2. januar 2012

Myter om thai-norske skilsmisser

Skrevet av 
Myten om at mange thailandske kvinner skiller seg etter tre år, når de kan få oppholdstillatelse, stemmer ikke. Den prosentvise økningen er den samme som for nordmenn og mange andre nasjonaliteter. Thailandske kvinner i Norge har ganske normale skilsmissetall, men høyere enn kvinner fra Filippinene og Vietnam.

AV: TERJE ENGØ

I fjor flyttet det 1171 thailandske borgere til Norge, mens kun 58 flyttet tilbake til Thailand. Det forteller klart og tydelig at de fleste som melder flytting til Norge blir værende. Siden 1977 har 12.018 personer innvandret fra Thailand til Norge. I dette tallet inngår det nærmere tusen personer med annet statsborgerskap. Av de cirka 11.000 thaiene som har kommet til Norge, har 4256 fått norsk statsborgerskap.
Innvandring fra Thailand var nesten ukjent før på slutten av 1970-tallet. Fra 1966 til 1970 innvandret det fire personer fra Thailand til Norge. I den neste femårsperioden økte det til 57. I perioden 1981-85 kom 200 personer. Det var først i 1996 – 2000 at innvandringen fra Thailand begynte å øke kraftig. Da innvandret det 876 personer. De siste årene er tallet femdoblet, og det bosetter seg nå 1100-1400 thailandske borgere årlig i Norge.

Nesten bare kvinner
De langt fleste thaier som bosetter seg i Norge er kvinner som inngår ekteskap med norske menn. For å få fast oppholdstillatelse er paret nødt til å gifte seg. Det betyr at en større andel norsk-thailandske par gifter seg enn hva som er tilfeller i samliv mellom norske borgere, som ikke trenger å gifte seg for å bo sammen.
De thailandsk-norske ekteskapene inngås også ofte etter kortere kjennskap enn hva som er tilfelle for ekteskap mellom to norske borgere. Årsaken er at den tilkommende ektefellen ellers bare kan oppholde seg i Norge på tre måneders turistvisum. Et slikt press på partene for ekteskapsinngåelse burde logisk sett resultert i at flere ekteskap oppløses raskt.

Antakelsen stemmer ikke
Det blir ofte hevdet at thailandske kvinner er lite kritiske til hvem de inngår ekteskap med. Hensikten er først og fremst å bli tre år i Norge slik at de får fast oppholdstillatelse. Når treårsgrensen er passert er det svært mange som skiller seg, heter det seg. Men hva viser tallene?
Jo, tallene viser at thaiene prosentvis følger samme trenden som norske kvinner og innvandrere fra andre land. Trenden er at det er drøyt dobbelt så mange ekteskap som oppløses etter 3-5 år som de som ryker de tre første årene.
Statistisk Sentralbyrå publiserte i 2006 undersøkelsen ‘Grenseløs kjærlighet? Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge’. Selv om tallene ikke er nye, er det neppe noen grunn til å anta at det har skjedd store endringer i skilsmissemønsteret siden rapporten ble publisert. Thaier, russere og filippinere sto i rapporten for hele 43 prosent av alle kvinnelige ektefeller som innvandret til Norge.
Skilsmisseraten er overraskende lav for ektepar der kvinnen har bakgrunn fra Asia, og særlig lav for
ekteskap der kvinnen kommer fra Filippinene eller Vietnam.

Forskjell mellom nasjonaliteter
Det er bare 2,1 prosent av ekteskapene mellom norske menn og thailandske kvinner som oppløses før det har gått tre år. Det er bare ekteskap med filippinske og vietnamesiske kvinner som har lavere skilsmissefrekvens. Ekteskap med russiske kvinner er ikke like levedyktige. Hele 3,2 prosent blir oppløst i løpet av de første tre årene. For ekteskap mellom to norskfødte er skilsmisseraten 1,5.
Mens bare 2,1 prosent av ekteskapene for thaier oppløses de første tre årene, oppløses 4,7 prosent de påfølgende to år. Men også skilsmisseraten i ekteskap mellom to norske mer enn fordobles fra 1,5 til 3,5 prosent i denne toårsperioden. I ekteskap med brasilianske kvinner øker frekvensen fra 2,4 til 6,6, og der hvor kvinnen er marokkansk stiger frekvensen fra 5,2 til hele 9,2.
I snitt har ikke ekteskap med thailandske kvinner større fare for å gå i oppløsningen enn ekteskap inngått med kvinner fra andre land.

(Thailands Tidende utgave 1/2012 - 1. januar 2012)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge