Kjetil Martinsen føler seg snytt av Skatt Nord. Kjetil Martinsen føler seg snytt av Skatt Nord. Foto: Dag A. Ekeberg
23. november 2017

12.000 kroner i restskatt pga. kursberegning

Skrevet av 

Kjetil Martinsen klager nå til Skatteklagenemnda. Han mener at norske skattemyndigheter ikke har noe med hva slags valutakurs den thailandske motparten benytter ved skattetrekk av fastboende nordmenn. Finansdepartementet står på sitt.

 

Kjetil Martinsen, norsk pensjonist bosatt i Chachoengsao, har fått varsel fra Skatt Nord om at han vil bli trukket drøyt 12.000 kroner i restskatt for fjoråret. Årsaken er at de ikke aksepterer vekslingskursen skattekontoret i Thailand opererte med da de trakk Martinsen for skatt i vår.

Kontoret i Chachoengsao – hvor Martinsen sier det er få utlendinger som betaler skatt – brukte en vekslingskurs som var lavere enn Norges Banks kurs. Saksbehandleren i Skatt Nord vil ifølge Martinsen bruke Norges Banks kurser, og da er det ca. 82.000 kroner som ikke er blitt beskattet. Kildeskatten på 15 prosent gir derfor en restskatt på drøyt 12.000 kroner.

– Min forrige saksbehandler var grei å ha med å gjøre, men han gikk av med pensjon, opplyser Martinsen, som ikke har noe sans for argumentasjonen til den nye saksbehandleren.

– Jeg har ringt og snakket med både lovrådgiver Johanne Rian i Finansdepartementet og underdirektør Elisabet Landmark i Skattedirektoratet, men begge sier at de ikke kan gjør noe med dette, og at jeg må anke saken via de normale kanalene.

 

– Ingen rett til å blande seg inn

Martinsen sier at dette er noe som norske skattemyndigheter ikke har noen rett til å blandet seg opp i, da Norge har gitt Thailand eksklusiv rett i henhold til skatteavtalen til skattelegging av pensjonister bosatt i Thailand.

Han vet om en annen nordmann her som også har fått restskatt av samme grunn. Vedkommende bor i Pattaya og skatter til Chonburi. Han har samme saksbehandler.

[ annonse ]

 

Steinar Nodland

Interesseforening: Skatt Nord har ikke hjemmel

Steinar Nodland (bildet) er leder i interesseforeningen Khon Norway i Thailand. Han sier i sakens anledning:

– Jeg mener at norske skattemyndigheter ikke har noen hjemmel for å blande seg inn i skatteoppgjøret i Thailand, når partene det angår er enige. 

Han fortsetter: – Hvis norske skattemyndigheter finner noe som er feil i det thailandske skatteoppgjøret kan de ta det opp med thailandske myndigheter. De kan ikke bare rette det selv i skatteoppgjøret i Norge.

Nodland forteller at han kjenner til et eksempel hvor en nordmann ble enig med sitt thailandske skattekontor om en gunstig vekslingskurs. Vedkommende fikk også ilagt restskatt fra Norge.

Han forteller at han for sin del forhandler med sitt lokale skattekontor i Thailand om vekslingskursen. 

–  Får du en god kurs da?

– Kursen har vært gunstig for meg, men jeg har ikke presset den ned til urimelige nivåer.

Nodland bor i Sukhothai, og forteller at han måtte insistere ganske hardt før han fikk lov å betale skatt til Thailand. På skattekontoret fortalte de ham at han ikke var skattepliktig så lenge han kun hadde pensjon.

 

Skatteetaten: Skattepliktig må bære risikoen

Vi stilte følgende spørsmål til kommunikasjonsavdelingen i Finansdepartementet:

– Har Skatteetaten rett til å ilegge restskatt hvis de mener at bostedslandet har regnet ut skatten feil, for eksempel ved å bruke en annen vekslingskurs enn det Norges Bank opererer med?

– Det er den skattepliktige selv som bærer risikoen for differanser som oppstår fordi den norske valutakursen er forskjellig fra den som er brukt i utlandet, også når utenlandske myndigheter utfører beregningen, svarer seniorrådgiver Tor Audun Gram, som legger til: – Dette gjelder uavhengig av om differansen går i skattepliktiges favør eller ikke.

Gram henviser til siden Omregning av utenlandsk valuta til norske kroner hos Skatteetaten.

– Hvis dette stemmer er det en nyhet for nordmenn her i Thailand, for de forteller oss at de har fått opplyst at de skatter for det beløpet som oppgis til thailandske myndigheter.

– Dette er en konsekvens av at alle beløp skal oppgis i norske kroner. Beløpet og beregningen skal være korrekt, jamfør plikten til å betale skatt slik det fremkommer i Lov om skatt av formue og inntekt.

Gram fortsetter: – Det er ikke av betydning hvem som har foretatt den opprinnelige beregningen og fastsatt et beløp i utenlandsk valuta, utenlandsk skattemyndighet eller skattyter selv. Et beløp som er et myndighetsberegnet beløp håndteres ikke annerledes enn et skattyterberegnet beløp -  når norske skattytere får omregnet dette beløpet til norske kroner i forbindelse med den norske ligningen.

(© Thailands Tidende 23. november 2017)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge