Kjetil Martinsen Kjetil Martinsen Foto: Dag A. Ekeberg
1. februar 2018

Skatteetaten godtar ikke thaikursen

Skrevet av 

Kjetil Martinsen fikk 12.000 kroner i restskatt fordi saksbehandleren i Skatt Nord ikke godtok den vekslingskursen thailandske myndigheter benyttet da Martinsen betalte skatt i Chachoengsao. Han har nå sendt klage både til Skatteklagenemnda og Sivilombudsmannen, men Skatteetaten står på sitt.

 

23. november publiserte Thailands Tidendes nettavis et intervju med Kjetil Martinsen. Vi har helt siden da forsøke å få Rettsavdelingen i Skatteetaten i tale. I midten av januar fikk vi endelig et svar fra seniorskattejurist Elisabet Landmark. Vi spurte: 

– Saksbehandlere har nå begynt å kreve at thailandske myndigheter skal bruke vekslingskurs fra Norges Bank. Hva slags hjemmel har de for det i henhold til skatteavtalen mellom de to land?

– I de tilfeller der det beløpet som er skattlagt i Thailand, er betydelig lavere ved en omregning etter Norges Banks årsgjennomsnittskurs, enn etter den valutakurs som er brukt i Thailand, må skattyter kunne godtgjøre at den kursen som er brukt i Thailand ikke i vesentlig grad avviker fra den offisielle valutakursen i Thailand.

 

Godtar avvik

Skattejurist Landmark sier følgende om bruken av skjønn i dette spørsmålet:

– Norske skattemyndigheter vil i utgangspunktet legge til grunn Norges Banks årsgjennomsnittskurs ved en omregning til norske kroner. Fordi valutakursen er forskjellig avhengig av om man legger til grunn årsgjennomsnittskursen i Norges Bank eller i Thailands sentralbank, vil norske skattemyndigheter alltid godta et avvik i omregningen til norsk valuta.

[ annonse ]

 

Brukte lav kurs

Skattekontoret i Chachoengsao, hvor Martinsen sier det er få utlendinger som betaler skatt, brukte en vekslingskurs som var en god del lavere enn Norges Banks kurs. Saksbehandleren i Skatt Nord brukte ifølge Martinsen Norges Banks kurser, og da var det ca. 82.000 kroner som ikke var blitt beskattet. Kildeskatten på 15 prosent ga derfor en restskatt på drøyt 12.000 kroner.

Martinsen sier at dette er noe som norske skattemyndigheter ikke har noen rett til å blandet seg opp i, da Norge har gitt Thailand eksklusiv rett i henhold til skatteavtalen til skattelegging av pensjonister bosatt i Thailand. Han sier videre at norske embetspersoner i møter i Thailand har bekreftet dette.

 

Åtte måneder behandlingstid

Martinsen har klaget til Skatteklagenemnda. Han har fått beskjed om at behandlingstiden er åtte måneder, noe han omtaler som helt sykt. Han har nå i tillegg sendt klage til Sivilombudsmannen, og regner med kortere behandlingstid der.

– Jeg klager på at enkelte på Skatt Nord lager sine egne regler som ikke følger skatteavtalen.

-------------------------------

 

Interesseforeningen Khon Norway reagerer

Leder Steinar Nodland i interesseforeningen Khon Norway sier at norske skattemyndigheter ikke har noen hjemmel for å blande seg inn i skatteoppgjøret i Thailand, når partene det angår er enige.

 

– Jeg mener at norske skattemyndigheter ikke har hjemmel til å korrigere skatteoppgjøret i Thailand. Når vi betaler skatt til Thailand, er det fordi Thailand har en juridisk rett etter skatteavtalen til å skattlegge hele eller deler av vår pensjon.

Han fortsetter: – Det kan oppstå feil i forbindelse med skattetrekket i Thailand, som det kan i Norge. I Thailand kan det være forhold knyttet til den aktuelle kronekursen, eller det kan være tolkning av rettigheter til skattefradrag knyttet til den thailandske «selvangivelsen». 

Nodland liker ikke måten norske skattemyndigheter opptrer på:

– Norske skattemyndigheter kan gjerne irritere seg over forhold som de mener er feil i thailandsk skattetrekk. Men det gir ingen hjemmel til å gripe inn og «rette» irritasjonsmomentene i det norske skattetrekket. I så fall bør norske skattemyndigheter oppgi hjemmelsgrunnlaget.

(© Thailands Tidende. Utgave 1/2018 – 1. februar 2018)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge