1. september 2015

Endelig svar fra departement

Skrevet av 

I et leserinnlegg i Thailands Tidende 1. mai utfordret Kjell-Olav Pettersen NAV og Helfo til å tenke nytt. Han henviste til ambassadens informasjonsmøte i Cha-am i februar, hvor han stilte noen spørsmål.

11. august fikk han svar fra Helse- og omsorgsdepartementet undertegnet av avdelingsdirektør Kjell Røynesdal og seniorrådgiver Hege Louise Østlyngen.

Pettersen stilte to spørsmål i utgaven 1. mai. Utdypning av spørsmålene finnes i den utgaven. Her er svarene han nå har fått fra departementet:

– Hvorfor ingen kvalitetssikring?

– Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at HELFO utland har utfordringer knyttet til saksbehandlingen av refusjonssøknader etter folketrygdloven § 5-24. Det har vært gjennomført tiltak for å bedre kvaliteten på dette området, samt for å redusere den lange saksbehandlingstiden. Som følge av dette arbeidet er saksbehandlingstiden redusert fra 5 måneder i 2013 til 3 måneder i 2015. Helsedirektoratet har en løpende dialog med HELFO om disse utfordringene.

– Hvorfor ikke tenke samfunnsøkonomisk?

– Når det gjelder spørsmålet om samfunnsøkonomiske hensyn kan tillegges vekt ved anvendelsen av reglene i folketrygdloven § 5-24, viser vi til at HELFO er delegert myndighet til å praktisere regelverket i tråd med Stortingets lov- og budsjettvedtak og forskrifter fastsatt av departementet. De aktuelle reglene åpner ikke for å ta samfunnsøkonomiske hensyn ved vurderingen av om det skal gis dekning av utgifter til operasjoner i utlandet. Reglene gir bare grunnlag for å beregne stønad etter særskilte satser. Departementet har ingen planer om å endre dette regelverket. (dae)

(© Thailands Tidende. Utgave 9/2015 – 1. september 2015)

[ annonse ]

 

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Bang Sarey Nordic Resort
( / Hus til leie)

Bang Sarey Nordic Resort

2-roms Pratamnak Soi 4
( / Leilighet til leie)

2-roms Pratamnak Soi 4

View Talay 5c
( / Leilighet selges)

View Talay 5c

Thailand i Norge