Carsten Røisli er overrasket over at ikke flere nordmenn og deres interesseforeninger bekymrer seg for denne saken. Carsten Røisli er overrasket over at ikke flere nordmenn og deres interesseforeninger bekymrer seg for denne saken. Foto: Dag A. Ekeberg
1. april 2015

Nordmenn får ikke bekreftet NAV-medlemskap i helgene

Skrevet av 

Carsten Røisli (74) satte fokus på problemet med verifisering av medlemskap i NAV i et leserinnlegg i Thailands Tidende forrige måned. Nå maner han til kamp for en bedre ordning. UD vil hjelpe, men NAV sier nei.

 

I innlegget fortalte han om hvordan det tidligere Folketrygdkontoret for Utlandssaker (FFU) frem til 2005 sendte ut bekreftelse på medlemskap. Dette ble det slutt på etter at NAV dukket opp. Etter den tid må sykehus ringe ambassaden i Bangkok for å få bekreftet at en pasient har rett på de 3510 kronene pr døgn som medlemskapet i NAV tilsier.

– Dette er diskriminerende for oss som bor utenfor EØS-områder, sier Røisli. – Hvis vi trenger sykehusbehandling må vi holde oss til ambassadens åpningstider. Hva om man blir syk en fredag kveld? NAV må kunne bli mer smidige på dette punktet.

– Har du selv vært utsatt for slike tilfeller?

– Nei, heldigvis ikke. Men jeg ser for meg at andre har opplevd dette. Faktisk skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere nordmenn i Thailand er opptatt av dette problemet. Det er jo norske interesseforeninger her. De burde ta opp dette.

 

– Diskriminerer fattige folk

Røisli har sendt brev til NAV Internasjonalt med kopi til Helfo og ambassaden. Der har han lagt ved leserinnlegget fra Thailands Tidende og ber om at noe gjøres i denne saken.

[ annonse ]

– Dette bryter jo mot solidaritetstanken i det norske samfunnet. Fattige folk skal ikke ha noe dårligere helsetilbud enn rike. Men slik er situasjonen blitt for oss nordmenn i Thailand. De som har penger kan betale ut av egen lomme og få behandling på sykehus når som helst, mens fattige må vente til ambassaden åpner.

Røisli sier at sykehus i nødstilfeller plikter å hjelpe alle, men i praksis er en bekreftelse på NAV-medlemskap en fordel for både sykehus og pasient. I tvilstilfeller, eller ved behov for avlastende operasjoner, kan en bekreftelse være avgjørende for om man blir behandlet eller ei.

Røisli er uføretrygdet og medlem av NAV Internasjonalt. Han har bodd i Thailand i 13 år. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1997, der han var blant de eldre studentene i en alder av 56 år.

-------------

 

UD vil hjelpe – NAV sier nei

Utenriksdepartementet ønsker seg adgang til NAVs medlemsregister, slik at sykehus i utlandet kan ringe UDs døgnåpne nødtelefon og få bekreftet om en pasient har rett til støtte eller ei.

 

Sykehus i Thailand insisterer normalt på en bekreftelse fra ambassaden på at pasienten er medlem i folketrygden før de vil sette i gang behandling. Hvis man blir syk utenfor ambassadens åpningstid må man vente. Det kan dreie seg om en helg eller enda lenger hvis det er jul, påske eller thailandske høytidsdager.

Thailands Tidende har vært i kontakt med både NAV, Helfo og Utenriksdepartementet, og det viser seg at det ikke er så enkelt som man skulle tro. Selv om det er NAV som sitter på medlemsregisteret er det ifølge NAV Helfo som i siste instans kan bekrefte hvorvidt en person har rett på stønad eller ei. 

 

– Krever mye administrasjon

Vi spurte Hanne Grøstad, avdelingsdirektør i Helfo utland:

– Hvorfor sendes det ikke ut bekreftelse på frivillig medlemskap lenger?

– Det har vært vurdert å utstede et slikt kort som du etterspør. Som kjent avhenger retten til stønad til helsetjenester i de tilfellene du beskriver av at man har frivillig medlemskap i folketrygden. Det kan når som helst bortfalle enten ved at man sier opp medlemskapet selv eller ved at man lar være å betale trygdeavgift.

Grøstad fortsetter: – Det ville kreve svært mye administrasjon å følge opp en ordning med et slikt kort, uten at vi kan se at dette ville være til så stor nytte for brukerne våre. Vi antar at sykehuset uansett ville kontakte ambassaden i Bangkok for å forsikre seg om gyldigheten av kortet.

Vi stilte dette spørsmålet til NAV Internasjonalt:

– En løsning på de administrative problemene med å utstede et slikt kort kunne være at det frivillige medlemskapet i folketrygden gjaldt for et helt kalenderår av gangen. Men det er tydeligvis ikke tilfelle i dag?

– Det stemmer, man kan si opp det frivillige medlemskapet som opp hører fra den dagen vi mottar skriftlig melding, svarer Petra Bitnes, sjef for seksjon Lovvalg og rettigheter i NAV Internasjonalt.

 

UD jobber med saken

Avdelingssjef Grøstad ï Helfo fortsetter: – Ambassaden er, som du påpeker, ikke åpen i helgene. For å avhjelpe dette vet vi at Utenriksdepartementet har ønsket tilgang til NAVs medlemsregister. Vi vet imidlertid at dette ikke har vært så enkelt å få til og heller ikke hvor langt denne prosessen eventuelt er kommet.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet bekrefter at det jobbes med å få adgang til NAVs medlemsregister:

– Vi kan bekrefte at Utenriksdepartementet er i kontakt med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet vedrørende muligheten for tilgang til opplysninger i NAV medlemsregister på døgnkontinuerlig basis.

– Hva er status på saken pr i dag?

– Vi har ikke slik tilgang per i dag, sier Andersen,

– Er man kommet langt?

– Det må jeg nesten henvise til NAV. Vi har bedt om tilgang og håper å få det.

Etter dette tok vi kontakt med NAV, som svarte at det er Helfo som i siste instans kan bekrefte hvem som har rett til dekning av helseutgifter.

Det tyder derfor på at Helfo først må få adgang til NAVs register, og deretter kan de eventuelt gi adgang til UD i tredje instans. Vi venter på svar fra Helfo om dette.

(© Thailands Tidende. Utgave 4/2015 – 1. april 2015)

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Hus Cha-am nær strand
( / Hus til salgs)

Hus Cha-am nær strand

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Thailand i Norge