1. januar 2010

Nordmenn ble valutavinnere

Skrevet av 
Nordmenn i Thailand skal være glade for renteøkningen til Norges Bank. Uten den kunne fallet i kronen vært større. Norsk valuta slår både svensk og dansk. Gapet mellom danske og norske kroner vil nok minske ytterligere fremover.

AV: TERJE ENGØ

Toppen for norske kroner ble nådd i oktober. Norske kroner har en tendens til å svekkes mot årets slutt, for så å styrkes på nyåret. Dette har med beholdninger av ulike valutaer hos banker. Noen banker selger ut en del mindre valutaer mot slutten av året. Det blir mye av disse valutaene i markedet, og dermed svekkes de.
Norges Bank valgte, litt overraskende for mange analytikere, å øke styringsrenten på rentemøtet i midten av desember. Nordmenn som oppholder seg i Thailand skal være glade for denne renteøkningen. For samtidig har en bedring av økonomien i USA styrket amerikanske dollar. Styrkingen har skjedd til tross for at det er forventet at amerikansk rentenivå vil ligge lavt i lang tid fremover. Hadde den norske renten ikke blitt øket ville norske kroner blitt svekket enda mer mot dollar enn det som har skjedd. Dette ville hatt en effekt på styrkeforholdet mellom baht og norske kroner. Det er ikke usannsynlig at kursen mot baht som er 5,69 når dette skrives, ville vært rundt 5,50, hadde det ikke vært for renteøkningen.

Dollar-oppgang som en gave
Norges Bank har i stor grad fokusert på å holde veksten i det private forbruket og eiendomsprisene nede. Norge er ett av få land som i 2009 kan vise til vekst i kvadratmeterprisen på hus og leiligheter. En bedring i økonomien kan forsterke denne prisveksten. Det viktigste redskapet for å redusere presset på boligprisene og inflasjon tilknyttet økt forbruk er økte styringsrenter. Men Norges Bank vet samtidig at en økning i størrelsesorden 0,5 – 1,0 prosent over kort tid vil sende norske kroner til himmels og svekke eksportindustrien. Styrkingen av dollar kom som gave fra himmelen for sentralbanksjef Gjedrem.

Tar innpå danskene
For å få et inntrykk av norske kroners styrke, kan en sammenligne med danske og svenske kroner. Som grafen viser er avstanden mellom norske kroner og danske kroner blitt redusert. I januar fikk du 1,23 baht mer for enn dansk krone enn du fikk for en norsk. I skrivende øyeblikk er danske kroner bare verd 0,89 baht mer. En norsk krone var verd 0,71 baht mer enn en svensk krone. I desember er den norske kronen verd 1,1 baht mer enn den svenske. Det er med andre ord grunn til å utrope norske kroner som vinnerne.
Den svekkelsen som nå skjer for samtlige skandinaviske valutaer mot dollar og til dels mot baht kan kanskje være et midlertidig fenomen. Kryper råoljeprisen opp mot eller over 80 dollar som følge av kulde i Europa og USA nå i vinter, kan resultatet bli en ytterligere styrking av norske kroner mot både dollar, baht og andre skandinaviske valutaer. Det er neppe grunn til å tro at norske kroner går forbi danske kroner. Men at danske kroner i løpet av 2010 svekkes slik at forskjellen mot baht kommer ned mot 0,5 baht per krone, er ikke usannsynlig. Tilsvarende kan svenske kroner antakelig bli verdt 1,2 til 1,3 baht mindre enn norske kroner.

(Pattaya Tidende utgave 1/2010 - 1. januar 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge