1. november 2009

NAV vil fortsatt trekke 9,1 prosent

Skrevet av 
I et brev fra NAV heter det at de vil fortsette å trekke 9,1 prosent for frivillige medlemmer av folketrygden, selv etter at kildeskatten på 15 prosent er innført.

AV: DAG A. EKEBERG

Nok en gang har byråkrater handlet stikk i strid med uttalelser fra finansministeren. Nylig avgått minister Kristin Halvorsen uttalte i Odelstinget i vår at utflyttede nordmenn skulle få redusert sine utgifter til folketrygden når kildeskatten blir innført fra nyttår.
Dette er ikke første gang det er skapt forvirring angående kildeskatt. Som Pattaya Tidende skrev tidligere i høst, så uttalte Halvorsen at nordmenn i for eksempel Thailand skulle slippe å betale kildeskatt. Det ble i ettertid ikke slik. Det nye kontroverset stammer fra følgende sitat fra Halvorsen i Odelstinget: "Utenfor EØS-området er det frivillig å betale trygdeavgift (…) Men for dem som da blir berørt av kildeskatten, vil man få denne ekstra trygdeavgiften til fratrekk fra kildeskatten."

Tok direkte kontakt
Pattaya Tidende fikk en henvendelse fra en leser som forteller at han forgjeves har forsøkt å få svar fra NAV angående frivillig medlemskap i Folketrygden etter at kildeskatten er innført. - Vil det bli 2,3 prosent avgift som folk i Norge betaler, eller 9,1 prosent som frivillige utflyttede nordmenn har betalt til nå, spør han, og forteller at dette er en sak som mange folk lurer på for tiden. Vi sendte spørsmålet videre til sekretær Roger Hågensen i interesseorganisasjonen Khon Norway.
Han er selv frivillig medlem av folketrygden, og sendte derfor følgende spørsmål til NAV på egne vegne:
"Hvis man bor i et land hvor man må betale 15 prosent kildeskatt til Norge, er avgiften da 2,3 prosent eller 9,1 prosent for frivillig medlemskap i folketrygden?" Svaret kom raskt tilbake. Ervin Vodopić, brukerkontakt i NAV Internasjonal, svarte:
"Ut i fra informasjon NAV har fått fra Skatteetaten blir ikke kildeskatt regnet som skatteplikt i vanlig forstand. Derfor blir avgiftsatser for frivillig medlemskap ved opphør av skatteplikt til Norge fremdeles på 9,1 prosent.” Derfor blir altså skattenivået for utflyttede nordmenn fra nyttår av 24,1 prosent hvis de velger å være medlem av folketrygden. Hågensens kommentar til saken er entydig: - Jeg blir mer og mer sjokkert over Skatteetaten.

(Pattaya Tidende utgave 14/2009 - 1. november 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge