Skorpioner er populært å importere Skorpioner er populært å importere Foto: Terje Engø
1. desember 2013

Mange tollbeslag grunnet regelverk

Skrevet av 

Mange nordmenn opplever for tiden å få varer beslaglagt i tollen. Det er overraskende mye som er lov å importere fra land som Thailand, men papirarbeidet skaper ofte problemer.

 

Alternativet til å gjøre litt forarbeid kan bli både fengsel og bøter som svir, så ta dine forhåndsregler.

De sorte, thailandske skorpionene er populære å importere. De er ikke farlige. Hvis de stikker er det ikke verre enn et vepsestikk. Derfor er det populært å ha disse i terrarier.

Disse skorpionene er ikke en fredet art. Men for å få lov til å ta disse inn i Norge må ting gjøres riktig. Det samme gjelder om du vil importere levende orkideer, sko av slange- eller krokodilleskinn og en lang rekke andre ting.

 

Slanger og øgler

Levende slanger, skilpadder, øgler og amfibier er forbudt å importere til Norge uansett om disse er truede arter eller ei. Men insekter som skorpioner og edderkopper – også de med dødelig gift – er det lov å importere så lenge det ikke er utrydningstruede arter. På visse betingelser kan også arter som er truet importeres.

[ annonse ]

 

Fremskaff korrekt informasjon

Det første som må gjøres er å fremskaffe korrekt vitenskapelig (latinsk) navn på arten, enten det er et insekt eller en plante. Send så en e-post til Miljødirektoratet (som før regjeringsskiftet het «Direktoratet for Naturforvaltning») og be om tillatelse. Er arten på CITES-listen (se egen sak) må et eget søknadsskjema fylles ut.

Hvis du kan fremvise et oppdrettersertifikat, eller noen form for dokumentasjon på at den CITES-listede arten er oppdrettet i fangeskap, vil dette mest sannsynlig lette søkeprosessen. Før regjeringsskiftet fantes det god informasjon på websiden til Direktoratet for Naturforvaltning, men dette er nå gjort om til Miljødirektoratet og det er for tiden surr med omlegging til ny webadresse.

 

Du må gå på rødt

Prosessen er ikke nødvendigvis ferdig selv om du har sørget for importtillatelse. Du skal fortsatt gå på rødt hvis du har med deg planter eller levende dyr når du ankommer Norge. Vis frem importtillatelse og annen dokumentasjon. Og, om tollvesenet ber deg, skal du vise frem varene. Det er vanskelig for en toller å se forskjell på ulike skorpioner og orkideer. Du vil nok bare bli vinket videre med et smil. Men blir det oppdaget at det ikke er samsvar mellom det som står på dokumentene/tillatelsen og det dyret eller planten du bringer inn, vil tollvesenet konfiskere det du har og anmelde saken. Ulovlig import av fredede dyr gir ikke forenklet forelegg, men bot.

Hvis du har med deg insekter eller planter som ikke er fredet, og du mangler importtillatelse, vil disse normalt bli konfiskert. Men det kan – hvis det er snakk om kommersielle kvanta – bli gitt bot.

 

Flere er blitt dømt

Ulovlig import av fredede planter kan gi fengsel på inntil to år i Norge. En nordmann ble straffet med bot på 50.000 kroner etter at han importerte kaktuser fra Mexico uten de nødvendige tillatelser. Denne boten ble redusert siden Økokrim brukte hele tre år på saken. En annen nordmann fikk en fengselsstraff på 45 dager – omgjort til betinget på grunn av lang saksbehandling – da han hadde importert buer og piler prydet med fjærer fra fredede fugler. Etter at han ble dømt har straffenivået blitt skjerpet.

I slike saker er det lite formildende hensyn å hente ved å hevde at en handlet i god tro. En må i henhold til norsk lov sette seg inn i gjeldende regler. Med andre ord: Skulle det være noen feil i denne artikkelen, nytter det ikke å henvise til den. Å sette seg inn i lovverket skal en gjøre ved å studere gjeldende lover og forskrifter og om en er i tvil, innhente råd fra statlige etater eller advokat. Det kan ofte være lurt å sørge for skriftlig kommunikasjon med statlige etater slik at man kan vise til denne kommunikasjonen.

 

Sørg for eksporttillatelse

Før man tar med seg noe som helst fra Thailand som en regner med kan stå på CITES-listen – eller som thailandske myndigheter på eget grunnlag har lagt ned eksportforbud mot – bør en kontakte aktuelle organer i Thailand. Det er for eksempel forbudt å eksportere amuletter, buddhastatuer og andre gjenstander knyttet til Buddhismen. Er man buddhist har man lov til å ta med seg sine egne amuletter til utlandet. Blir du sjekket ved utreise og tollerne finner en amulett på deg, kan du risikere bot, og i verste fall at du må gjennom en papirmølle som gjør at du ikke når flyet.

 

Krokodilleskinn

Alle varer som annonseres som produsert fra krokodilleskinn er ikke nødvendigvis laget i Thailand. En nordmann fra Bodø tok i juli i år med seg hjem en veske laget av skinnet til krokodillearten Brun Caiman. Da den var produsert i Colombia måtte han få en utførselstillatelse stemplet av Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation i Bangkok. Ved ankomst Norge måtte han så sørge for å få stemplet dette dokumentet av norsk tollvesen.

Normalt vil selger sørge for at de nødvendige papirer blir fremskaffet. Kan ikke selger skaffe de nødvendige dokumenter er det stor mulighet for at produktet enten ikke er hva det utgis for å være, eller er produsert ulovlig av fredede, ville dyr.

 

Orkideer

Det finnes orkidè-entusiaster i Norge som importerer thailandske orkideer. En av disse er Kristin Kaspersen i Norsk Orkidèforening. For at plantene skal komme gjennom norsk toll er det først ordnet importtillatelse. Deretter har den thailandske leverandøren sørget for eksporttillatelse fra Department of Agriculture i Bangkok. Uten disse papirene i orden vil orkideene normalt bli beslaglagt og destruert.

 

De vanligste beslagene:

CITES er en forkortelse for «Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora». Det er en internasjonal avtale – også kjent som Washington-konvensjonen – som i dag er ratifisert av 175 land.

Denne konvensjonen regulerer internasjonal handel og transport med truede arter av flora og fauna som til enhver tid står oppført på konvensjonslistene. CITES-listen omfatter 5.000 dyrearter og 28.000 plantearter. Konvensjonens formål er at medlemslandene tar ansvar for at naturen beskattes på en bærekraftig måte.

Medlemslandene har et system med krav til tillatelser og sertifikater ved eksport og import. Disse kan utstedes når visse betingelser er oppfylt og skal garantere at omtalte varer er ervervet legalt.

Både levende, døde, bearbeidede, gamle og nye eksemplarer av en truet dyreart omfattes av CITES-bestemmelsen.

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er de vanligste beslagene i Norge:

– Produkter av krypdyr

– Kvelerslanger, kobra og krokodiller – brukt til belter, vesker, sko, bukser, jakker og lommebøker

– Utstoppede slanger, krokodillehoder, hele små krokodiller og varaner

– Suvenirer som elfenbenssmykker og knivskafter

– Støttenner fra elefant og hvalross

– Skinn av ville dyr, som leopard og ulike kattedyr, skjelldyr, hele slange- og krokodilleskinn og råflådde dyr

– Produkter i kinesisk medisin, som pulver, piller, ekstrakter eller plaster

– Flasker med sprit og annet innhold. Skjell og koraller

(Kilde: Økokrim)

(Thailands Tidende utgave 10/2013 – 1. desember 2013)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge