1. februar 2010

Norge snyter Thailand for minst en milliard baht

Skrevet av 
Med den nye kildeskatten og gamle, rigide skatteregler trekker Norge store beløp ut av den thailandske økonomien. Reglene for fritak fra kildeskatten er umulig å oppfylle. Lederen for foreningen Emigrant1 sammenligner Norge med Iran.

AV: DAG A. EKEBERG

Thailand krever i praksis ikke inntektsskatt på pensjoner overført til utlendinger som har bosatt seg her, selv om den thailandske skatteloven tillater dette. Grunnen er filosofien om at folk som bor her uansett bruker pengene sine i Thailand, enten det går via skatteseddelen eller til privat forbruk. Dette ifølge uttalelser fra skatteoffiserer til medlemmer av interesseorganisasjonen Emigrant1.
Men når kildeskatten nå er innført, blir det fra nordmenns side plutselig 15 prosent mindre penger i omløp i den thailandske økonomien. Dette kommer på toppen av tapte inntekter for Thailand som følge av at norske lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende som bor her mer enn halve året også må skatte til Norge. Dette skyldes rigide regler i Norge blant annet om telling av antall døgn og krav om at man selger alt man eier for å bli registrert som skattemessig utflyttet, samt at man må bo tre år i utlandet først.

Umulige å oppfylle krav
Skatteavtalen mellom Thailand og Norge sier at man skal skatte der man bor mer enn halve året. Det faktum at Thailand – i hvert fall til nå - har latt være å trekke skatt på overførte pensjoner, har ingen betydning.
Kravene til fritak for kildeskatten fra Skatteetaten er i praksis umulige å oppfylle. De ble beskrevet i Pattaya Tidende 1. desember. Man skal blant annet levere bevis på at pensjonen var oppgitt til beskatning i 2008. Det er det ingen som har. Det er ikke lett å få betalt skatt i Thailand for de som ønsker det.
Men hvis man får det til, må man da altså betale skatt både i Norge og Thailand for hele 2010, og håpe på at man får refundert kildeskatten på ligningen høsten 2011. Dette er en uaktuell løsning for de fleste. Spesielt for pensjonister og uføre. I praksis blir det slik at folk aksepterer kildeskatten, og rike Norge blir enda litt rikere, på bekostning av fattige Thailand.

- I samme klasse som Iran
Interesseorganisasjonen Emigrant1, med forgreninger i mange land, kaller det et brudd på en internasjonal avtale. – Norge stiller seg nå i samme klasse som Nord-Korea og Iran, som bryter internasjonale avtaler, sier leder Arthur Sandberg. Han har opplevd en sterk interesse etter 20. januar, da kildeskatten ble trukket fra pensjonen og trygd for første gang. - Vi har bare i løpet av noen få dager fått 100 nye medlemmer, sier han.
- Det er flaut at rike Norge på denne måten fratar fattige land inntekter som de vitterlig har fremforhandlet så sent som i 2003, sier Sandberg, som i sin yrkeskarriere blant annet var redaktør i A-presseavisa Finnmarken. - Det er avskyelig hvordan Arbeiderpartiregjeringen behandler noen av de svakeste i samfunnet, nemlig pensjonister og uføre, sier han.

Får ikke lenger opphold
Kildeskatten får også følger for søknad om oppholdstillatelse i Thailand. Med fratrukket kildeskatt kommer minstepensjonister nå langt under beløpsgrensen på 65.000 baht, og man må isteden kunne vise til 800.000 baht (400.000 for gifte) på en konto i tre måneder for å få tillatelsen. - Det er det mange som ikke har, så da er alternativet å flytte hjem til Norge, betale null i skatt og bli sosialtjenestene der til byrde isteden, sier Sandberg.
Nordmenn i Thailand fikk ifølge NAV i snitt 170.893 kroner utbetalt i pensjon i 2008. Hvis kursen går ned fra dagens 5,7 til 5,4, vil også dette beløpet være for lite til å få opphold i Thailand etter at kildeskatten er trukket fra.

En milliard baht
Det finnes ingen eksakte tall for antall nordmenn bosatt i Thailand, men konsul Birgit Brantenberg ved Den norske ambassaden anslår overfor Pattaya Tidende at det dreier seg om ca. 3000. Det er andre som hevder at tallet er høyere, men vi tar utgangspunkt i 3000. Hvis 2500 av disse er pensjonsmottakere så utgjør kildeskatten for disse på et år 363 millioner baht, basert på tidligere nevnte NAV-tall. De resterende 500 nordmennene kan da komme i kategorien lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende i Norge som bor mer enn halve året i Thailand. Dette gjelder for eksempel mange arbeidere innen fiske, shipping og rigg. Disse skulle ifølge skatteavtalen skatte til Thailand. Hvis vi sier at disse 500 personene i snitt betaler 200.000 kroner i skatt til Norge pr år, så har Thailand gått glipp av ytterligere 570 millioner baht.
NAV hadde i 2008 registrert 727 pensjonsmottakere i Thailand. De resterende ‘bor’ fortsatt i Norge.

- Umulig å få betalt skatt i Thailand

Tor Sand har forsøkt å betale skatt i Thailand. Det var mislykket. Sand flyttet fra Norge i 2003, men kan få skattefritak der tidligst i 2013.

- Jeg brukte mye tid på å undersøke dette, forteller 60-årige Tor Sand, som nettopp er blitt pensjonert fra jobben i Statoil. - Først var jeg på kontoret i Chonburi. Der gikk ting relativt glatt inntil jeg opplyste om at jeg bodde i Phuket. Da ble det stopp, og jeg ble henvist til Surathani, hvor Revenue Department ligger, hele 300 kilometer unna Phuket.
- Der var det veldig dårlig med engelskkunnskapene. Etter mye om og men ble jeg presentert en papirlapp med kontonummer og et håndskrevet beløp. Jeg ble ganske opprørt over fremgangsmåten og bet meg ikke merke i beløpet, men det virket ikke som om dette ikke var noen korrekt måte å betale skatt på. Jeg forlot kontoret.
Tor Sand flyttet fra Norge i 2003, men vil først få mulighet til skattefritak i 2013. Han jobbet inntil i april på Gullfaks A-plattformen. I Nordsjøen er det ifølge Strand egne regler som gjør at du er skattepliktig til Norge. Sand bodde først på Filippinene og siden 2006 i Thailand. De siste årene har han tilbrakt over halve året her. Han har kun tilbrakt transittid på det norske fastlandet etter 2003. Men han blir først regnet som utflyttet fra Norge i 2009, og ifølge reglene går det da tre år før han er skattemessig utflyttet.
Sand er ikke fornøyd med det han får igjen for skattepengene sine:
- Hvis man i det hele tatt kommer igjennom på telefonen til NAV møter man en person som ikke kan snakke forståelig norsk og heller ikke engelsk, sier Sand.

Skatteetaten avviser brudd

Etter oppslaget i forrige utgave av Pattaya Tidende har vi fått kontakt med rettsavdelingen i Skattedirektoratet. De mener å stå på trygg grunn.
- Skatteetaten har ikke anledning til å inngå avtaler med en skattyter om hans skatteplikt til Norge, verken for inneværende år eller for fremtidige år, sier seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skattedirektoratets rettsavdeling. - Selv om skattyter har vært i dialog med skattekontoret og fått veiledning om hvordan han må innrette seg for bli skattemessig emigrert, så er vurderingen av om skatteplikten som bosatt har opphørt en ligningsavgjørelse. Dugstad Tveter fortsetter:
- Stortinget har besluttet å innføre kildeskatt på pensjon fra inntektsåret 2010 og de nye reglene gjelder for alle pensjonsmottakere som er skattemessig bosatt i utlandet. Reglene gjelder også for personer som tidligere har fått godkjent skattemessig emigrasjon, og som derfor ikke har betalt skatt av norske pensjoner frem til og med 2009.

Mottar du under 235.000?

Hvis man får til å betale skatt i Thailand, og er villig til å akseptere dobbeltbeskatning (med mulig refusjon) første året, så kan det være penger å spare.
De som har lønn eller pensjon på 235.000 kroner i året vil ifølge skattereglene i Thailand måtte betale 200.850 baht i skatt pr år, som er nøyaktig 15 prosent - samme som kildeskatten. Dette eksempelet er beregnet ut fra at man har thailandsk ektefelle uten inntekt, men ingen forsørgerbidrag for barn. Med fradrag for forsørgerplikt for to barn blir skatten 191.850 baht, eller 14,3 prosent.

Minstepensjonist eller ufør?

Minstepensjonen i Norge blir fra 1. mai satt opp til '2G', som tilsvarer 136.296 kroner. Dette gir 777.000 baht med vekslingskurs på 5,7. Skatten i Thailand blir isåfall 66.500 baht med ektefellefradrag men uten barnefradrag, eller 8,5 prosent av inntekten. Det tilsvarer 4000 baht mer å rutte med hver måned.
Når det gjelder de med uførepensjon, er det nå flere som vurderer å flytte til Spania, hvor lovverket forbyr skattetrekk av uførepensjon. Et alternativ er å bo i Spania 183 dager og Thailand 180 dager i året.

Skattesatsene i Thailand:

Satsen er 10% fra 150.000 til 500.000 baht i årsinntekt. Videre er det 20% for alt mellom 500.000 og 1 million. Mellom 1 og 4 millioner er det 30% og over 4 millioner 37%. De meste aktuelle fradragene er:
Minstefradrag (60.000 baht), personlig fradrag (30.000), ektefellefradrag (30.000) og barnefradrag (15.000 pr barn, maks tre barn).

(Pattaya Tidende utgave 2/2010 - 1. februar 2010)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Nyoppusset leilighet - Pattaya
( / Leilighet selges)

Nyoppusset leilighet - Pattaya

Pool Villa sentralt Hua Hin
( / Til salgs)

Pool Villa sentralt Hua Hin

Condo 1 soverom Jomtien
( / Leilighet til leie)

Condo 1 soverom Jomtien

Thailand i Norge