21. februar 2009

Den mystiske 'husboken'

Skrevet av 
Juridisk sett:

Det viktigste dokumentet når du kjøper en eiendom i Thailand er skjøtet (Chanod). Dette dokumentet er et bevis på kjøperens status som hjemmelshaver. Når man kjøper et landstykke med ferdigbygget hus, så får man i tillegg også en liten blå bok, nemlig folkeregisterboken (Tha- Bian Baan). Ifølge loven er hjemmelshaver vanligvis regnet som eieren av Tha Bian Baan. Dette skyldes at huset som er på tomten er regnet som en del av landet.

Tha-Bian Baan kan ikke brukes som bevis på eierskap over tomten eller huset, men er et bevis på folkeregistrering for thailandske statsborgere. Tha-Bian Baan viser full adresse på huset. Det er ofte krav om Tha-Bien Baan i søknader man sender til både offentlig og private virksomhet, og når man søker om vann, strøm, telefon eller internett i huset man bor, skal alltid Tha-Bian Baan være med.
Den blå boken gir også opplysning om ens statsborgerskap. Dersom du som nordmann har en thailandsk ektefelle, så kan vedkommende sette sitt navn i Tha-Bian Baan. Utlendinger får derimot ikke lov å ha navnet sitt der. Du kan observere at thaier alltid bruker både identitetskort og folkeregisterboken når de besøker offentlige etater.

Utlendinger har som kjent ikke lov å eie land i Thailand. Men de har mulighet til å besitte en folkeregisterbok hvis de leier land med tinglyst leiekontrakt på Landkontoret. Slike kontrakter kan registreres for inntil 30 år. Når man har fått en slik leiekontrakt så har leietaker rett til å søke om tillatelse til bygging av hus eller annen type bolig på tomten. De lokale bygningsmyndighetene vil gi søkeren en byggetillatelse. Når byggeprosessen er ferdig vil Tha-Bian Baan bli utstedt med den utenlanske søkeren som innehaver. Dette betyr at den thailandske utleier forsatt står som eier av tomten mens den utenlandske personen har rett til bruken av landet og dermed står som eier av boligen i hele leieperioden. Dersom den utenlandske personen ikke får fornyet leiekontrakten går eierskapet av boligen automatisk over til den thailandske utleieren når kontrakten utløper.

(Pattaya Tidende utgave 4/2009 - 21. februar 2009)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge