Men NAV bøyer ikke av, tvert i mot vurderer de kutt i sosialpengene, og ber Lyså finne seg nytt husvære.

Stig Lyså (52) har vært på norsk jord en måneds tid, og kjemper for å få tilbake trygden sin. NAV Bjerke i Oslo stoppet trygden i november da de ikke fikk kontakt med Lyså. Han hadde uttrykkelig bedt dem om å kontakte ham via e-post, siden han var på Filippinene, men det ville ikke NAV. Istedenfor å gi Lyså trygden tilbake, har nå NAV Bjerke bestemt at de vil overprøve vedtaket om uføretrygd. Det er bestilt time hos Dr. Oddvar Andrup i Oslo, som er spesialist i revmatologi. Det var den samme Andrup som konkluderte da Lyså først fikk innvilget uføretrygd, så sannsynligheten for at resultatet blir annerledes denne gangen er ikke så stor.

- Kan ikke frata trygd

Vi inviterte med oss Stig Lyså til Norsk Revmatikerforbund for å høre hva de tenker om det som har skjedd i saken. Karin Honne, som er helse- og sosialfaglig konsulent, får høre hele historien, og synes saken virker merkelig.

- Dette høres veldig spesielt ut. Slik som jeg nå er forelagt saken må det ligge en misforståelse et sted. Jeg har ikke hørt om noe lignende før. Det er gitt beskjed om at saken skal vurderes av lege på nytt - pga. at det stilles spørsmålstegn ved arbeidsevne - men det er regler for hvordan slikt skal skje, også med hensyn til ankemuligheter, sier Honne.

- Hvilke av disse reglene er relevante for denne saken?

Det er retningslinjer for hvordan endringer i trygd skal skje, som er utarbeidet av Revmatologforeningen i samarbeid med oss. NAV kan ikke frata deg pensjon uten at det har vært en forutgående vurdering. Først skal du innkalles til ny vurdering, og deretter avgjøres det hva som skjer med trygden.

Klimaflyktninger

Selv om Honne mener denne saken er spesiell, er det ikke uvanlig at revmatikere har uoverensstemmelser med NAV.

[ annonse ]

- Det er en del saker hvor det er uenighet om arbeidsevnen er høyere enn 50 prosent, som er grensen som avgjør om man blir uføretrygdet eller ikke. Det er mange nordmenn som er klimaflyktninger på grunn av sykdom, og jeg vil råde disse til å sette seg veldig godt inn i regelverket. Jeg tror også en del nordmenn er for lite kjent med regler for bosted og regler for opphold, så de kan risikere å miste rettigheter i Folketrygden. Men uansett, hvor man bor påvirker ikke uføretrygden, for den har med helserettigheter å gjøre.

Lyså har en lang yrkeskarriere bak seg, med fullt opptjente trygderettigheter. Men de siste fire månedene har han altså vært helt uten trygd. Det betyr at det ikke er penger å rutte med. Takket være Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo får han mat og klær når pengene ikke strekker til. Vi var innom og traff major og daglig leder Tone Lund Georgsen. Hun har vært behjelpelig med å finne klær til Lyså mot vinterkulden.

Kastes på gaten?

- Hvordan klarer du deg om dagen, spurte vi Lyså.

- Jeg ble jo innkvartert på et hospits. Men nå har jeg fått signaler fra NAV om at jeg burde ut på leiemarkedet for å finne meg et annet bosted, siden det er dyrt for dem å leie plass til meg på hospitset. Det gleder jeg meg ikke til, for jeg tror ikke det er lett å komme seirende ut av en visning på leilighet når jeg forhåpentligvis bare trenger å være der en måned eller to. Økonomisk så får jeg fem tusen kroner i måneden til livsopphold, så jeg har fått sendt nedover penger til mat og det mest nødvendige til familien min på Filippinene. Det fortalte jeg til NAV, og da fikk jeg høre at om jeg fortsatte med det så ville de vurdere å sette pengene til livsoppholdet under administrasjon. Dette var det de på
stod: ‘Det fremkommer ikke at du har noe forsørgeransvar for din samboer og barn, og så lenge de ikke opp
holder seg i Norge har de ikke krav på økonomisk støtte’.

Fastlege med klar tale

Lysås fastlege, Lars Blystad ved Rosendorff Legegruppe DA, har sendt en fyldig legeerklæring om Lyså til NAV Bjerke. Her redegjøres for Lysås sykdommer, behov for konstant medisinering og fordelen med å oppholde seg i varmt klima. Erklæringen avsluttes med følgende setning: ‘Hans sykdommer er av varig/kronisk karakter, og det er viktig at han bruker medisiner. Han har et absolutt behov for at hans trygdeytelser gjenopptas.’

(Thailands Tidende utgave 3/2012 - 1. mars 2012)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge