1. mars 2012

Teigen-familien ble rike i Thailand

Skrevet av 

Egersundfamilien Teigen har tjent milliardbeløp på sine investeringer i Thailand, blant annet i rederiet Thoresen Thai Agencies og eiendomsfirmaet Raimon Land. De mediasky brødrene Frode og Ole Kjetil har fortsatt bopæl i Bangkok, men har flyttet mye av investeringene til Norge. Far Arne Teigen bor utenfor Pattaya.

 

I 1904 ble Thoresen-rederiet etablert som et skipsserviceselskap i Hong Kong. Formålet var å betjene norske rederier som drev fraktevirksomhet på kysten av Kina og mellom Kina og Siam. I 1937 ble det åpnet et avdelingskontor i Bangkok. Virksomheten i Bangkok vokste og i 1974 ble selskapet Thoresen & Co (Bangkok) Ltd etablert. Dette selskapet har siden skiftet navn til Thoresen Thai Agencies Public Company Limited og er i dag holdingselskap for en rekke selskaper. I 1995 ble selskapet børsnotert i Bangkok

Selskapet var i mange år kontrollert av eigersunderen Arne Teigen, som er født i 1934. Han drev rederivirksomhet i Egersund inntil han flyttet til Hong Kong og siden til Bangkok. Teigen har vært i ledelsen av rederiet siden 1978. Selskapet deltar også i en rekke andre forretningsområder der Teigens sønner Frode (født 1962) og Ole Ketil (født 1964) er, eller har vært, engasjert. Datteren Siv Teigen Bergslien (født 1968) driver hesteoppdrett sammen med ektemannen. Flere av hestene er blant Norges mestvinnende travhester. Kanskje mest kjent er hesten Thai Thanic. Alle hestene som kommer fra Stall Skadberg AS har ordet ‘Thai’ i navnet.

 

Tjente 1,3 milliarder på rederi

Teigenfamilien kontrollerer ikke lenger Thoresen-rederiet. Arne Teigen trakk seg som daglig leder og styremedlem i selskapet i en alder av 68 år i 2005. Samtidig varslet også sønnene Frode og Ole Ketil, som begge hadde ledende posi
sjoner i konsernet, at de ønsket å fratre sine posisjoner. Familien solgte sine interesser i rederiet og kunne innkassere cirka 1,3 milliarder kroner.

Selskapet Teigen bygde opp i Thailand er aktivt blant annet innen shipping, skipsservice, tjenester til offshore olje- og gassvirksomhet og kullgruvevirksomhet i Indonesia og Filippinene. Selskapets flåte omfattet i fjor 15 tørrlasteskip, åtte subseafartøyer og to borerigger.

[ annonse ]

Arne Teigen bor på en stor gård rett syd for Pattaya

 

Inne i Raimon Land

I desember 2006 solgte Teigenbrødrene en eierandel på 47 prosent i eiendomsselskapet Raimon Land Plc til kjøpere i Midt-Østen, nærmere bestemt IFA Hotels og Istithmar Hotels. Raimon Land er basert i Bangkok, men har også vært spesielt aktive i Pattaya. De gjorde et kupp da de helt i starten av eiendomsboomen i Pattaya kjøpte et uferdig høybygg ved pattaya Beach Road som hadde stått som et sår i øyet på pattayabeboere i 6-7 år siden det økonomiske krakket i 1997. Dette ble markedsført som en femstjerners condo under navnet Northshore, og hadde noen av de dyreste kvadratmeterprisene Pattaya hadde sett. Men salgssuksessen var et faktum, og Raimon Land satt igjen med solid profitt. Firmaets daværende leder Nigel J. Cornick var en sterkt profilert person i Pattaya, og han sparte ikke på kruttet i markedsføringen av firmaets prosjekter, som nå inkluderer Northpoint (snart ferdig bygget) og Zire (i ferd med å påbegynnes) på Wongamat Beach.

Ole Ketil er også medeier i Stable Lodge ved Sukhumvit i Bangkok og styremedlem i investeringsselskapet Naka Racha. Frode var også inntil nylig styremedlem i dette selskapet.

 

Penger ut av Thailand

De siste årene har familien brukt kapitalen de frigjorde i Thailand til oppkjøp i norske bedrifter. Men både Frode og Ole Ketil har etter det Thailands Tidende forstår fortsatt eierandeler i flere thailandske selskaper, og også andre selskaper utenfor Norge og Thailand.

Frode Teigen, som er bosatt i Bangkok, er nå storaksjonærer i tre børsnoterte selskaper innen fiskeoppdrett. Akva Group AS er verdens fremste produsent av merder og fôringssystemer for marint oppdrett av fisk, mens Grieg Salmon driver produksjon av laks i Norge, British Columbia og på Shetland. Selskapet er også største aksjonær i Codfarmers som er ledende innen torskeoppdrett og i det skotske lakseoppdrettselskapet Lighthouse Caledonia. Han har også store aksjeposter i blant annet Aker Seafood og Auste
voll Seafood. Gjennom sitt holdingselskap Kontrari har Frode Teigen i tillegg femti prosent eierskap i Egersund Group. I dette selskapet inngår Egersund Traal og andre selskaper som produserer trålutstyr, nøter til fiske og oppdrett.

Cruiseferjer, olje og gass

Rederiet Fjord Line AS som opererer ferje mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals i Danmark, samt driver hurtigferje mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen, er nå i praksis blitt til et familierederi hvor brødrene Frode og Ole Ketil til sammen eier 72,2 prosent. De to brødrene tok over kontrollen i rederiet i første halvpart av 2007. I 2006 var rederiet så godt som konkurs. Egenkapitalen var tapt. Men Teigen-brødrene kom inn med ny kapital. Siden er enda mer kapital skutt inn, og rederiet MasterFerries som opererte en hurtigferje fra Kristiansand til Hirtshals er fusjonert. To store nye cruiseferjer er bestilt ved Bergen Group sitt verft i Fosen i Trøndelag. Skrogene bygges ved Stocznia Gdansk verftet i Polen og utrustning skal skje i Fosen. Den første skal være i drift fra oktober i år.

Frode Teigen er også inne i Northland Resources som driver utvinning og utskipning av jern og jernkonsentrat, oljeboringsselskapet Songa og olje- og gassutvinningsselskapet Noreco. Dette er bare noen av hans investeringer. I løpet av få år har han blitt en stor investor i Norge.

Siden Ole Ketil og Frode er bosatt i Thailand er de ikke oppført i den norske ligningen. Men søsteren Siv sto i ligningen for 2010 registrert med en formue på over 77 millioner kroner og en inntekt på over to millioner kroner. Bare en person i Eigersund kommune har større formue enn Siv Teigen Bergslien.

 

(Thailands Tidende utgave 3/2012 - 1. mars 2012) 

 

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Jomtien TW Platinum Suites
( / Leilighet til leie)

Jomtien TW Platinum Suites

Strandleilighet Nadan Beach
( / Leilighet selges)

Strandleilighet Nadan Beach

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

View Talay 3A – 137 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 3A – 137 kvm

Thailand i Norge