Espen H. Karlsen skatter til Nonthaburi. Espen H. Karlsen skatter til Nonthaburi. Foto: Dag A. Ekeberg
2. desember 2011

Måtte betale 140.000 baht i skatt

Skrevet av 
Espen H. Karlsen måtte i vår betale 140.000 baht i restskatt til Thailand. Likevel fikk han ikke fritak for den norske kildeskatten inneværende år. Huset hans i Nonthaburi står under vann, men penger til å reparere med forsvinner i dobbeltbeskatningen.


Espen H. Karlsen betalte i vår 140. 000 baht i skatt til Thailand for året 2010. Han har fått tilbake deler av kildeskatten han ble trukket i Norge - korresponderende til det beløpet han overførte hit, men da han søkte om fritak for kildeskatt inneværende år ble det avslag.
- Jeg har ikke fått skattefritak for 2011 da jeg ikke kunne oppgi hvor mye jeg hadde tenkt å overføre til Thailand, og blir dermed trukket 15 prosent kildeskatt på all min trygd og pensjon, forklarer Karlsen.
Så nå betaler Karlsen dobbelt skatt, og må bare håpe på å få tilbakebetalt kildeskatten, men det skjer først tidligst neste høst. I mellomtiden blir det smalhans.

Vil ha flomhjelp
Nå er huset og konas klinikk i Nonthaburi rammet av flommen. Hele første etasje står i skrivende stund under vann, og han må investere flere hundre tusen baht i reparasjon.
- Hvis thaiene vil ha skatt av meg over nyttår så skal de få lov å hjelpe meg med reparasjon etter flommen først, sier nordmannen.
Karlsen emigrerte fra Norge i 2004. Ifølge treårsregelen ble han trukket skatt av pensjon frem til og med 2007. Etter det ble han skattefri, men det varte altså ikke lenge. Han ble nemlig ‘angitt’ av norske myndigheter, som han sier det:
- Det egner seg ikke på trykk det jeg mener om personer i skatteetaten i Norge. Jeg har forlangt å få oversendt all korrespondanse om meg mellom Skatt Øst og Revenue Department her i Thailand fra jeg flyttet i 2004. Det var i april, og jeg har fortsatt ikke fått noe dokumentasjon, sier Karlsen og fortsetter:
- Jeg vil vite hvem som sto bak sendingen av såkalt ‘spontan informasjon’ til Thailand i desember 2010, hvorfor det ikke var sendt tidligere år, og ikke minst hvorfor det virker å være nesten bare meg som må betale skatt av nordmenn i Thailand.

Fikk brev - på thai
Karlsen fikk innkalling til skattekontoret i Nonthaburi. Det kom som et brev på thai i postkassa.
- Hvis jeg hadde bodd alene så hadde dette gått rett i søplekassa. Men min kone så brevet, og tok kontakt med skattekontoret. Det var også hun som førte samtalen med funksjonærene der, og ble fortalt at den totale skatten etter fradrag skulle være 140.000 baht for året 2010. Skatten her ble på ca. 13 prosent for de pengene jeg hadde overført hit.
- Thaiene forsøkte seg på 80-tallet med å beskatte utlendinger her, du risikerte å bli stoppet på flyplassen hvis du skulle ut og reise og ikke hadde betalt skatt. Dette sluttet de raskt med da utlendingene forsvant. Kanskje de kunne lære av sine tidligere feil, antyder Karlsen, som legger til at han på grunnlag av skatteavtalen mellom de to land heller ikke anerkjenner Norges rett til å beskatte norske pensjoner utbetalt til Thailand.
 
--------------------------

Mye info blir oversendt

Lovrådgiver i Finansdepartementet Johanne Rian informerer om hva slags personopplysninger som sendes til Thailand.

- Først vil vi presisere at utvekslingen av opplysninger ikke bare gjelder pensjonister. Den gjelder alle typer inntekter og alle slags skattytere som det annet land kan tenkes å ha en skattemessig interesse i å få opplysninger om.
- Som en nærmere presisering kan vi opplyse om at det utveksles opplysninger hovedsakelig på tre forskjellige måter; ved automatisk utveksling, ved spontanutveksling og etter anmodning. Opplysninger som utveksles automatisk er de typiske tredjemannsopplysningene som innrapporteres til norske skattemyndigheter årlig. Dette dreier seg om opplysninger fra arbeidsgivere, NAV, offentlige eller private pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper, banker osv.
Disse to kategoriene (automatiske og spontane) er de opplysningene som går fra Norge til Thailand uten at Thailand ber om dem. Den siste kategorien er de opplysningene som Thailand særskilt ber om. Dersom de thailandske myndigheten for eksempel har mottatt en opplysning om en skattyters bankkonto i Norge som en automatisk opplysning, kan de ha interesse av å spørre norske skattemyndigheter om flere opplysninger om denne bankkontoen. Det kan for eksempel være opplysninger om hvilke beløp som er overført fra denne kontoen til Thailand i løpet av et år, hvilke beløp som er tatt ut i Norge eller utenfor Norge, identiteten til mottakere av beløp fra kontoen osv.

I trygge hender?
- Kjenner dere til om det noen gang er blitt diskutert om det er trygt å sende personopplysninger til et land som Thailand (med mye korrupsjon)? Ble dette vurdert etter militærkuppet i 2006?
- Utveksling av skatteopplysninger i medhold av en skatteavtale strider ikke mot personvernlovgivningen generelt. Det følger av paragraf 30 at det finnes unntak i lovgivningen om personvern for så vidt gjelder overføring til land som ikke sikrer forsvarlig behandling av opplysningene. Utveksling av skatteopplysninger omfattes av unntaksreglene, svarer Rian.

Når det sendes bankinformasjon til Thailand, gjelder det ikke bare inntekt og pensjon, men også formueopplysninger som sparekonti og andre spareordninger. Finansdepartementet vil ikke utdype videre hvilke skatteopplysninger som det kan være aktuelt å utveksle spontant.
 
------------------------------

Skattemøte med oppklaring

Foreningene APTRT og Khon Norway arrangerte 12. november et skattemøte på Baan Norway i Pattaya. Der hadde de fått advokat Somsak Chopaka fra firmaet Siam Firm Inter Laws til å snakke om skattelovgivningen i Thailand og hva slags fradragsmuligheter som er.
Det er to minstefradrag i Thailand, på til sammen 90.000 baht, så det beløpet kan alle trekke fra. Likeledes er det et spesifikt fradrag for folk over 65 år - samt for uføre i alle aldre - på 190.000 baht. Andre særfradrag orienterte vi om i forrige utgave av Thailands Tidende.
Formann i APTRT Børge Rolfsen kunne opplyse at man ikke får rentefradrag hvis thailandsk ektefelle har lån - i motsetning til regelverket i Norge.
En annen vanlig misforståelse er at man får fradrag for helseforsikring. Vanlige helseforsikringer her betales med årlig fornyet kontrakt og kan ikke trekkes fra. Det som kan trekkes er en spesiell thailandsk variant som består av helseforsikring kombinert med livsforsikring, og som er en avtale på minst fem år - ofte ti. Slike lange avtaler kan trekkes fra på skatten.

--------------------------------

Høyre vil ha kildeskatten

Kildeskatten ser ut til å ha kommet for å bli. Frp er motstander av denne skatten, men får ikke støtte fra Høyre. Hans Kristian Thorbjørnsen - kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe - opplyser dette om saken til oss:
- Kildeskatten ble innført av Stoltenberg II. Høyre skrev da en svært omfattende merknad. Der kommenterte vi at loven var alt for dårlig utredet, den ville skape masse utfordringer og overgangsordninger var for dårlig utredet. Men Høyre avviste aldri kildeskatt. Vi har alltid vært opptatt av at det ikke skal være mulig å unngå å betale skatt helt ved å flytte til utlandet.

Thailands Tidende utgave 10/2011
 
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge