2. januar 2012

Vi trenger helsetrygdkort her!

Skrevet av 
Problemer med å bevise NAV-medlemskap på sykehus

Tidligere fikk man utstedt bevis fra Norge som man kunne bruke hvis man havnet på sykehus i Thailand, men etter NAV-reformen ble det slutt på dette. Asbjørn Jensen i Phitsanulok etterlyser en endring.

AV: DAG A. EKEBERG

Asbjørn og Kingdao Jensen har bodd i Thailand i to perioder. Forrige gang var de medlemmer av FFU - Folketrygdkontoret for utlandssaker - og fikk utstedt et ‘Health Insurance Card’ som kunne vises frem på sykehus her. Jensen fikk det oversatt til thai, og brukte det ved flere anledninger. Når ekteparet denne gang kom tilbake til Thailand var NAV-reformen et faktum, og det var ikke lenger noe kort å få utstedt som bevis for medlemskap i helsedelen av NAV Internasjonal.
- Det skal så lite til, sier Jensen, - og det ville gjort vår situasjon her i Thailand så mye enklere. Husk at det ikke er alle nordmenn som bor på turiststeder hvor sykehusene er vandt til å behandle nordmenn og personalet kan snakke engelsk.
Ekteparet Jensen bor i Wangthong seks mil nord for byen Phitsanulok. I Phitsanulok er det flere sykehus å velge mellom, men tvilsomt om noen har erfaring med den norske NAV-ordningen.

- Hvorfor så tungvint?
- Nå sier ambassaden at det er mulig å få denne bekreftelsen via telefon hele døgnet. Er ikke det en god løsning?
- Kanskje fungerer dette, kanskje ikke, men jeg vil si at den gamle ordningen med Insurance Card var bedre og sikrere.
Jensen antyder at det vel hadde vært enklere hvis ambassaden hadde hatt adgang til en database over medlemmene i NAV Internasjonal. Så slapp man å være avhengig av Helfos tilgjengelighet til alle døgnets tider. Han antyder også at med det elektroniske Altinn-systemet fra de norske myndighetene så burde slike problemer kunne vært løst på en enklere måte.

Egen EU-ordning
Jensen sier han vet om flere norske NAV-medlemmer som er blitt nektet behandling på sykehus med mindre de har kunnet vise frem kontanter eller papirer fra en forsikringsordning.
Siden 2006 har nordmenn kunnet bruke et europeisk helsetrygdkort (‘European Health Insurance Card’) hvis de ble syke i EU/EØS-området, men utenfor Europa er det ingen slik ordning.


Fikk kort - feil navn

Etter at vi hadde gjort intervjuet fikk ekteparet Jensen en bekreftelse skrevet på engelsk fra Helfo med tittelen ‘The Norwegian National Insurance Scheme’. Skrivet hadde imidlertid et helt annet navn enn ‘Asbjørn Jensen’, og i konas navn var ‘Jensen’ skrevet med to s-er. Forhåpentligvis fikk Helfo rettet på dette.
I brevet står det en paragraf nederst om at det som en hovedregel kun refunderes utgifter som allerede er betalt, og direkte dekning av sykehusutgifter må avtales i hvert enkelt tilfelle. Dette er ifølge Jensen noenlunde samme ordlyd som tidligere FFUs trygdekort.
- Løsningen blir at ambassaden bekrefter medlemskapet overfor sykehuset, og at man får refundert pengene i ettertid, sier Jensen.


Ambassaden: - Ring oss!

- Vi får inn spørsmål om sykehusgaranti hver dag, opplyser konsul Birgit Brantenberg ved den norske ambassaden i Bangkok. - Og det er riktig at vi ikke kan gi sykehusene garanti om Helfo/NAV Internasjonal
medlemskap før vi har fått dette bekreftet fra Helfo sentralt.
- Kan ambassaden nås pr telefon når det måtte være?
- Hvis det skjer en akutt medisinsk krise utenom ambassadens kontortid så må man ringe ambassadens vanlige telefonnummer (02-204 6500). Samtalen vil etter et par tasterykk automatisk bli overført til UDs Operative senter, som har døgnåpent. UD-senteret vil behandle saken og gi tilbakemelding til ambassaden, som i sin tur gir melding om garanti til sykehuset. Alt dette er det mulig å få til utenfor normal åpningstid, opplyser Brantenberg. Hun legger til at telefonsamtalen til Norge ikke koster noe ekstra for thailandsk innringer, idet UD betaler kostnadene.

(Thailands Tidende utgave 1/2012 - 1. januar 2012)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge