Espen Karlsen Espen Karlsen Foto: Dag A. Ekeberg
1. oktober 2013

Kreftsyk nordmann må betale alt selv

Skrevet av 

Intet frikort, ingen dagkirurgi:

Espen Karlsen er frivillig medlem av Folketrygden. Det er en rett han har opparbeidet seg gjennom yrkeslivet sitt i Norge. Men når han nå er kommet opp i årene og trenger hjelp, så er det plutselig ikke så lett.

Karlsen mottar dagkirurgi for hudkreft og betaler utgiftene selv. Helfo-ansatte innrømmer i telefonsamtaler med Karlsen at det er urimelig at ikke kreftsyke nordmenn i utlandet får noe dekning. Dagkirurgi er ifølge Karlsens Helfo-kontakt ikke noe som kan refunderes. Dette er imidlertid i strid med det Thailands Tidende får vite fra Helfo-ledelsen. Seksjonssjef Hanne Grøstad ved Helfo utland uttaler:

– Det kan, etter en individuell vurdering, gis stønad til dagkirurgi. Det gis stønad etter satser, avhengig av hva slags medisinsk behandling som er gitt.

Det gis dekning på inntil 3300 kroner pr døgn for sykehusinnleggelse for frivillige medlemmer av folketrygden. Da er det fristende å gå for innleggelse istedenfor dagkirurgi, spesielt hvis man er pensjonist og har tid til rådighet.

Helfo-ansatte råder nordmenn i utlandet til å reise hjem igjen til Norge hvis de trenger omfattende behandling for eksempel for kreft.

– Men jeg har ikke noe nettverk i Norge lenger, sier Karlsen. – Hvor skal jeg bo under behandlingen? Det er horribelt at de bare sier «kom til Norge så er det gratis».

Et annet spørsmål er hva man skal gjøre den tiden man står i helsekø i Norge. Hvis man som emigrert nordmann kommer hjem til Norge så er manges erfaring at det tar uker eller måneder før man faktisk får behandling. Samtidig har man faste utgifter til bolig og familie i Thailand, samt at man ikke nødvendigvis har noen bopel i Norge.

[ annonse ]

Karlsen har lang erfaring med Helfo: – De leser regler som fanden leser bibelen, og det er vel ikke to saksbehandlere som vurderer søknader likt, sier han oppgitt. – Det er vanskelig å forstå hvorfor vi betaler mer enn nordmenn bosatt i Norge for NAV-medlemskapet, samtidig som vi får et mye dårligere tilbud.

---

Slutt på frikort for blåresept-medisin

Helfo har nylig korrigert sin praksis om trekking av egenandeler ved stønad til legemidler på blå resept for personer som er bosatt i utlandet og som har frivillig medlemskap i folketrygden med rett til «ordinær stønad».

Helfo innrømmer at regelverket har vært praktisert feil:

– Det har ikke vært noen endring av regelverket, men en uriktig praktisering har medført at det ikke har blitt trukket egenandeler. Dette gjelder for blå resept. Etter folketrygdlovens §5-24 er utgangspunktet at utgiftene skal dekkes etter de satsene som er fastsatt for tilsvarende helsetjenester i Norge. Det vil si at hvis det er egenandeler på helsetjenester i Norge, skal dette også gjelde tilsvarende ved helsetjenester i utlandet, sier seksjonssjef Hanne Grøstad ved Helfo utland.

I Norge betaler medlemmer av folketrygden en egenandel på 38 prosent, men maks 520 kroner pr. gang, ved henting av legemidler på blå resept. Det samme gjelder for medlemmer av folketrygden som er bosatt i utlandet, men inntil nylig ble det ikke trukket egenandel for blå resept. Dette er endret nå.

For folketrygdens medlemmer i Norge inngår beløpet som betales i egenandeler på blå resept i frikortgrunnlaget. Dette er ikke tilfelle for medlemmer av folketrygden som er bosatt i utlandet.

Grøstad uttaler:

– En av konsekvensene ved tidligere feil praksis, var at de som hadde rettigheter etter ordinær stønad i utlandet, og som ikke var minstepensjonister, fikk mer støtte til medisiner på blå resept enn de som var bosatt i Norge. Dette vil endre seg nå, når de samme egenandelene betales i Norge og i utlandet, mens de som er bosatt i utlandet må fortsette å betale egenandeler selv om de har nådd «frikortgrensen», som kun gjelder i Norge.

– Dere skriver at “Helfo har nylig endret praksis.” Når skjedde dette?

– I. mai 2013.

– Hvor lenge har denne uriktige praktiseringen av regelverket pågått?

– Vi overtok forvaltningen av dette området fra NAV i 2007, men vi har ikke eksakt kunnskap om når feilen oppsto.

– Hvorfor har regelverket vært praktisert uriktig?

– Det er vanskelig å si hva som har ført til at en forvaltningspraksis ikke er i overensstemmelse med regelverket. Men feil som er til gunst for brukere blir vanskeligere oppdaget. Volumet er også begrenset, noe som gjør at slike saker heller ikke lett fanges opp av internkontroll, som fokuserer mest på de største utgiftspostene.

---

Setter advokat på saken

Det faktum at det ikke virker å være mulig å få frikort lenger har fått sinnet i kok hos flere. En av dem er grunnlegger og tidligere formann av interesseforeningen Khon Norway, Oskar Jørgensen, som driver sitt rehabiliteringssenter Baan Sabaijai i Nakhon Phanom-provinsen.

– Jeg har satt min advokat på saken om egenandel på 38% på blå resept uten grense, sier han. Jørgensen forsøkte å få et møte med Helfo-ledelsen da har var i Norge nylig, men lyktes ikke.

Her er konklusjonen til hans advokat, Bjørnar Håland: «Det er ingen holdepunkter i lov eller forskrift for at egenandelstaket ikke gjelder medlemmer bosatt i utlandet, og således må det innvilges frikort når hans egenandeler overstiger egenandelstaket for 2013.»

– Vi har sendt saken videre til trygderetten Den må gjennom enkelte juridiske vurderinger før vi eventuelt kan gå til sivilt søksmål, sier Jørgensen. Hvis det slår feil vil han satse på sivilombudsmannen.

(Thailands Tidende utgave 8/2013 – 1. oktober 2013)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Thailand i Norge