Daglig leder i IMG Norge, Lars Inge Jakobsen Daglig leder i IMG Norge, Lars Inge Jakobsen Foto: IMG
1. desember 2013

Fredskorpset støtter norske møbler

Skrevet av 

Nils Gunnar Hjellegjerdes firma IMG får nærmere to millioner kroner i støtte fra Fredskorpset til personellutveksling mellom Thailand,  Vietnam og Norge. Vi spurte Fredskorpset om ikke dette er å bevege seg vel langt vekk fra begrepet «fred».

 

«IMG: HSE and quality improvement in furniture manufacturing» (Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i møbelproduksjon) er navnet på et prosjekt som Fredskorpset støtter. Tre thaier, en vietnameser og en nordmann deltar i første runde av prosjektet.

IMG skrev i søknaden om hvorfor de ønsket dette prosjektet: «IMG ser for seg at det skal bli mindre produksjonsfeil i Thailand og Vietnam, og at Thailand skal hjelpe til å lage markedsføringsmateriell.»

Totalt budsjett for første runde med utveksling er NOK 1.847.670 for 5 deltakere.

IMG ble grunnlagt i 2006, da tredjegenerasjons møbelmaker Nils Gunnar Hjellegjerde forlot moderfirmaet som ble startet i 1941 og dannet sitt eget firma. De har 12 ansatte i Norge, 250 i Thailand og 450 i Vietnam.

 

Ambassaden stilte spørsmålstegn

[ annonse ]

Ambassaderåd Erik Svedahl i Bangkok ble spurt til råds av Fredskorpset i denne saken. Han kommenterte i et brev: «Vi har ingen negative erfaringer med IMG i Thailand, og oppfatter det som et seriøst selskap. Vi stusset litt over at ordningen også kan brukes til utveksling av ansatte internt i en bedrift – mellom morselskapet i Norge og produksjonsenhetene i hhv. Thailand og Vietnam – men går ut fra at dette ligger innenfor retningslinjene for støtten.»

Fredskorpset driver vanligvis ukontroversielt og er ikke så ofte i nyhetene. I juni 2011 hadde imidlertid Aftenposten en artikkel som fortalte at fem av Fredskorpsets kvinnelige utsendinger hadde blitt voldtatt siden 2004.

 

– Ikke vanlig

Avdelingsdirektør Jan Olav Baarøy var øverste leder i Fredskorpset da vi henvendt oss dit, grunnet at sjefen Nita Kapoor var på ferie. Vi spurte ham følgende:

– Vi ser at ambassaden i Bangkok kommenterer det faktum at denne utvekslingen skjer internt i et konsern. Er det vanlig at prosjekter hos dere dreier seg om utveksling internt i et konsern eller mellom søster- og datterselskaper? Hvor stor andel av prosjektene deres dreier det seg om?

– Siden Fredskorpsets nyopprettelse i 2000 har vi noen gode erfaringer med utveksling mellom virksomheter der kompetanse innen ulike områder blir delt. Felles for alle er at det er juridisk uavhengige virksomheter, men som har delvis felles navn. Eksempler på dette er Transparency International, som er en utveksling mellom 5-6 ulike land, for eksempel TI Nepal, TI Sri Lanka etc. Av dagens prosjekter utgjør denne type utveksling omlag 5%.

 

Evaluerer i disse dager

– Det står på websidene deres at «Vi gir økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å utveksle medarbeidere med en annen organisasjon». Kan vi konkludere med at dette ikke er dekkende for hvordan dere opererer?

– Pr definisjon går utvekslingen med en annen organisasjon, så jeg drar ikke konklusjonen som du foreslår. Forøvrig så gjør vi i disse dager en evaluering av vår Private Sector Development portefølje, og vi ser fram til innspill på hvordan gjøre utvekslingene enda mer relevante i tiden framover.

 

Ren bedriftsutvikling?

– Dette kan virke å være ren bedriftsutvikling for IMGs vedkommende. Burde ikke et slikt prosjekt heller søkt støtte fra Innovasjon Norge eller andre næringsrettede ordninger i Norge?

– Flere av prosjektene som søker støtte fra Fredskorpset både har og kan søke støtte fra andre offentlige instanser. Det som er særegent med Fredskorpset er at vi kun fokuserer på utveksling av personell, og har ressurser og kompetanse for å hjelpe virksomheter til å gjøre dette på en god måte.

`

Navneskifte ble vurdert

– Har man ikke ved slike prosjekter beveget seg litt for langt vekk fra konseptet «fred»?

– Det kan godt diskuteres. Fredskorpset jobber første og fremst opp mot «positiv fred» der våre utvekslinger av personell er basert på likeverd og gjensidig læring. Teorien er at globale utvekslingsprogrammer bidrar til at enkeltmennesker og institusjoner får en bedre forståelse og innblikk i hverandres hverdag, og i den prosessen skapes endringsaktører på ulike nivåer.

– Har det noen gang vært på tale å endre navnet til Fredskorpset?

– Svaret er ja, det har vært vurdert og forelagt politisk ledelse, som på sin side har vurdert det dit hen å beholde navnet.

 

250 thaier, en nordmann

IMG har en fabrikk i Chachoengsao øst for Bangkok. Vi stilte noen spørsmål om virksomheten til IMGs daglig leder i Norge, Lars Inge Jakobsen:

– Hvordan fant dere på å søke Fredskorpset om dette?

– Vi hadde kontakt med dem for mange år siden men søkte ikke da. Nå følte vi imidlertid at vi kunne søke om dette.

– Har dere vært i kontakt med Innovasjon Norge i denne saken?

– Nei

– Vi ser at dere har 250 ansatte her i Thailand. Er det noen nordmenn blant disse?

– Det er en fra Norge.

– Hvordan er det å drive en såpass stor fabrikk i Thailand?

– Vi som står bak dette har lang erfaring fra området. Det er store utfordringer og ikke lett å sette i gang noe som dette uten erfaring.

(Thailands Tidende utgave 10/2013 – 1. desember 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge