– Snikinnføring av levekostjustering, sier Lyså. – Snikinnføring av levekostjustering, sier Lyså. Foto: Helge Heyerdahl
1. januar 2014

– Kan ikke leve på kr. 1983,- pr måned

Skrevet av 

NAV Innkreving (NAVI) mener uføretrygdede Stig Jensen Lyså på Filippinene klarer seg med 34,6 prosent av det han ville hatt utbetalt i Norge. Han forsørger en familie på seks personer.

 

Folk med minst 20 års botid i Norge får i utgangspunktet med seg uførepensjonen uavkortet til utlandet. Men det gjelder ikke de som har gjeld og derfor kommer inn under NAVIs regime. I disse tilfeller justeres beløpet etter en statistikk over priser i storbyer utarbeidet av den sveitsiske banken UBS. Den forteller at levekostnadene i Manila er 34,6 prosent av kostnadene i Oslo. Bangkok ligger på 46 prosent.

En gift person i Norge skal ha minimum 5730 kroner å leve for i måneden. Dette kalles «Livsopphold», og inkluderer ikke faste utgifter. Lyså får dekket et fast beløp til utgifter til strøm, vann og husleie, men det han har igjen å leve for, etter at NAV har trukket penger til å nedbetale gjeld på barnebidrag, er 1983 kroner, som altså er 34,6 prosent av norske satser.

 

«Ikke tiltrekkelig bevis»

– Men det er ikke det verste, sier Lyså. – Jeg får kun dekket halvparten av de faste utgiftene, da NAV hevder at min kone er i fast arbeid og kan bidra økonomisk.

Lyså sier at kona har to år igjen av et sykepleierstudium og ikke har inntekt.

[ annonse ]

Lyså har ansatte advokat og har gått til rettssak mot NAV, men han fikk ikke medhold i å redusere trekket fra NAVI. Retten uttalte: «Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for retten på klagers forsørgelsesbyrde overfor sin ektefelle, eller for at de har en felles datter. Retten legger derfor til grunn at ektefellen kan forsørge seg selv og dekke halvparten av fellesutgiftene for husstanden samt forsørgelse av sitt barn».

 

Familie på seks

Familien Lyså består nå av seks personer, to felles barn og to barn fra konas tidligere ekteskap.

– Dette holder ikke for oss, sier Lyså. – På grunn av min sykdom må jeg ha spesialdiett. Dette koster meg omtrent det samme som i Norge. Det yngste barnet er to år og krever også selvsagt sitt.

Lyså er heller ikke enig i prisfastsettelsen for Filippinene: – Jeg mener at normen de bruker er totalt feil. Prisene har gått opp her og eksempelvis siste strømregning var på vel 5000 pesos. Da er det snakk om kun lys, matlaging og elektrisk vifte. Filippinene har den dyreste strømmen i Asia og nå fra nyttår går den ytterligere opp.

 

Gammel statistikk

NAVI bruker UBS’ prisstatistikk fra 2009, uvisst av hvilken grunn, da den nyeste statistikken er fra 2012.

Retten argumenterte for øvrig med at prisstatistikken er utarbeidet på bakgrunn av vestlige handelsvaner, ifølge kommentarer fra UBS.

Vi har spurt NAV om hvilke hjemler NAV Innkreving har for å bruke disse beregningene, men har i skrivende stund ikke fått noe svar.

– Dette er ren snikinnføring av levekostnadsjustering, sier Lyså, som sier han kjenner til personer bosatt i Thailand som opplever tilsvarende behandling som ham.

Lyså argumenterte overfor retten med at for eksempel FN-ansatte ikke får kostgodtgjørelse og lønn etter disse satsene.

 

Forskjell på folk

Thailands Tidende hadde 1. oktober 2012 en artikkel om skyhøye diettsatser for offentlig ansatte nordmenn i utlandet. Det var mange som reagerte da Brochmann-utvalget besøkte Thailand og konkluderte med at levekostnadene her er en tredel av kostnadene i Norge – samtidig som utvalgets medlemmer selv bodde på luksushoteller og kasserte inn skyhøye diettsatser. En norsk statstjenestemann på tur til Thailand kan bruke 1000 kroner per døgn på mat.

Svensker og dansker har det mye skrinnere. For dem er beløpene henholdsvis 317 og 311 norske kroner.

 

Strandet i Pattaya

Dette er ikke Lysås første problem med NAV. Thailands Tidende Nett skrev 12. januar 2012 en artikkel med tittel «Må jeg dø her i Pattaya?» Det måtte frivillige bidrag til for å skaffe ham medisiner da NAV hadde stoppet trygden hans grunnet en manglende flyttemelding.

-----

Frp: Lite aktuelt å justere pensjon

Regjeringen starter et arbeid for å se på trygdeeksport, men parlamentarisk leder Harald T. Nesvik i Frp sier til Thailands Tidende at det er lite aktuelt å levekostjustere pensjon.

Danske pensjoner blir betydelig redusert for de som bor i Thailand, slik Thailands Tidende har rapportert siden 2009. Vil Norge på et tidspunkt følge etter?

Eksport av trygd har vært et tema i det politiske Norge etter regjeringsskiftet. Jens Stoltenberg gikk i november ut og sa at økning av kontantstøtten samt vern av skatteklasse to vil bidra til at trygdeytelser i større grad blir sendt ut av landet når fremmedarbeidere reiser tilbake til sine hjemland.

Dagens Næringsliv trykte en artikkel hvor parlamentarisk leder Harald T. Nesvik i Frp ble intervjuet om denne saken. Han sa seg enig med Stoltenberg i at det var betenkelig med økt trygdeeksport. Videre sa han: «Høyre/Frp-regjeringen skal nå igangsette et arbeid for å se på dette. Vi må se om det eksempelvis er mulig å knytte det til kostnadsnivået i landet der den utbetales.»

 

Omfatter hele verden

– Skal dere kun se på EØS-land eller vil land som Thailand også vil bli tatt med i vurderingen?

– Arbeidet med eventuell justering for levekostnader i landet mottakeren bor vil i utgangspunktet omfatte både EØS-området og resten av verden. Allikevel er det viktig å være oppmerksom på flere forhold. Det første er at det er en rekke ordninger som kun gjelder for EØS-området, og derfor vil det ikke gi utslag for de som er bosatt utenfor. Det er også slik at Norges EØS-forpliktelser gir egne rammebetingelser

 

Lite aktuelt

– Vil det vurderes justering av trygdeytelser på bakgrunn av levekostnader i landet mottakeren bor?

– Det er viktig å huske at en rekke velferdsordninger, slik som f.eks. pensjon, må sees som opparbeidede rettigheter som det er lite aktuelt å levekostjustere.

– Finnes det en tidsramme for utredningsarbeidet?

– Nei, det finnes ikke ennå.

(Thailands Tidende utgave 1/2014 – 1. januar 2014)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge