1. juli 2016

Lederartikkel: Hva holder politiet på med?

Skrevet av 

Vi skriver i denne utgaven om kortspillet hi-lo, som er forbudt i Thailand. Årsaken til forbudet er at det er forbundet med gambling. Men på tross av forbudet spilles hi-lo over hele landet. Thailand er ikke det eneste landet i verden som har forbud mot gambling, men det virker litt latterlig når det er allment kjent at forbudet omgås, og politiet gjerne ser gjennom fingrene med dette så lenge de får en del av potten.

 

En annen politirelatert sak har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Det dreier seg om et utspill i midten av juni fra justisminister Paiboon Koomchaya. Han sa at bruken av metamfetamin – såkalt Ya Ba – burde avkriminaliseres. Utspillet møtte en god del kritikk, dog ikke i særlig grad fra regjeringskollegaene. Koomchaya gikk ut i Bangkok Post og bekreftet sitt synspunkt noen dager senere, så det er ingen tvil om at forslaget er seriøst.

 

Politikerne ønsker å ta bakmennene, men faktum er at det i hovedsak er brukere og folk som har solgt små kvanta av Ya Ba som blir fengslet. Landets 140 fengsler er overfylte. To tredeler av de 317.000 fangene sitter inne på grunn av narkotikarelaterte forbrytelser. Justisministeren sier at det er umulig å bli kvitt narkotika, så det er bedre å finne måter å leve med dette på, og peker på behandling som et bedre alternativ til fengsel.

 

Politiet bruker enorme ressurser på å oppspore mennesker som gambler eller bruker narkotika. Når man legger til alle kontrollene av hjelmbruk for mopedister, må man spørre seg hvor mye tid det er til overs for annet, viktig politiarbeid. Det er en tvilsom allokering av ressurser.

 

[ annonse ]

Royal Thai Police har ca. 220.000 personer ansatt. Justert for folketall er politiet i Thailand like stort som den norske Politi- og lensmannsetaten, som ifølge Wikipedia har 15.500 ansatte. Så hvorfor føles det som man bor i en politistat i Thailand, men ikke i Norge? En årsak er den utstrakte bruken av vegsperringer med politikontroll. Dette har økt betraktelig etter at juntaen tok over og beordret politiet ut på vegene. Militært personell har også nå politimakt, så selv om uniformsfargen er annerledes, så har begge myndighet til å foreta arrestasjoner.

 

Vi som bor her kjenner thaiene som fredelige mennesker. Det er ingen grunn til at en halv prosent av dem skal sitte i fengsel – en fengslingsrate som er sju ganger høyere enn i Norge. Faktum er at Thailand ikke har så langt igjen til å nå verdensledende USA i fengsling av sine borgere. USA ligger på 0,7 prosent av den totale befolkningen. Regner man kun den voksne del av befolkningen blir prosenttallene enda høyere.

 

Mange vil si at kortspill og hjelmbruk burde være opp til hver enkelt. Narkotikabruk vekker mye sterkere følelser, men mange land har erfart at man ikke kan fengsle seg vekk fra problemene.

Dag A. Ekeberg


Dag A. Ekeberg, redaktør (flere lederartikler)

(© Thailands Tidende. Utgave 7/2016 – 1. juli 2016)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge