1. november 2013

Oppfordres av Helfo til å søke

Skrevet av 

Helfo ber Espen Karlsen søke om refusjon, men han sier at kravene til spesifikasjon på kvittering er for høye. Han lurer også på hvorfor ledelsen og saksbehandlerne i Helfo sier ulike ting.

Vi har nå fått ytterligere svar fra Helfo etter forrige utgaves artikkel. Seksjonssjef Hanne Grøstad ved Helfo utland svarer:

– Dersom personen som Thailands Tidende omtaler, som ifølge avisa har fått utført dagkirurgi, ikke har sendt søknad om refusjon til Helfo, bør han gjøre det. Når Helfo mottar en refusjonssøknad med kvitteringer og nødvendige opplysninger om behandlingen, vurderes opplysningene og fakta i søknaden opp mot gjeldende forskrift og rundskriv. Dersom stønad innvilges, gjøres det ut fra regelverket i forskriften. Dersom en søknad avslås, kan det klages på vedtaket.

– Hvordan gjøres medlemmene i Folketrygden oppmerksom på at dagkirurgi faktisk kan dekkes?

– Helfo har informasjon på sine nettsider om hvilke helseutgifter du kan få dekket av folketrygden. I tillegg har Helfo utarbeidet en egen brosjyre «Stønad til helsetjenester utenfor EØS». Den finnes også på Helfos nettsider.

– Finnes det noen ytterligere retningslinjer for hvordan dagkirurgi dekkes? Hva slags «individuell vurdering» er det snakk om?

– Frivillige medlemmer av folketrygden som er bosatt utenfor EØS og som får gjennomført dagkirurgi eller annen behandling som ikke innebærer innleggelse på sykehus omfattes av reglene for «ordinær stønad fra folketrygden».

 

[ annonse ]

Samme stønad som i Norge

Grøstad henviser til en paragraf som sier: «For annen legehjelp utenfor institusjon, for prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier og for radiologiske undersøkelser og behandling, gir trygden stønad med det samme beløpet som i Norge.

For poliklinisk behandling i helseinstitusjon gis det stønad etter de samme reglene som gjelder for legehjelp utenfor institusjon.

Frivillige medlemmer av folketrygden bosatt utenfor EØS som har fått utført helsetjenester må sende søknad om refusjon til Helfo.

Hun legger til: – Det kan gis stønad til dagkirurgi etter takster. Takstene som det refunderes etter pr i dag varierer fra noen hundrelapper og opp til et par tusen kroner, avhengig av type behandling.  Takstene kan kombineres. Det innebærer at stønaden til sammen for én behandling kan bestå av mer enn én takst.

 

Karlsen ikke fornøyd

Espen Karlsen er ikke entusiastisk når han blir presentert disse svarene.:

– Det hadde vel vært på sin plass at ledelsen ga de ansatte den samme informasjon som de gir pressen.

Han har heller ikke nødvendig spesifikasjonsnivå på kvitteringene:

– Etter hva de sier er jeg helt avhengig av å få en nøye spesifisert faktura fra sykehuset for eventuelt å få dekket dagkirurgi. Jeg har ennå ikke mottatt refusjon fra Helfo så det er foreløpig i det blå hva jeg får.

(Thailands Tidende utgave 9/2013 – 1. november 2013)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge