Pavichaya Reaungtongdee, damen bak «Thai i Norge», mener at ambassaden må ta ansvar for forvirringen som har oppstått. Pavichaya Reaungtongdee, damen bak «Thai i Norge», mener at ambassaden må ta ansvar for forvirringen som har oppstått. Foto: Privat
6. oktober 2016

Statsborgerskap: Ambassaden har svart, thaier venter og ser

Skrevet av 

Thailands ambassade i Oslo ga mange thaier i Norge søvnløse netter etter at de i et brev 20. september påpekte at det ikke var tillatt med dobbelt statsborgerskap. Konsulen sier nå overfor Thailands Tidende at det ikke er kommet noen nye retningslinjer fra regjeringen i Bangkok, men at de uansett er forpliktet til å melde fra når thaier blir norske statsborgere. Lederen for facebookgruppa «Thai i Norge» sier at ambassaden må ta ansvar for denne forvirringen. Hun selv er ikke bekymret.

 

Mange thaier i Norge har dobbelt statsborgerskap, slik vi rapporterte 1. september. Disse fikk seg en stor overraskelse 20. september da ambassaden utstedte et offisielt brev hvor det ble påpekt at det ikke var tillatt med dobbelt statsborgerskap. Dette brevet er omtalt i vår artikkel 22. september.

Det er forskjell på teori og praksis på dette området. I praksis er det få som har fått sitt statsborgerskap annullert fordi de har blitt statsborgere i nye land, selv om den 51 år gamle loven sier at så skal skje.

Ambassaden oppgir at det har vært henvendelser om dette med dobbelt statsborgerskap, og det gjorde at de utstedte brevet. På nettstedet Asiaforum har dette vært diskutert lenge, og et av medlemmene der har sendt en skriftlig henvendelse til ambassadøren.

 

– Ambassaden har ansvar

Pavichaya Reaungtongdee (38) er en sentral figur i thaimiljøet i Norge. På Facebook heter hun «Phadthai Raknailuang» og er administrator av den lukkede facebookgruppa «Thai i Norge», når hun ikke er å finne på jobben som regnskapsmedarbeider.

[ annonse ]

– Ambassaden har ansvar for å svare på hva dette egentlig er. De kan ikke gjøre at folk blir forvirret uten å ta ansvar, sier hun til Thailands Tidende. Phadthai har tidligere skrevet på Facebook at hun tror at den thailandske ambassaden i Oslo ikke liker at thaier i Norge har dobbelt statsborgerskap.

 

Avventer eventuelle nye regler

Phadthai forteller at hun har diskutert saken med venninner:

– Vi diskuterte det som stod i brevet og ble enige om at vi ikke ville gjøre noe med det. De som allerede har fått norsk statsborgerskap vil ikke velge å si opp sitt thailandske statsborgerskap. Vi venter og ser hva som skjer i framtiden når det gjelder lovendring eller nye regler fra både Norge og Thailand.

Den tidligere matematikklæreren forteller at hun kun bruker sitt norske pass, det er enklest ved reiser. Når hun oppholder seg i Thailand benytter hun kun sitt thailandske ID-kort, i de tilfellene hun trenger å være i kontakt med myndighetene.

Phadthai er ikke bekymret: – Om jeg mister mitt thailandske statsborgerskap kan jeg søke når jeg trenger det.

 

Bekymring om eiendom

Det har vært mange kommentarer på nettet om dette brevet. Flere har vært engstelig for hva som ville skje med eiendom i Thailand hvis man mister sitt thailandske statsborgerskap. Andre har skrevet at de nå har droppet å søke om norsk statsborgskap av samme grunn. Som kjent må man være thai for å kunne eie land i Thailand.

Men uansett om man mister sitt thailandske statsborgerskap er det ikke gitt at man mister eiendom man eier i Thailand. Som vi rapporterte 22. september påpeker ambassaden at loven ikke har tilbakevirkende kraft. Det vil si at den ikke får effekt på transaksjoner man gjorde mens man var thailandsk statsborger. Kjøp eller arv av eiendom må jo kunne regnes som en transaksjon. Men hvordan rettssystemet i praksis vil se på dette vites ikke, for her er det to lover som ikke begge kan etterfølges.

Vi vet at det finnes unntak fra loven om at utlendinger ikke kan eie land i Thailand. Når utlendinger arver eiendom kan de eie den i ett år før de må selge.

 

– Ikke noen nye retningslinjer

Vi fikk i dag svar på spørsmål vi stilte ambassadens konsul via e-post.

Konsul Pichayada Poomlaochaeng opplyser at det fortsatt er Lov om statsborgerrett («Nationality Act») fra 1965 med diverse tillegg i 1992–93 som gjelder. Vi spurte:

– Har det kommet nye retningslinjer fra myndighetene i Thailand angående lovene om statsborgerskap?

– Statsborgerskapslovene er basert på Nationality Act fra 1965 med Amendment nr. 2 i 1992 og Amendment nr. 3 i 1993. Så det betyr at det ikke er noen nye retningslinjer.

 

– Instruert om å rapportere

– Mange thaier i Norge har dobbelt statsborgerskap. Burde de si fra seg sine norske statsborgerskap hvis de ønsker å beholde thailandsk statsborgerskap?

– Ambassaden er blitt instruert av Innenriksdepartementet i Thailand om å rapportere ethvert offisielt varsel fra UDI om at noen har tilegnet seg norsk statsborgerskap.

Khun Pichayada påpeker at brevet som utgikk fra ambassaden 20. september var beregnet for thailandske statsborgere i Norge, og at disse gjerne må ta kontakt med ambassaden direkte hvis de har noen spørsmål.

– I henhold til thailandske statsborgerskapslover kan vi ikke anbefale dobbelt statsborgerskap. Som en budbærer mellom UDI og Innenriksdepartementet i Bangkok må ambassaden vurdere dette grundig, svarer hun

 

UDIs praksis

Thaiguiden ligger det et brev fra UDI hvor det opplyses om hvorfor thailandske statsborgere får innvilget norsk statsborgerskap uten å måtte løses fra sitt thailandske statsborgerskap. Det står:

«Søkeren er unntatt fra kravet om løsning fordi det per i dag ikke er rettslig eller praktisk mulig å bli løst fra statsborgerskap i søkerens tidligere hjemland».

Det er altså ifølge UDI meget vanskelig å «miste» sitt thailandske pass, men nå advarer altså ambassaden om at dette vil skje hvis man blir norsk statsborger. Det gjenstår å se om thailandske myndigheter til syvende og sist vil begynne å håndheve den gamle loven. Vi har ikke sette dette diskutert i andre expat-miljøer enn det norske. Det må en omfattende endring til i praksisen både i Bangkok og i alle Thailands ambassader for at dette skal bli noe av. Mange kommentatorer har uttalt at de ikke har noe tro på at dette blir noe av.

(6. september 2016. © Thailands Tidende)

[ annonse ]

Siste videoer

Siste rubrikkannonser

Mc til salgs
( / Til salgs)

Mc til salgs

View Talay 7 – 141 kvm
( / Leilighet selges)

View Talay 7 – 141 kvm

Studio condo Jomtien
( / Leilighet selges)

Studio condo Jomtien

Thai/norsk språkparlør
( / Til salgs)

Thai/norsk språkparlør

Thailand i Norge