Nordmenn i Thailand har bedre pensjon enn de i Spania. Nordmenn i Thailand har bedre pensjon enn de i Spania. Foto: Terje Engø
1. mai 2015

Høye norske pensjoner i Thailand

Skrevet av 

Ny statistikk fra NAV viser at nordmenn bosatt i Thailand i snitt har høyere alders- og uførepensjon enn for eksempel nordmenn i Spania. Årsaken ligger mest sannsynlig i den skjeve kjønnsfordelingen. Thailand er nr. 2 som mottaker av gjenlevendepensjon.

 

NAV utbetalte alderspensjon til 550 personer i Thailand i 2013, i følge statistikk som ble publisert 16. april. Siden noen kom til Thailand midt i året, noen forlot Thailand og sannsynligvis noen også døde, var det i snitt 449 mottakere på et gitt tidspunkt i Thailand. 96 prosent av disse mottakerne var norske statsborgere. Det er bare fem land hvor NAV utbetaler mer alderspensjon enn Thailand.

Det var også 601 personer som mottok uførepensjon med et snitt på 495 personer på et gitt tidspunkt. Det er ikke tvil om at Thailand er et populært bosted for folk med norsk uførepensjon. Bare til Sverige og Spania overføres det større ytelser i form av uførepensjon enn til Thailand.

 

Høyest alderspensjon i snitt

I oversikten NAV har satt sammen fremgår det at alderspensjonister bosatt i Thailand i snitt fikk utbetalt 22.086 kroner per måned, mens uførepensjonistene fikk utbetalt 21.885 kroner per måned. Det må presiseres at dette er brutto pensjonsytelse før trekk av skatt og eventuell kostnad av frivillig medlemskap i NAV Utland.

Til sammenligning mottok alderspensjonistene bosatt i Spania 17.147 kroner, mens uførepensjonistene mottok 19.431. Årsakene til at norske alderspensjonister og uføretrygdede bosatt i Thailand mottar høyere ytelse enn dem bosatt i Spania skyldes flere forhold, men den viktigste er nok ulik fordeling i kjønn. Mens det i hovedsak er menn som er bosatt i Thailand, er det i stor grad par som søker seg til Spania. Siden kvinner i snitt har lavere pensjonsgrunnlag, trekker disse ned gjennomsnittlig utbetaling i Spania.

[ annonse ]

 

Samordning rammer folk i Spania

Siden de som er bosatt i Spania ofte er ektepar blir deres pensjon samordnet. Det innebærer at grunnpensjonen blir kuttet med 15 prosent for hver av de to, noe som også gir lavere pensjonsutbetaling.

Dette bekreftes av beløpene som betales i gjenlevendepensjon. Mens etterlatte etter norske pensjonsberettigede i Thailand mottar 11.154 kroner, mottar de i Spania i snitt 12.048 kroner. Den logiske årsaken er at kvinner i snitt lever lengre enn sine menn, og at mannens inntekt da blir grunnlag for pensjonsberegningen.

 

Mange får gjenlevendepensjon

I Thailand mottok 127 personer gjenlevendepensjon i 2013. 102 av disse var thailandske ektefeller, samboere eller partner. 25 var norske, sannsynligvis i hovedsak thailandske kvinner med norsk statsborgerskap. Det er bare til Sverige det utbetales mer gjenlevendepensjon enn til Thailand, henholdsvis 27 og 17 millioner kroner årlig (2013). Gjenlevendepensjonen til Thailand var i snitt på 11.154 kroner pr måned pr mottaker.

 

Barnetrygd og kontantstøtte

Det ble i 2013 også betalt ut et mindre beløp av andre ytelser fra NAV til personer bosatt i Thailand. I snitt var det på et gitt tidspunkt 87 personer som mottok andre ytelser. Dette kan ha vært barnetrygd og kontantstøtte. Barnetrygd kan mottas i inntil ett år ved utvandring til Thailand, mens det kan mottas kontantstøtte i inntil tre måneder. En stor del av de 87 personene er nok thailandske kvinner har vært bosatt i Norge og som reiser hjem for en lengre periode. At det totalt har vært 175 personer som har mottatt slik støtte i løpet av året, viser at gjennomsnittlig tid for hver mottaker er cirka seks måneder.

 

Regler for gjenlevendepensjon

- Et NAV-medlem kan ha rett til gjenlevendepensjon dersom ekteskapet har vart i minst fem år eller man har hatt barn med den avdøde.

- Du kan også ha rett til gjenlevendepensjon dersom du har omsorg for den avdødes barn. Det er et krav at ekteskapet og omsorgen har vart i minst fem år.

- En gjenlevende partner har rett til ytelser på samme vilkår som gjenlevende ektefelle. Det samme gjelder en gjenlevende samboer dersom hun eller han har/har hatt barn med den avdøde samboeren eller tidligere har vært gift med den avdøde samboeren.

- I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon dersom en er skilt fra avdøde. Den som ikke har giftet seg på nytt, får som hovedregel pensjon dersom ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen.

(Se papirutgave/e-avis for tabeller)

(© Thailands Tidende. Utgave 5/2015 – 1. mai 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge