– Dette sier litt om å gifte seg på turistvisum i Norge, for deretter å søke familiegjenforening etterpå, sier Tom Stenshavn. – Dette sier litt om å gifte seg på turistvisum i Norge, for deretter å søke familiegjenforening etterpå, sier Tom Stenshavn. Foto: Dag A. Ekeberg
1. oktober 2015

– Burde søkt forlovelsesvisum først

Skrevet av 

Pattaya-firmaet VIP Reiser har hjulpet søkere i nærmere to tusen visumsaker. Med den bakgrunnen mener daglig leder Tom Stenshavn at ekteparet Aarvik burde fulgt en annen fremgangsmåte.

 

– Dette sier litt om å gifte seg på turistvisum i Norge, for deretter å søke familiegjenforening etterpå. Det vil alltid gi komplikasjoner, sier Stenshavn. – Ønsker thaier å gifte seg i Norge, så skal det søkes forlovelsesvisum. Her har Aarvik altså rett og slett ikke sjekket opp lover og regler for giftemål og visum før han har gjort det han har gjort, og da blir dessverre følgene slik.

Et forlovelsesvisum er et visum som skal søkes fra Thailand for de som ønsker å gifte seg i Norge. Søkere som får innvilget forlovelsesvisum vil få seks måneders opphold og kan da gifte seg i Norge, og kan deretter søke oppholdstillatelse uten å måtte returnere til Thailand.

Dette visumet kan søkes kun en gang og VIP Reiser har ikke erfart at avgjørelsen kan endres via an anke.

 

Gifte seg i Thailand

En annen fremgangsmåte Stenshavn anbefaler er å gifte seg i Thailand og deretter søke 7-dagers visum og familiegjenforening samtidig. Da kan paret oppholde seg i Norge mens de venter på at UDI behandler søknaden om familiegjenforening.

[ annonse ]

– Men 7-dagers visum kan jo også avslås?

– Ja, det stemmer. For søkere som aldri har vært i Norge før blir det etter vår erfaring stort sett alltid avslått, sier Stenshavn.

– Så hva gjør man da?

– Da er det bare å vente på at familiegjenforening blir innvilget, og søker må da vente i Thailand den tiden dette tar. Men søker man 7-dagers visum og familiegjenforening samtidig er jo familiegjenforeningsprosessen og ventetiden allerede startet den dagen begge søknadene er innlevert.

VIP Reiser søker alltid familiegjenforening og 7-dagers visum samtidig for sine kunder. Da slipper de to sett med verifiserte dokumenter og prisen for 7-dagers visum er uansett kun 60 euro.

 

– Aldri opplevd 15 måneder

– Har dere vært borti noen som har ventet så lenge som 15 måneder på et svar på søknaden?

– Nei, aldri. 

– UDI oppgir at snittet for voksne thailandske søkere nå er 9 måneder. Er dette også deres erfaring?

– Ja, behandlingstidene ligger temmelig nære det som opplyses på UDIs hjemmeside. For ikke lenge siden var det hele 13 måneders behandlingstid, men nå er de nede i 9 måneder igjen. For bare få år siden var det betydelig kortere enn dette.

– Kan en uryddig søknad føre til at behandlingstiden blir ekstra lang, etter det du har erfart?

– Jeg vet naturlig nok ikke hvordan UDI jobber, men på meg virker det slik. Hvis papirarbeidet ikke er i orden så tar det ekstra tid.

– Tror du alder og aldersforskjell mellom ektefellene har noe å si for behandlingstiden?

– Nei, ikke når det gjelder opphold i Norge. Når det gjelder turistvisum så er det en annen sak. Der vil jeg anta at det er et av forholdene som spiller inn.

 

Få avslag på turistvisum

Stenshavn forteller at kundene deres som oftest får godkjent søknaden om turistvisum. Et unntak er for de parene som nettopp har truffet hverandre. Da er sannsynligheten mindre.

– Våre kunder får beskjed om dette slik at de kan velge om de likevel ønsker å «ta sjansen», sier Stenshavn.

Et annet problem er når den norske referansepersonen er selvstendig næringsdrivende. De tar ofte ut mindre lønn enn normale lønnsmottakere, og kan derfor risikere at søknaden blir avslått. Stenshavn forteller at det finnes bøtemidler på dette også, men da må den næringsdrivendes revisor i Norge inn i bildet.

Stenshavn forteller at VIP Reiser har hjulpet til med 1928 visumsaker siden starten i 2009. 476 av disse sakene har dreid seg om familiegjenforening. Hoveddelen dreier seg om turistvisum, nærmere bestemt 1105 saker.

VIP Reiser startet som et reisebyrå i 2009, men konkurransen fra rene nettbyråer har gjort dette til en tung bransje å jobbe i. Tom Stenshavn sier at de nå får mesteparten av inntektene fra andre tjenester, hvorav hjelp til visumsøknader er en av de viktigste.

----------------------------------------

– Snart ferdigbehandlet

UDI sier at saken til Aarvik nå ligger hos oslopolitiet i påvente av en rutinemessig vandelsattest. Ambassaden forklarer at visumsenteret ikke har kapasitet til å gi råd.

 

Presserådgiver John Olav Kroken i Kommunikasjonsstaben i UDI har svart på våre spørsmål etter å ha innhentet opplysninger fra fagavdelingen:

– Hvor vanlig er det at slike saker (voksen thailandsk søker, red. anm.) har behandlingstid på mer enn 15 måneder?

– Den oppgitte saksbehandlingstiden for denne sakstypen er for tiden 9 måneder. Hvis UDI må gjøre ekstra undersøkelser kan det ta lengre tid(...).I dette tilfellet ble saken oversendt til ambassaden for intervju.

– Hva kan den lange behandlingstiden skyldes?

– Det har vært behov for å innhente ytterligere opplysninger om relasjonen.

– Er det levert mangelfull informasjon i denne saken?

– Det ser ikke ut til at det mangler nødvendig dokumentasjon i saken.

Kroken opplyser at saken nå er rutinemessig sendt til vandelssjekk hos politiet: – Saken ble sendt dit i juli, og det vil trolig ikke ta lang tid før den er ferdig der, basert på tidligere erfaring med antall uker slike saker pleier å ligge hos politiet.

 

Ikke kapasitet til rådgivning

Ambassadesekretær Marline Steensby er leder av visumseksjonen på ambassaden. Vi spurte henne:

– Dette ekteparet kunne hatt nytte av skikkelig rådgivning. De burde søkt om turistvisum istedenfor opphold. Er det noen på visumsenteret deres som gir slike råd, eller må man lese seg til dette selv?

– Visumsenteret skal motta søknader på vegne av ambassaden. De har ikke kapasitet eller mandat til å rådgi søkere. Ambassaden og UDI kan eventuelt kontaktes dersom søkeren har spørsmål etter å ha lest tilgjengelig informasjonen på ambassadens og UDIs nettsider.

– Alf Aarvik etterlyser et personlig svar fra ambassadøren. Er det noe sjanse for det?

– Et svar fra ambassaden er et svar fra ambassaden, uavhengig av hvem som undertegner.

 

Uenighet om turistvisum

– Vi får opplyst av UDI at det er mulig å søke turistvisum til Norge mens søknaden om opphold behandles. Kwan Aarvik sier at hun fikk beskjed på ambassaden om at dette ikke var mulig. Hva pleier ambassaden å svare når folk spør om dette?

– Ambassadens praksis baserer seg på UDIs retningslinjer. Det skal ikke gis c-visum (turistvisum, red. anm.) når søknad om opphold er til behandling, da søknadene har motsatt formål. Forslag om endring av regelverket er til behandling. Inntil en regel- eller praksisendring eventuelt er vedtatt skal ambassaden fortsette med gjeldende praksis.

Presserådgiver Kroken sier imidlertid: – Etter gjeldende praksis er det ikke noe prinsipielt i veien for å gi et besøksvisum til noen som har en søknad om familieinnvandring til behandling, så lenge man mener at personen kommer til å returnere ved visumets utløp.

(© Thailands Tidende. Utgave 10/2015 – 1. oktober 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge