1. november 2009

Leserinnlegg: Stor misforståelse om kildeskatten

Skrevet av 
"Kildeskatten er ingen dobbeltbeskatning, men en skatteskjerpelse fra null til 15 prosent"

Det er viktig at pensjonsmottakere forstår hva kildeskatten - som blir innført fra nyttår - og skatteavtalen med Thailand dreier seg om, og at de blir klar over de ulike begreper som myndighetene benytter. Da kan misforståelser unngås.

Det sto tidligere i år å lese i Pattaya Tidende at Finansdepartementet hadde snudd saken på hodet. Det har departementet aldri gjort, og noen dobbeltbeskatning er ikke på trappene.

Jeg regner med at det er godt kjent at det er enkelt å melde utflytting fra Norge til Thailand, men at det ikke er like enkelt å melde innflytting til Thailand. Derfor lever mange her nede som utflyttet fra Norge, men ikke innflyttet i Thailand - og er derfor heller ikke skattepliktige til Thailand, men bor kun som "turister" med ulike typer oppholdstillatelser. De er derfor heller ingen part i den tosidige skatteavtalen mellom Norge og Thailand. For disse er kildeskatten ikke en dobbeltbeskatning, men en skatteskjerpelse fra null til maksimalt 15% skatt på pensjonsinntekter som utbetales fra Norge.

Vi får ønske at norske skattemyndigheter ikke iverksetter skatteskjerpelsen før en ny skatteavtale er etablert med Thailand, men de er i sin fulle rett hvis de gjør det nå. Her er en oversikt over skatteproblematikken:

A. For pensjonsinntekter som er skattepliktig i nytt bostedsland (for eksempel Thailand), blir skatteprosenten maksimalt 15%, og fordelt etter avtale mellom Norge og nytt bostedsland. Men dette kan først tre i kraft etter en ny skatteavtale mellom Norge og Thailand. Dagens skatteavtale med Thailand hjemler ikke for en slik mulighet. Men dette gjelder altså kun de nordmenn som er meldt utflyttet fra Norge og i tillegg er skattepliktige i Thailand. Merk det siste punktet.

B. For å komme inn under reglene i punkt A er det jo naturlig at Finansdepartementet, og ikke minst Skattedirektoratet, krever en dokumentasjon på at den enkelte pensjonsmottaker er skattepliktig til Thailand.

C. For alle andre utflyttede pensjonsmottakere, som ikke er skattepliktige til Thailand - og de er det desidert flest av - vil det nå etter nye skatteregler påløpe inntil 15% skatt til Norge av pensjonsinntekter – såkalt kildeskatt. Hittil har regelen vært null skatt av pensjonsinntekt etter tre år som registrert utflyttet. Jeg er selvfølgelig fullt klar over at svært få ønsker en skatteskjerpelse velkommen, og at de fleste utflyttede nordmenn ville foretrukket å forsette med å betale null skatt av pensjonsinntekter fra Norge, men slik har det nå en gang ikke blitt med den nye loven.

Roy, Pattaya

(Pattaya Tidende utgave 14/2009 - 1. november 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge