Astrid Veum Mydland Astrid Veum Mydland Foto: Sjømannskirken
1. november 2013

Rapport: Norsk lovverk bør endres

Skrevet av 

Barnerapporten:

Rapporten «Thai-norske barn i fokus» fra Sjømannskirken er klar på at norske myndigheter bør gjennomgå lovverk for å tilpasse situasjonen til en verden med økende mobilitet og tokulturelle parforhold.


Thai-norske barn bosatt i Thailand skal hovedsaklig ivaretas av thailandske myndigheter. De har også rettigheter i henhold til norsk lov, men rapportforfatter Astrid Veum Mydland lar det skinne tydelig gjennom at hun ikke synes regelverket beskytter barna godt nok: «Vi kan fastslå at thai-norske barn som bor i Thailand ikke på noen måte har like god rettssikkerhet og beskyttelse som barn i Norge», står det i rapporten.

«Spørsmålet er om det er ønskelig fra norsk side at barna blir beskyttet og sikret økonomisk selv når de bor utenfor EU», spør Mydland. Hun nevner som eksempel at barn som mister sin norske forelder i et dødsfall ofte vil ha rett til forsørgelse videre gjennom etterlattepensjon, men det finnes ingen rettigheter for barn/foreldre som blir etterlatte ved at den norske forelderen reiser sin veg.

 

Får ikke barnebidrag

Mydland stiller spørsmål ved hvorfor dødsfall gir rett til støtte fra Norge, mens de som blir etterlatte på andre måter ikke har noen rettigheter. Barna og thai-foreldrene er like overlatt til seg selv i begge tilfeller, med mindre norsk forelder betaler barnebidrag og tar sin del av omsorgsansvaret.

[ annonse ]

En norsk forelder vil aldri etter dagens lovverk måtte stilles til ansvar overfor egne barn i utlandet så lenge han/hun er bosatt i utlandet selv. Barnebidrag fra norsk forelder i en slik situasjon blir i praksis helt frivillig, skriver Mydland.

I Norge sikrer forskotteringsloven at barn mottar barnebidrag. Men denne loven gjelder kun barn som bor i Norge og kan derfor ikke brukes som et middel til å sikre barn i Thailand barnebidrag. Hvis forskotteringsloven også omfattet barn i utlandet, ville de vært sikret en stabil og relativt god skolegang. I situasjoner med omsorgssvikt/overgrep, ville det være lettere å bryte inn i parforholdet for å beskytte barna, blir det forklart i rapporten.

 

Mer utsatt

Det er ikke bare ved skilsmisse at thai-norske barn er mer utsatt enn de som er bosatt i Norge. I rapporten fremheves at funksjonshemmede barn eller barn med spesielle behov ofte ikke får mulighet til vanlig skolegang: «Det er et tankekors at når en norsk forelder dør, finnes det flere ulike støtteordninger for å sikre partner og de etterlatte barna. Når en norsk far eller mor forlater familien sin, finnes det ingen sikre støtteordninger for den utenlandske forelderen eller barnet», sier Mydland, som i rapporten påpeker at på grunn av manglende støtteordninger for fraskilte med barn, kan thai-norske barn risikere å bli værende i skadelige omsorgssituasjoner med vold og alkoholmisbruk fordi thai forelder ikke har mulighet til å forsørge barnet materielt alene.

 

Øker faren for overgrep

Internatskole er det mest brukte tilbudet i Thailand. Men da øker ifølge Mydland faren for overgrep og dårlig omsorg. Private, tilrettelagte skoler finnes noen steder, men de er svært kostbare. Slike skoler kan kanskje bidra til at barnet får bo hjemme mens det går på skolen. Alle tilbud som ikke er knyttet til helse, må dekkes av foreldrene selv. Norske myndigheter yter ingenting.

Det synes ifølge Mydland heller ikke å være gode og klare nok ordninger for å garantere at arv også tilfaller barn i utlandet der farskap er kjent. Å sikre at arven tilfaller barnet og ikke andre, er et dilemma, og kanskje det bør lages retningslinjer for dette. Hvem skal sikre DNA-prøver og hvem skal betale for slike prøver, spør Mydland.

 

Den lange veien til NAV

Både sjømannskirken og den norske ambassaden ser ut til å bruke mye tid på å hjelpe både nordmenn og thailandske statsborgere med å søke NAV Internasjonalt om økonomisk støtte. Rettighetene er der kanskje, men for å søke er det ofte behov for mye praktisk hjelp. Få thailandske kvinner behersker engelsk godt nok til å kunne finne fram til søknadsskjemaene på internett eller til å fylle ut skjemaer, forklarer Mydland. Spørreundersøkelsen som er gjennomført med hjelp av 41 familier viser at en tredjedel av thai-norske barn som har rettigheter til helsedekning ikke er innmeldt i NAV.

Få norske menn kjenner til at barnet har rett til å være dekket gjennom NAV Internasjonal på lik linje med foreldrene, skriver Mydland. Det er også lite kjennskap til hvor få rettigheter fedre har i forhold til eget barn hvis parforholdet tar slutt og de kun var samboere eller kjærester. Barnet følger da moren og far har ikke del i foreldreansvaret.

(Thailands Tidende utgave 9/2013 – 1. november 2013)


 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge