1. januar 2013

Nei til politisamarbeid

Skrevet av 

Norsk politi sier nei til samlokalisering med svensk og dansk motpart i Bangkok. Grunnen er at de vil spare penger.

Det har vært et felles ønske blant nordiske politimyndigheter at deres tjenestemenn i Bangkok blir samlokalisert. Politidirektoratet i Norge har likevel nå sagt nei til forslaget av budsjettmessige årsaker. Penger avsatt til politivirksomhet i Bangkok er overført til UD, og samlokalisering må derfor tas av andre midler.

I en e-post til det som svenskene kaller Enheten för internationellt polissamarbete, skriver Ellen Ahnfelt i Internasjonal seksjon ved Politidirektoratet :

”Vi har fått tilbakemelding om at de kostnader en samlokalisering vil medføre må bekostes av politiet, mens kontor- og andre kostnader ved dagens stasjonering ved den norske ambassaden i Bangkok dekkes av midler som allerede er overført fra politiets budsjett til UD, og vi vil ikke nyte godt av noen innsparing ved ambassaden.”

Ahnfelt sier videre: ”Vi har håp om at det gode nordiske samarbeidet vi så ved siste inspeksjon i Bangkok også vil videreføres uten samlokaliseringen.”

Norge har en polititjenestemann i Bangkok. Det er Bjørner Snilsberg. Han er ansatt av Utenriksdepartementet, men får sine instrukser fra Politiets Utlendingsenhet i Oslo. Hovedoppgavene er offisielt konsentrert rundt menneskehandel og menneskesmugling, samt bistand til ambassaden med politifaglige råd i ulike konsulære saker. Han var intervjuet i Thailands Tidende 1. desember 2010.

Svensk politi sier de synes det er synd at samlokaliseringen ikke gikk i orden, men at de har forståelse for den norske beslutningen.

(Thailands Tidende utgave 1/2013 - 1. januar 2013)

[ annonse ]

Norsk politimann stasjonert i Bangkok

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge