2. mai 2011

Ny mulighet for refusjon av kildeskatt..

Skrevet av 
..men du kan få straffeskatt i Thailand

Norske pensjonister kan nå få tilbake den kildeskatten myndighetene trakk i fjor hvis de går over til å skatte til Thailand. Men foreløpig er det ingen som vet om thailandske myndigheter vil ilegge straffeskatt for tidligere år.

AV: DAG A. EKEBERG, ODDVAR WANGBERG

14. februar kom Skatteetaten med en kunngjøring om at man ved hjelp av en enkel egenerklæring kan få tilbakeført de pengene man er trukket i skatt for 2010, slik at man kan bruke disse pengene til å betale skatt med i Thailand. Skattefristen i Thailand er 31. mars, så utspillet kom lovlig sent.
Skatten i Thailand er på nivå med den norske kildeskatten, men folk med lave pensjoner og godt med forsørgerfradrag kan komme ned mot 10 prosent skattetrekk.
Det er imidlertid et potensielt problem, som Yarika Ruangsiri i skattedepartementet i Bangkok har påpekt i et brev til lovrådgiver Johanne Rian i Finansdepartementet: Thailandsk lov sier nemlig at man skal sjekke tidligere års skatteplikt for folk som leverer selvangivelse for første gang. Normalt sjekkes de to foregående årene, men Ruangsiri sier at det ikke er noe i veien for å sjekke også lengre tilbake i tid. En norsk pensjonist som har bodd her før 2010 kan derfor risikere å få straffeskatt for tidligere år, før kildeskatten var innført. Hvordan skattekontorene i Thailand vil praktisere dette er det ingen pr i dag som vet. Det kan erfaringsmessig variere fra provins til provins.
Skatt betales på hovedkontoret til 'Revenue Department' i provinsen du bor.

Egenerklæring
Skattemyndighetene krever at du leverer en egenerklæring for å få skattepengene refundert. Du skal erklære følgende:
- At du har oppholdt deg i Thailand i minst 180 dager i 2010.
- Hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand, og
- At utbetalingen er en forutsetning for at du skal kunne ha råd til å betale skatt i Thailand.
I tillegg trenger skattevesenet en del opplysninger, men det er også ordnet slik at hvis du ikke har disse opplysningene for hånden, kan du gi ditt skattekontor fullmakt til å innhente opplysninger om trukket skatt og bankkonto fra pensjonsutbetaler. Trukket skatt vil da bli utbetalt til samme konto som du får pensjonen på.

Norsk selvangivelse
De som har fått refusjon av kildeskatt må gjøre følgende når de leverer norsk selvangivelse i april:
- Sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra thailandske skattemyndigheter som bekrefter at du har vært skattemessig bosatt i Thailand i 2010.
- Sende inn et 'Income Tax Payment Certificate' som er en kvittering på at den norske pensjonen er beskattet i Thailand.

Plan for innfordring
De som ikke leverer selvangivelsen med de vedleggene nevnt ovenfor, vil få skatt på pensjonen, og i tillegg få restskatt for den kildeskatten som ble refundert. Dersom restskatten ikke blir betalt, vil den bli innfordret gjennom utleggstrekk i pensjonsutbetalingene fra Norge.
Daværende underdirektør Elisabet Landmark innrømmet allerede 1. desember 2009 overfor Pattaya Tidende at det var et potensielt problem med dobbeltbeskatning det første året man som bosatt i Thailand blir trukket for kildeskatt i Norge. Hun sa da at skatteetaten ville se på problemstillingen. Nå, 15 måneder senere, er det altså kommet en løsning på bordet.

- Stoler ikke på dette

Oskar Jørgensen er grunnlegger og tidligere formann i interesseforeningen Khon Norway. Han sier følgende om den nye ordningen:
- Jeg hører at folk flest mener dette er et skritt i riktig retning, og enkelte hevder også at dette er en vei mot at kildeskatten skal kunne fjernes. Personlig, med erfaringene fra norsk skattedirektorat og ikke minst Johanne Rians arrogante opptreden under ambasssademøtene, har jeg ingen tillit til verken Skattedirektoratet eller Finansdepartementet. Jeg er redd for at de vil endre ordningene i fremtiden.
- Vi må huske at det vil bli mange som flytter fra Norge til Thailand i årene fremover, og Norge er redd for at de ikke skal få skatteinntekter - innkrevet på ulovlig måte i forhold til internasjonale lover - fra disse menneskene.

I hardt vær i Thailand

- Jeg her vært ute i hardt vær før, svarte Johanne Rian i Finansdepartementet, da vi spurte om hvordan hun hadde opplevd stemningen blant norske pensjonister her.

Lovrådgiver fra Finansdepartement Johanne Rian hadde en travel uke i månedsskifte januar/februar. Hun var på turné med ambassaden for å møte nordmenn på fire steder i Thailand - Cha-am, Udonthani, Phuket og Pattaya. Hun ble møtt med mye kritikk fra fastboende nordmenn i Thailand for gjennomføringen av den nye kildeskatten. Den største kontingenten møtte hun i Pattaya, med ca. 250 fremmøtte, og det var også her det ble mest kritikk for lovrådgiveren. Pattaya er hovedsetet for ikke mindre enn tre norske interesseforeninger, som alle er sterkt engasjert i økonomiske og rettslige spørsmål for pensjonister og uføre. Foreningene er Khon Norway, APTRT og Emmigrant1.
Vi spurte Rian: - Nå har du vært i sterk diskusjon med foreningene, og det virket til tider som et vepsebol i salen. Hva er din reaksjon?
- Jeg har vært ute i hardt vær før, og møtte også kritikk i Phuket. Jeg er byråkrat, ikke politiker, og holder meg bare til regelverket.
- Hva har du tenkt å gjøre med alle spørsmål og meninger som er kommet frem om kildeskatten?
- Jeg må skrive et referat til finansministeren og forklare problemstillingen her i Thailand.
- Hva kommer du til å skrive?
- Det vet jeg ikke, svarte Rian.
Ellers fikk ambassaden mye ros for sin virksomhet, og det faktum at de tar seg tid til å reise rundt og møte nordmenn i Thailand en gang pr år. Vi snakket med en av de fremmøtte, Konrad Spilde (80). Han mente at møtet med ambassaden var godt og informativt, og at ambassadens ansatte gjør en god jobb for nordmenn her.

Skattesatsene i Thailand:

Satsen er 10% fra 150.000 til 500. 000 baht i årsinntekt. Videre er det 20% for alt mellom 500.000 og 1 million. Mellom 1 og 4 millioner er det 30% og over 4 millioner 37%.
De meste aktuelle fradragene er: Minstefradrag (60.000 baht), personlig fradrag (30.000), ektefellefradrag (30.000) og barnefradrag (15.000 pr barn, maks tre barn).

(Thailands Tidende utgave 3/2011)
[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge