1. mai 2015

Generalkonsul: – Tettere oppfølging av reisende

Skrevet av 

Thailands generalkonsul i Oslo gir sine synspunkter på dagens situasjon i Thailand. Konsulatet har vært drevet av familien til Solveig Skauan siden 1933. Hun har ingen planer om å gi seg.

 

Honorær konsul Solveig Skauan er født i 1939 og har derfor snart overskredet offisiell norsk pensjonsalder med ti år. Hun har imidlertid ingen planer om å gi seg, og fortsetter å bistå de som måtte trenge hjelp fra sitt kontor ved Thailands general-konsulat i Dagaliveien 19 i Oslo.

– Thailands Tidende rapporterte tidligere i vår om at nordmenn med «overstay» i passet nå blir oppringt av ambassaden, noe som ikke var vanlig før militærkuppet. Hvilke andre endringer har kommet?

– Forskjellen består i at de nå krever at lover følges opp tettere enn før, og det er mer kontroll med visum på grunn av all uroen rundt i verden, svarer Skauan. 

 

Endrede konsulattjenester

– Det har gått rykter på diverse sosiale medier om at du skal gi deg. Stemmer det?

[ annonse ]

– Det er kun utskrivning av visum jeg skal slutte med. Myndighetene i Thailand har bestemt at all utskriv-ning av visum skal gjøres av ambassaden, en lov som kom med posten i 2013. Ambassaden ba om fortsatt hjelp, så vi avsluttet ikke dette arbeidet før den 1. februar. Jeg kunne ha fortsatt, men da måtte alle søknader vi mottok kontrolleres av ambassaden, og det ble for tungvint. Etter 30 år er det i grunnen bra. Oktober til desember har vært hektisk hvert år, så nå kan min mann og jeg planlegge reiser til Thailand som varer litt lenger. Vi skal nå gi info om lover og annet som har med Thailand å gjøre. 

– Hva opptar de reisende som kontakter dere, og hvilke problemer er de mest vanlige?

– Da det ble ryddet opp i alt rotet på strendene så ble mange engste-lige for at det ikke ville være solstol-er nok. Jeg vet ikke om det oppstår komplikasjoner annet enn at folk er lite flinke til å sette seg inn i ting og tang når de skal reise halve jorden rundt. 

– Hva tenker du om dagens styre i Thailand?

– For tiden fremtrer det nye reg-imet som det var en lykke. De militære hadde ikke gått inn uten at Kongen hadde trukket i noen tråder. Så mye juks og korrupsjon som det var, og skandalen med all risen var jo ganske skremmende. Thailand er vant til at det militære griper inn. Det har skjedd før og har alltid vært bra. Militærregimet der er ikke som i mange andre land. 

 

Lang historie

Konsulatet har en interessant historie. Helt siden 1933 har oppgaven med å representere Thailand i Norge gått i arv i Skauans familie. Konsul-atet ble startet av marineoffiseren Georg «Geo» Foss. Han fikk oppdraget med å etablere konsulat i Norge av thailandske myndigheter, etter å ha vært en markant skikkelse i Thailand gjennom mange år – blant annet som havnesjef og maritim rådgiver i Bangkok. Etter at han gikk av med pensjon flyttet han hjem til Norge og startet generalkonsulat. 

– Konsulatet har jobbet for Thailand siden 1933, og var inntil 1987 også de som tok seg av alle saker som hadde med UD og besøk fra Thailand å gjøre. Da kom ambassaden, og godt var det, for konsulatet var honorært og fikk ingen utgifter dekket, forklarer Skauan.

 

Mye som trekker

– Hvilket forhold har du til Thailand i dag, har årene bevart forholdet godt?

– Jeg må nok si at jeg er mer glad i thaiene jeg kjenner enn selve landet, selv om jeg har vært en del rundt og synes at det er vakkert. Noe drømmested der har jeg ikke, og det er mange andre land jeg også ønsker å se. Pensjonsalderen er for lengst oppnådd, men jeg er ennå sprek og kom nettopp hjem fra Sveits hvor jeg var på alpinski hver dag. Det vil nok bli flere reiser til Thailand om helsen fortsatt er bra, selv om det også er mye annet som trekker.  

– Men på konsulatet blir du altså fortsatt å finne?

– Ja, jeg vil fortsette å gi informasjon og hjelpe så godt jeg kan. Det er mange gjengangere som gir meg positive tilbakemeldinger, og det synes jeg er veldig hyggelig.

 

Thailands generalkonsulat

1903: Den norske marineoffiseren Georg «Geo» Foss flytter til Thailand.

1933: Foss pensjonerte seg. Han var da sjef for Bangkok havn. Foss ville flytte tilbake til Norge, og ble forespurt av thailandske myndigheter om han ville bli Thailands generalkonsul i Norge. Han kontaktet sin svigerbror Sigurd Halvorsen som drev Oslo Baand & Lidsefabrikk AS og spurte om han kunne få disponere et kontor i tekstilfabrikkens lokaler. Svaret var ja og Foss flyttet til Norge. Han ble med det den første generalkonsul for Thailand i Norge. Halvorsen ble utnevnt til konsul.  

1946: Foss flyttet til Mallorca i Spania. Sigurd Halvorsen ble forespurt om å overta som generalkonsul. Dette takket han ja til og sønnen Knut Schjelderup Halvorsen tok over rollen som konsul. 

1962: Sigurd Halvorsen døde og Knut Halvorsen ble ny generalkonsul. 

1983: Sekretæren på konsulatet gikk av med pensjon og Knut Halvorsen spurte da om datteren – nåværende generalkonsul – Solveig Skauan kunne ta over som sekretær, noe hun gjorde. 

1986: Solveig Skauan utnevnes til ny generalkonsul. 

1991: Knut Schjelderup Halvorsen dør. 

1993: Bygningene hvor konsulatet holdt til ble solgt, og Solveig Skauan flyttet kontoret hjem til sin bolig i Dagaliveien i Oslo.

 

Georg «Geo» Foss (f. 1879)

- Norsk sjøoffiser født i Mosjøen. Forretningsmann og tjenestemann som virket store deler av sitt liv i Thailand.

- Ble løytnant i Siams marine i 1902 og rådgiver i sjøfartsspørsmål. Fra 1910 var han havnefogd i Bangkok, fra 1925 titulert førsterådgiver.

- Skrev lærebøker i navigasjon, om thailandske fyr, og utga årlige høyvannstabeller. Var komitémedlem ved utarbeidelsen av sjøfartslovgivningen for Thailand.

- Var forretningsmann og direktør for kokos- og gummiplantasjer i Malaya, i dag underlagt Malaysia.

- Kong Haakon VII utnevnte Foss til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden «for fortjenester av norske interesser i Siam» den 6. januar 1926.

- Thailand tildelte Foss sin krones orden, den hvite elefants orden og fire andre medaljer.

(© Thailands Tidende. Utgave 5/2015 – 1. mai 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge